EN GLOBAL TILLVÄXTMARKNAD FÖR FINLÄNDSKA SMART MOBILITY-LÖSNINGAR

Programmet Smart Mobility Finland hjälper finländska företag att utnyttja de nya affärsmöjligheter som uppstått genom den internationella omvälvningen inom trafik, logistik och transporttjänster.

Program
beskrivning

Transportmarknadernas storlek globalt är cirka 6,5 tusen miljarder euro per år. I Finland är motsvarande siffra cirka 30 miljarder. Det sker stora omvälvningar i branschen då affärsmodellerna förändras på grund av gemensamma bilar och skjutsar, MaaS och omstruktureringen av taximarknaden.

Programmet Smart Mobility Finland, som pågår 2018–2022, fokuserar på att skapa smidiga transportkedjor, minska utsläppen och utveckla databaserade lösningar.

TJÄNSTER

Programmet erbjuder finansiering, tjänster från Invest in Finland för att bygga upp nya ekosystem, internationaliseringstjänster för företag, nätverkstjänster och förmedling av forskningsdata inom branschen. I programmets inledande skede riktas internationaliseringstjänsterna främst till marknaderna i Tyskland, Sverige, Japan, Kina och USA.

Business Finland finansierar programmet med cirka 50 miljoner euro. Budgeten för projekthelheter som finansieras via programmet uppgår uppskattningsvis till 100 miljoner euro. Ett av programmets mål är också att skapa konsortier som beviljas betydande finansiering från EU.

Smart Mobility Finland fortsätter det arbete som påbörjades i programmet Intelligent Vehicles and Mobility, som hjälpte finländska ICT-företag att få mer försäljning och tillväxt i bilindustrin.

MÅL OCH MÅLGRUPPER

Smart Mobility Finland främjar det globala samarbetet på transportmarknaden genom att locka viktiga internationella aktörer till Finland där de kan utnyttja existerande testplattformar.

Programmets teman siktar på att skapa ny affärsverksamhet, export och lösningar av finländska företag som fungerar på internationell nivå:

  1. Smidiga och resurseffektiva transportkedjor för transport av människor och varor.
  2. Transporttjänster som utnyttjar och delar data och som därmed förnyar branschen.
  3. Lösningar för att uppfylla eller underskrida de skärpta utsläppskraven samt lösningar med vilka det är möjligt att minska beroendet av fossila bränslen.

Programmet är avsett för tjänsteföretag, ICT-företag och företag inom tillverkningsindustrin, forskningsorganisationer, kommuner och städer.

Ta
kontakt

Program Manager

Ulla Lainio

+358 40 3433 357