Sm- och midcap-företag: Lansering på nya marknader

Behöver ni hjälp för internationell tillväxt ? Vi erbjuder finansiering, rådgivning, marknadsinformation och nätverk för små och medelstora företag som planerar lansering på nya marknader. När ni strävar efter djärv tillväxt på internationella marknader, se våra tjänster.

Rådgivning

Rådgivningstjänster för internationalisering

Business Finlands experter i Finland och runt om i världen ger råd till startup-företag. Läs mer om rådgivningstjänsterna för internationalisering.

Bli kund hos oss

Finansiering

Tempo

Du kan exempelvis testa att affärsverksamhetskonceptet fungerar, få respons från potentiella kunder och kartlägga efterfrågan på en ny marknad. Finansieringsbeloppet kan uppgå till högst 50 000 euro och täcker 75 procent av projektets budget. Finansieringen är bidrag som företaget inte behöver betala tillbaka. Läs mer om Tempo.

Exhibition Explorer

Du kan få mässbidrag om du deltar i internationella mässor utanför Finland. Du kan beviljas finansiering för högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet. Det högsta beloppet som kan beviljas ett enskilt företag i mässbidrag är 30 000 euro per mässprojekt. Läs mer om Exhibition Explorer.

Group Explorer

Vi beviljar finansiering till en grupp som består av minst fyra stödberättigade sm-företag som har ett gemensamt utbud med betydande tillväxtpotential för internationella marknader. Finansieringen är bidrag som uppgår till 50 procent av projektets godkända köpta tjänster. Läs mer om Group Explorer.

Bli kund hos oss

Marknadsinformation och nätverk

Soft landing: Asien och USA

Utveckla din affärsverksamhet på målmarknaderna utan att du behöver ett lokalt företag. Via oss får du kontorstjänster, stöd för vardagliga utmaningar på den nya marknaden och market entry-tjänster. Läs mer om Soft landing-tjänsten.

Market Access: USA och Kina

Testa potentialen hos din affärsidé i USA eller Kina med våra Market Access-program. Lokala experter skapar en skräddarsydd market entry-plan för ditt företag. Läs mer om Market Access-programmen.

Team Finland-besök

Business Finland ordnar delegationsbesök på hög nivå i målländerna för finländska företag i samarbete med övriga Team Finland-partner. Läs mer om Team Finland-besök.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network har experter i 60 olika målländer och erbjuder avgiftsfria internationaliseringstjänster för europeiska företag. Läs mer om Enterprise Europe Network.

Bli kund hos oss

Program

Program

Business Finlands program har fokus på ett visst tema eller en viss bransch och erbjuder företag information och kontakter inom branschen i fråga. Programmen hjälper företag förbättra sin konkurrenskraft och hitta nya marknader för sina produkter. Program pågår för närvarande inom flera olika branscher: cleantech, bioekonomin och den cirkulära ekonomin, digitaliseringen, konsumentsektorn och hälsa och välmående.

Alla våra program hittar du här