Sm- och midcap-företag: Stärk din marknadsställning och utveckla dina produkter

Strävar ni efter djärv tillväxt på internationella marknader? Vi erbjuder finansiering, rådgivning, marknadsinformation och nätverk för små och medelstora företag som vill stärka sin marknadsställning och utveckla sina produkter. När ni strävar efter djärv tillväxt på internationella marknader, se våra tjänster

Rådgivning

Rådgivningstjänster för internationalisering

Business Finlands experter i Finland och runt om i världen ger råd till startup-företag. Läs mer om rådgivningstjänster för internationalisering.

Bli kund hos oss

Finansiering

Finansiering av forskning och utveckling

Försnabba produktutvecklingen, förnya och utveckla produkter, tjänster, produktionsmetoder eller verksamhetsmodeller. Business Finlands lån lämpar sig för pilotförsök och produktutveckling, där den kommersiella användningen är nära. Business Finland finansierar genom bidrag företagens forskningsprojekt, där huvudvikten ligger vid att skapa ny kompetens. Läs mer om finansiering av forskning och utveckling.

EU-finansiering

Europeiska program och nätverk erbjuder finansiering för finländska företag. Business Finlands experter hjälper företag hitta och utnyttja finansiering som erbjuds av europeiska program. Läs mer om EU-finansiering.

Into

Du kan utveckla innovationsverksamheten med hjälp av extern kompetens, skaffa IPR-rättigheter eller tillfälligt anställa en expert från en forskningsorganisation eller ett stort företag. Finansieringen är bidrag och Business Finland kan finansiera 50 procent av projektets totala budget. Läs mer om Into-finansieringen.

Co-Innovation

Du kan beviljas finansiering för samprojekt med forskningsorganisationer där målet är att ta fram ny kunskap och innovationer till stöd för internationell affärsverksamhet. Finansieringsnivån fastställs utifrån företagets storlek, projektets innehåll och dess målsättningar. Läs mer om Co-Innovation-finansiering.

Bli kund hos oss

Marknadsinformation ochnätverk

Team Finland-besök

Business Finland ordnar delegationsbesök på hög nivå i målländerna för finländska företag i samarbete med övriga Team Finland-partner. Läs mer om Team Finland-besök.

Bli kund hos oss

Program

Business Finlands program har fokus på ett visst tema eller en viss bransch och erbjuder företag information och kontakter inom branschen i fråga. Programmen hjälper företag förbättra sin konkurrenskraft och hitta nya marknader för sina produkter. Program pågår för närvarande inom flera olika branscher: cleantech, bioekonomin och den cirkulära ekonomin, digitaliseringen, konsumentsektorn och hälsa och välmående.

Alla våra program hittar du här

Se alla tjänster eller kontakta oss