Startup: Skala för internationella marknader

Håller Finland på att bli för litet? Vi erbjuder finansiering, rådgivning, marknadsinformation och nätverk för startup-företag som vill skala sin affärsverksamhet för internationella marknader. När ni strävar efter djärv tillväxt på internationella marknader, se våra tjänster.

Finansiering

Unga innovativa företag (NIY, från finskans Uudet innovatiiviset yritykset)

Lovande startup-företag med siktet inställt på snabb internationell tillväxt kan ansöka om finansiering som beviljas Unga innovativa företag-finansiering för att utveckla den internationella affärsverksamheten i sin helhet, till exempel stärka teamet, utveckla affärsmodellen och tillväxtstrategin samt öppna upp nya marknader. Läs mer om finansieringen.

EU-finansiering

Europeiska program och nätverk erbjuder finansiering för finländska företag. Business Finlands experter hjälper företag hitta och utnyttja finansiering som erbjuds av europeiska program. Läs mer om EU-finansiering.

Bli kund hos oss

Rådgivning

Rådgivningstjänster för internationalisering

Business Finlands experter i Finland och runt om i världen ger råd till startup-företag. Läs mer om rådgivningstjänster för internationalisering.

Bli kund hos oss

Marknadsinformation och

nätverk

Soft landing: Asien och USA

Utveckla din affärsverksamhet på målmarknaderna utan att du behöver ett lokalt företag. Via oss får du kontorstjänster, stöd för vardagliga utmaningar på den nya marknaden och market entry-tjänster. Läs mer om Soft landing-tjänsten.

Team Finland-besök

Business Finland ordnar delegationsbesök på hög nivå i målländerna för finländska företag i samarbete med övriga Team Finland-partner. Läs mer om Team Finland-besök.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network har experter i 60 olika målländer och erbjuder avgiftsfria internationaliseringstjänster för europeiska företag. Läs mer om Enterprise Europe Network.

Bli kund hos oss

Program

Business Finlands program har fokus på ett visst tema eller en viss bransch och erbjuder företag information och kontakter inom branschen i fråga. Programmen hjälper företag förbättra sin konkurrenskraft och hitta nya marknader för sina produkter. Program pågår för närvarande inom flera olika branscher: cleantech, bioekonomin och den cirkulära ekonomin, digitaliseringen, konsumentsektorn och hälsa och välmående.

Alla våra program hittar du här