Startup: Försäkra dig om att du har en fungerande affärsidé

Vi erbjuder finansiering, rådgivning, marknadsinformation och nätverk för startup-företag som vill försäkra sig om att deras affärsidé fungerar på internationella marknader. När ni strävar efter djärv tillväxt på internationella marknader, se våra tjänster.

Finansiering

Tempo

Du kan exempelvis testa att affärsverksamhetskonceptet fungerar, få respons från potentiella kunder och kartlägga efterfrågan på en ny marknad. Finansieringsbeloppet kan uppgå till högst 50 000 euro och täcker 75 procent av projektets budget. Finansieringen är bidrag som företaget inte behöver betala tillbaka. Läs mer om Tempo.

Innovationssedel

Innovationssedeln är avsedd för företag med ny internationell tillväxtpotential och en produkt eller tjänst som kräver extern kompetens för att utvecklas. I finansieringstjänsten Innovationssedel är understödet 5 000 euro och 100 procent av det mervärdesskattefria beloppet av köpta tjänster. Läs mer om Innovationssedeln.

Market Explorer

Med Market Explorer-finansiering kan du köpa ny kunskap och kompetens, med vilken ditt företag kan avancera på en ny exportmarknad. Finansieringen är avsedd för kostnader för köp av experttjänster. Business Finland beviljar finansiering om 5 000–10 000 euro och finansieringen täcker 50 procent av anskaffningskostnaderna för experttjänster. Läs mer om Market Explorer.

Talent Explorer

Med Talent Explorer-finansieringen kan du anställa en expert för att få ny kunskap och kompetens, med vilken ditt företag kan avancera på en ny internationell marknad. Det finansierade projektets storlek kan uppgå till högst 40 000 euro, varav Business Finlands finansiering kan uppgå till högst 20 000 euro. Läs mer om Talent Explorer.

Bli kund hos oss

Rådgivning

Rådgivningstjänster för internationalisering

Business Finlands experter i Finland och runt om i världen ger råd till startup-företag. Läs mer om rådgivningstjänsterna för internationalisering.

Bli kund hos oss

Marknadsinformation och nätverk

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network har experter i 60 olika målländer och erbjuder avgiftsfria internationaliseringstjänster för europeiska företag. Läs mer om Enterprise Europe Network.

Acceleratorer utomlands

Utnyttja utländska acceleratorers tjänster vid utvecklingen av internationell affärsverksamhet. Genom att delta i acceleratorprogrammet kan du validera kundbehovet och skapa affärsverksamhet på målmarknaden. Läs mer om acceleratorer.

Bli kund hos oss

Program

Business Finlands program har fokus på ett visst tema eller en viss bransch och erbjuder företag information och kontakter inom branschen i fråga. Programmen hjälper företag förbättra sin konkurrenskraft och hitta nya marknader för sina produkter. Program pågår för närvarande inom flera olika branscher: cleantech, bioekonomin och den cirkulära ekonomin, digitaliseringen, konsumentsektorn och hälsa och välmående.

Alla våra program hittar du här