Startup: Utveckla en produkt för internationella marknader

 Vi erbjuder finansiering, rådgivning, marknadsinformation och nätverk för startup-företag som vill utveckla sin produkt. När ni strävar efter djärv tillväxt på internationella marknader, se våra tjänster.

Finansiering

Finansiering av forskning och utveckling

Försnabba produktutvecklingen, förnya och utveckla produkter, tjänster, produktionsmetoder eller verksamhetsmodeller. Business Finlands lån lämpar sig för pilotförsök och produktutveckling, där den kommersiella användningen är nära. Business Finland finansierar genom bidrag företagens forskningsprojekt, där huvudvikten ligger vid att skapa ny kompetens. Läs mer om finansiering av forskning och utveckling.

Bli kund hos oss

Rådgivning

Rådgivningstjänster för internationalisering

Business Finlands experter i Finland och runt om i världen ger råd till startup-företag. Läs mer om rådgivningstjänster för internationalisering.

Bli kund hos oss

Marknadsinformation och nätverk

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network har experter i 60 olika målländer och erbjuder avgiftsfria internationaliseringstjänster för europeiska företag. Läs mer om Enterprise Europe Network.

Acceleratorer utomlands

Utnyttja utländska acceleratorers tjänster vid utvecklingen av internationell affärsverksamhet. Genom att delta i acceleratorprogrammet kan du validera kundbehovet och skapa affärsverksamhet på målmarknaden. Läs mer om acceleratorer.

Bli kund hos oss

Program

Business Finlands program har fokus på ett visst tema eller en viss bransch och erbjuder företag information och kontakter inom branschen i fråga. Programmen hjälper företag förbättra sin konkurrenskraft och hitta nya marknader för sina produkter. Program pågår för närvarande inom flera olika branscher: cleantech, bioekonomin och den cirkulära ekonomin, digitaliseringen, konsumentsektorn och hälsa och välmående.

Alla våra program hittar du här

Se alla tjänster eller kontakta oss