Glöm Google och telefonbingo!

Fråga om råd direkt av experterna på internationell rekrytering.

Kontakta
Experterna

Den som rekryterar internationell arbetskraft kan uppleva byrokratin som en verklig djungel och risken för att tappa bort sig på webben är stor. Hur kan man snabbast hitta aktuell information om procedurerna, tillstånden, etapperna och offentliga tjänster?

Work in Finland internationell rekryteringsrådgivning för arbetsgivare hjälper arbetsgivare i Finland i frågor som gäller rekrytering av utländsk arbetskraft. Våra experter ger dig aktuell information om myndighetsprocedurerna, anställning av utländska arbetstagare, uppehållstillstånd och ärenden som gäller flyttningen till Finland på ett och samma ställe.

Vi står till arbetsgivarnas tjänst på numret 029 501 6770 (vardagar kl. 9–15) och per e-post på adressen tyonantajaneuvonta (at) workinfinland.fi

Våra experter har heltäckande sakkunskap om den övergripande processen för internationell rekrytering inklusive om de ärendehelheter som ska hanteras med flera olika myndigheter. Oavsett om ditt ärende är litet eller stort, vänd dig till oss!

Tjänsten är en del av det nationella Talent Boost-programmet och den nya helheten Work in Finland som överskrider organisationsgränserna.

Vanliga Frågor

Information om rådgivningstjänsten

För vem är tjänsten avsedd och vilken hjälp finns att få? Vilka frågor svarar experterna på? Läs svaren på vanliga frågor nedan. 

För vem är tjänsten avsedd och vilken hjälp finns att få?

Work in Finland internationell rekryteringsrådgivning för arbetsgivare hjälper arbetsgivare överallt i Finland i frågor som gäller rekrytering av utländsk arbetskraft, oberoende av företagets storlek eller bransch.

Tjänsten är till särskild nytta för arbetsgivare som planerar sin första internationella rekrytering samt för små och medelstora arbetsgivare som har begränsade personalresurser. Tjänsten erbjuder en användarvänlig och lättillgänglig kanal för att ställa frågor och snabbt få kompletterande information. Vi hjälper gärna alla personer som jobbar med HR och rekryteringar.

Hur fungerar tjänsten?

Våra experter står till tjänst i ärenden som gäller internationell rekrytering per telefon och e-post. Arbetsgivare kan ringa numret 029 501 6770 eller skicka e-post till adressen tyonantajaneuvonta (at) workinfinland.fi. Vi håller öppet vardagar kl. 9–15.

Är rådgivningen avgiftsbelagd? 

Rådgivningen är avgiftsfri (enbart lna/msa).

På vilka språk får man rådgivning?

Tjänsten finns att få på finska, svenska och engelska. 

Vilka tjänster ger rådgivningen? 

Information, stöd och vägledning om rekrytering av internationella arbetstagare, anställnings- och tillståndsprocedurerna och om flyttningen och bosättningen i Finland. Frågorna kan handla om anställning av kompetenta arbetstagare som bor utomlands eller som redan befinner sig i Finland.  

Vi gör vårt bästa för att svara på frågorna eller för att hitta den upplysning som arbetsgivaren behöver och för att hänvisa arbetsgivaren till de rätta tjänsterna som arbetsgivaren behöver.

Frågorna kan handla om hela rekryterings- och migrationsprocessen, eller om något specifikt delområde – till exempel vilka typer av arbetsrelaterade uppehållstillstånd det är möjligt att söka eller hur myndighetsärendena i det inledande skedet av den utländska arbetstagarens flytt till Finland ska skötas. 

Vilken tjänst erbjuder rådgivningen inte? 

Rådgivningen utför inte arbetsförmedling, men vi berättar gärna om tjänster som erbjuder arbetsförmedling.

Det är inte möjligt att aktualisera myndighetsärenden i rådgivningen. Vi hänvisar dem som vill aktualisera myndighetsärenden till rätt ansvariga myndighet.

Vi ger inte heller råd om arbetarskyddet eller anställningsfrågor eller ärenden som gäller lagstiftningen i andra länder.

Mer information

029 501 6770