Siirry sisältöön
Blogi 13.07.2020

ExpandFibre kokoaa biomassan jalostajat kestävän tekstiiliteollisuuden suunnannäyttäjiksi

Suomessa on pitkät perinteet puunjalostuksessa. Sen taloudellinen arvo Suomelle on tunnistettu pitkään – lapsena kun 1970-luvulla kesälomareissulla ajelimme Valkeakosken ohi ja ihmettelin kummallista hajua, äiti sanoi että se on raha kun tuoksahtaa. Silloin alan arvo koko Suomelle tunnistettiin myös Etelä-Pohjalaisessa yrittäjäperheessä.
Kirjoittaja
Heli Antila

Johtaja, Biopohjaiset ratkaisut
Fortum

Onneksi ympäristöasioissa on tehty hurja hyppäys parempaan, mutta väittäisin että biotalouden merkityksen näin laajaa ymmärrystä ei enää ole. Biotalous yhdessä kiertotalouden kanssa mahdollistaa matkan kohti hiilineutraaliutta ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämisen.

ExpandFibre, Metsä Groupin ja Fortumin Veturi-hanke omalta osaltaan vie biotaloutta sen ansaitsemalle tasolle yhdessä monien muiden yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Mitä biomassa on ja mitä siitä voi saada aikaiseksi

Itse aloin syvällisemmin perehtymään biomassaan reilut viisi vuotta sitten. Biomassa – on se sitten puuta, olkea, ruohoa, kukkia – koostuu aina kolmesta eri pääkomponentista: selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. Selluloosa tuo biomassaan lujuuden: lujuuden tunnistaa vaikkapa kokeilemalla vetää ruohon pituussuunnassa poikki, mikä vaatii aika lailla voimaa. Hemiselluloosa tuo biomassaan joustavuuden: tuulessa puutu huojuvat, mutta vaatii aikamoisen myrskyn, jotta ne katkeavat. Ligniini on sitten liima, joka pitää kaiken yhdessä. Näillä jokaisella komponentilla on roolinsa matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Selluloosasta paperia, kartonkia ja hygieniatuotteita on valmistettu vuosikymmeniä. Voisi luulla, että merkittävin kehitys on takana päin, mutta mitä vielä. Tekstiilit, komposiitit ja lääketeollisuuden sovellukset ovat muutamia merkittäviä uudempia sovellusalueita ja perinteisemmissäkin on edelleen mahdollista saada aikaiseksi merkittävää kehitystä. Useimmissa sovelluksissa korvataan fossiilisia raaka-aineita.

Hemiselluloosa on aika tuore sovellusalue. Sovellusalueita voiva olla vaikkapa ruoka, kosmetiikka, muovit ja monet kemikaalit. Hemiselluloosalla voidaan korvata joko fossiilisia raaka-aineita tai ruokaketjun raaka-aineita. Sovelluksia voi olla satoja tai jopa tuhansia.

Ligniini – tuo viheliäinen tarttuva ja kaiken likaava aine – voi vihdoinkin osoittautua kultaakin arvokkaammaksi ja käyttöä suunnata korkean arvon tuotteisiin. Ensimmäiset kaupalliset fossiilisia raaka-aineita korvaavat sovellukset ovat jo markkinoilla ja uusia on kehitteillä. Sovellusalueet voivat olla rakennusteollisuudessa, asfaltissa tai sitten jopa akkujen raaka-aineena.

Biotalous on systeeminen ratkaisu globaaleihin ongelmiin

Meidän tulee valjastaa suurempi joukko erilaisia biomassoja raaka-aineeksi, ja Fortum aikookin keskittyä ExpandFibressa ruohopohjaisiin raaka-aineisiin kuten olkeen.

Tällä hetkellä globaalisti hukkaamme valtavasti biomassoja, josta seuraava esimerkki. Delhin ympäristössä poltetaan vuosittain 50 miljoonaa tonnia maatalousjätettä, kuten riisinolkea. Pelkästään tämä määrä jalostettuna tekstiilikuiduksi olisi yli puolet globaalista puuvillan tuotannosta. Nyt tämä poltettava jäte aiheuttaa loka-marraskuussa joka vuosi Delhissä savupäästöjä, joiden vaikutus vastaa parin tupakka-askin päiväannosta.

Puuvillaa taas tuotetaan samanaikaisesti hyvin kestämättömästi vettä paljon kuluttaen ja hyönteismyrkkyjä käyttäen. Lisäksi öljypohjaisten tekstiilikuitujen tuotanto kasvaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti ja on nyt jo noin kaksi kolmasosaa kaikista tekstiilikuiduista. 

Meidän tulee pyrkiä käyttämään kaikki biomassan komponentit mahdollisimman resurssitehokkaasti. ExpandFibre kattaa kaikki fraktiot ja niissä meidän tulee harjoittaa uusiutumattomien, fossiilisten ja muiden kestämättömien tai ruuantuotannon raaka-aineiden korvaamisessa samaa periaatetta kuin elefantin syömisessä. Pieninä suupaloina muutamme maailmaa kestävämmäksi.

Suomesta globaali suunnannäyttäjä kestävälle tekstiiliteollisuudelle

ExpandFibressa tekstiiliarvoketju on nostettu hankkeen punaiseksi langaksi. Tämä siitä syystä, että alan suuret globaalit kestävyyshaasteet on tunnistettu ja suomalaisilla toimijoilla on konkreettista tarjottavaa ongelmien ratkaisemiseksi. Suomessa on kehitteillä useita kestäviä tekstiiliteknologioita ja hankkeita laajentaa raaka-ainepohjaa puusta agribiomassaan ja kierrätyskuituun.

Metsä ja Fortum ovat käynnistäneet ExpandFibren selvittämällä mahdollisuuksia disruptoida tekstiiliarvoketjua. Yhtenä johtopäätöksenä on, että alalla on disruptiopotentiaalia, mutta kuten yleensä disruptio tuskin lähtee alan sisältä.Meillä suomalaisilla on mahdollisuus tulla globaaliksi suunnannäyttäjäksi kestävälle tekstiiliteollisuudelle!

Olkaamme Suomessa ylpeitä siitä mitä teemme, mutta samalla nöyriä muuttamaan ja kehittämään tekemistämme, jotta saamme aikaan vielä paljon enemmän. Meidän on samalla huolehdittava, että teemme muutosta myös taloudellisesti kestävästi, koska muutoin emme saa aikaan pysyvää kestävää muutosta. Muistetaan myös kertoa ymmärrettävästi mitä teemme.

ExpandFibressa Metsä ja Fortum rakentavat nöyrästi tulevaisuutta ja toivottavat kaikki yritykset, tutkimuslaitokset, yliopistot ja muut tahot mukaan  tavoitteena muuttaa maailmaa kestävämmäksi!

Business Finland järjesti kilpailun, jossa se haastoi kansainvälisesti toimivia yritysverkostojen vetureja ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvattamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen. Mm. Metsä ja Fortum ovat veturiyritysten haastekilpailun voittajia. Voittajayritykset ovat sitoutuneet lisäämään TKI-työpaikkojen määrää yhteensä sadoilla ja TKI-investointejaan yhteensä sadoilla miljoonilla euroilla. Onnistuessaan hankkeet johtavat useiden miljardien eurojen lisäinvestointeihin Suomeen. Lue lisää