Siirry sisältöön
Blogi 30.06.2021

Voisiko yrityksesi olla rakentamassa Suomen kestävää kasvua?

Suomen kestävän kasvun ohjelma on laadittu vauhdittamaan kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Business Finland on mukana rahoittamassa uusia innovaatioita sekä avaamassa ovia uusille avautuville vientimarkkinoille.
Kirjoittaja
Marjo Ilmari

Johtaja
Business Finland
marjo.ilmari (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 668

X:
@MarjoIlmari

Innovaatioilla kasvua – vanhat keinot eivät riitä

Hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää valtavaa muutosta. Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä, hillitsevät ilmastonmuutosta ja tukevat hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Lähde etsimään innovatiivisia ratkaisuja yrityksesi menestykseksi. Avaamme syksyllä uusia innovaatiorahoitushakuja, joissa hyödynnetään EU:n elpymisvälineestä tulevaa rahoitusta.

Euroopan unionin elpymisvälineestä, RRF (Recovery and Resilience Facility), saatavasta rahoituksesta on tulossa myönnettäväksi Business Finlandin kautta noin 150-170 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021-2023. Yhteensä Business Finlandille on esitetty myöntövaltuuksia noin 530 miljoonan euron arvosta. Suomen kestävän kasvun ohjelman toteutus edellyttää vielä Euroopan unionin neuvoston hyväksyntää, joka on odotettavissa syys-lokakuussa.

Rahoitusta kohdistetaan muun muassa kasvuyrityksille, jotka luovat ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi ja joilla on kykyä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, uusiin energiaratkaisuihin tai kiertotalouteen. Yhtenä erityisenä kohdealueena ovat vähähiilisen rakennetun ympäristön ratkaisut. Business Finlandin rahoituksen avulla yrityksesi voi lähteä ottamaan tavallista suurempaa riskiä ja kehittää täysin uusia liiketoiminta-alueita, joihin liittyy suuri kansainvälinen markkinapotentiaali.

Uudet kestävät markkinat avautuvat

Euroopan maat suuntaavat elpymisvälineen rahoitusta ratkaisuihin, jotka rakentavat entistä vihreämpää, digitaalisempaa ja selviytymiskykyisempää Eurooppaa. Tämä on ainutkertainen tilaisuutemme tarttua uusiin avautuviin viennin mahdollisuuksiin, nousta pandemiasta entistä vahvempana ja uudistaa talouttamme. Business Finlandin ulkomaan toimistot ovat käyneet läpi muiden Euroopan maiden ohjelmia ja tunnistaneet useita markkinamahdollisuuksia, joihin suomalaisten yritysten kannattaa tarttua.

Kehitettävän uuden ratkaisun toimivuutta kannattaa pilotoida suoraan kohdemarkkinoilla ulkomaisen asiakkaan kanssa ja saada arvokasta palautetta kehitystyöhön. Business Finland voi rahoittaa testausta ja ratkaisun toimivuuden todentamista lainalla, kun kyseessä on tutkimus- ja kehitystyö, ei kaupallinen toimitus. Pilottilaina mahdollistaa myös kohdennetun koemarkkinoinnin osana laajempaa kokonaisuutta. Siinä potentiaaliset valikoidut asiakasryhmät kokeilevat tuotetta, antavat siitä palautetta ja saavat tuotteeseen liittyvää tietoa. Lisäksi tarjoamme palveluja kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen esimerkiksi uusilla kohdemarkkinoilla.

Kannattaa olla siis kuulolla elokuussa avautuvista uusista innovaatiohauista, kehittää ratkaisuja markkinalähtöisesti pilotoiden sekä tarttua hanakasti pandemian jälkeen vauhdilla avautuviin vientimahdollisuuksiin.

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan