Siirry sisältöön
Blogi 31.08.2023

EU:n elpymisvälineen vauhdittamien projektien toteutus jatkuu – markkinamahdollisuuksia muissa EU-maissa

EU-maat jatkavat elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) suunnitelmien investointeja ja uudistuksia, mitkä luovat suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia vientiin. RFF-suunnitelmia päivitetään lisäten esimerkiksi uusia energiaan liittyviä investointeja tai skaalaten jo suunniteltuja suuremmiksi. Uudet investoinnit koskevat mm. energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, kestävää liikennettä ja teollisuuden vähähiilistämistä.
Kirjoittaja
Hannele Halmetoja

Senior Advisor
RRF Project Office
Berlin, Germany
hannele.halmetoja (at) businessfinland.fi
Puh. +49 170 930 3810

Team Finland -verkosto muissa EU-maissa seuraa suunnitelmien toteutusta, tunnistaa RRF-markkinamahdollisuuksia ja auttaa suomalaisyrityksiä. Myös mainituissa teemoissa on vienninedistämisaktiviteetteja.

Tapoja hyötyä RRF-investoinneista muissa EU-maissa

RRF-varoja (Recovery and Resilience Facility) kanavoidaan pääsääntöisesti julkisten hankintojen ja rahoitushakujen kautta. Suomalaiset yritykset voivat osallistua suoraan julkisiin hankintakilpailuihin muissa EU-maissa. Tämä voi olla hankalaa, koska esimerkiksi useimmiten hankintailmoitus ja tarjouksen tekeminen ovat paikallisella kielellä.

Yritykset voivat myös muodostaa kumppanuuksia ja tehdä eri tavoin yhteistyötä kohdemaassa toimivien yritysten kanssa. Yritykset voivat osallistua hankintakilpailutuksiin yhdessä kohdemaan yrityksen kanssa, toimia alihankkijana kilpailutuksen voittajalle tai rahoituksen saajalle. Verkostoituminen on joka tapauksessa tärkeää.

Jos yritys on rekisteröitynyt kohdemaahan, sen voi olla mahdollista hakea yrityskohtaista rahoitusta esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen Tämä on mahdollista, jos sopiva rahoitushaku löytyy ja yritys täyttää haun edellytykset.

Tietoa julkisista hankinnoista

Tenders Electronic Daily -portaalissa (TED) julkaistaan EU-kynnysarvot ylittävät julkiset hankinnat. EU:n elpymisvaroja kanavoidaan osaltaan julkisten hankintakilpailujen kautta. RRF-varoilla investoidaan esimerkiksi terveydenhuoltoon, hallinnon ja julkisten palveluiden digitalisoimiseen sekä liikenteeseen. Hankintailmoituksia voi etsiä eri hakukriteereillä. TEDissä julkaistaan myös kilpailutusten voittajat, mistä voi olla apua myös esimerkiksi mahdollisten kumppaneiden tai kilpailijoiden kartoittamisessa.

Meiltä on saatavilla tallenne aiemmin järjestämästämme TED-koulutuksesta, jossa EU:n julkaisutoimiston asiantuntija opasti portaalin käytössä. Mieluusti annan myös vinkkejä TEDin käytöstä testailujen ja havaintojen perusteella.

Tutustu RRF-markkinamahdollisuuksiin Team Finland Market Opportunities -portaalissa.

 

Lue, miten suomalaisyrityksiä on hyötynyt EUn elpymisvaroista muissa EU-maissa:

Tietolähteitä (englanniksi)

 

 

 

#KestäväKasvu