Siirry sisältöön
Blogi 08.07.2021

Horisontti Eurooppaan osallistuminen – pieniä muutoksia, suuria vaikutuksia

Avoimuus ja yhteistyö yli rajojen oli ohjaava ajatus EU:n viime vuonna päättyneessä Horisontti 2020 -ohjelmassa. Maailmanpoliittinen tilanne on kuitenkin muuttunut merkittävästi, mikä näkyy konkreettisesti Horisontti Euroopan valmistelussa.
Kirjoittajat
Elina Holmberg 

Johtaja, Eurooppalainen innovaatioyhteistyö
Business Finland 

Eija Auranen 

Palvelupäällikkö, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI
Business Finland

Käytännössä kysymys on siitä, miten muut kuin EU:n jäsenmaat voivat osallistua Horisontti Euroopan projekteihin ja saada EU:lta rahoituksen osallistumiselleen. Osallistumisen ja rahoituskelpoisuuden pääperiaatteet ovat tähän saakka olleet varsin selkeät, mutta nyt tilanne mutkistuu ainakin hieman. 

Tervetuloa kaikki – tai ainakin melkein 

Osallistumisen periaatteet ovat suurelta osin säilyneet ennallaan. Ohjelma on avoin kaikille eli osallistujat voivat periaatteessa tulla mistä päin maailmaa tahansa, ellei sitten ohjelman osallistumissäännöissä tai työohjelman hakukuulutuksissa osallistumiselle ole asetettu erityisehtoja. Eri hanketyypeille on määritelty vähimmäisvaatimukset; esimerkiksi konsortiohankkeissa pitää olla vähintään kolme osallistujaa EU-jäsenmaasta tai ohjelman liitännäismaasta. Lisäksi työohjelmassa voidaan vaikkapa edellyttää jonkin maan tai maanosan osallistujia projektiin. 

Piikki ei ole auki kaikille 

Läheskään kaikkien maiden osallistujat eivät voi rahoittaa osallistumiskustannuksiaan EU:n pussista. EU:n jäsenmaiden lisäksi rahoituskelpoisia ovat Horisontti Eurooppa -ohjelman liitännäismaat eli maat, jotka solmivat komission kanssa assosiaatiosopimuksen liittymisestä ohjelmaan ja maksavat määritellyn osuuden ohjelman budjetista. Samoin iso joukko EU:n ulkopuolisia ns. alhaisen tulotason maita (low-income countries) voi saada rahoitusta Horisontti Euroopasta.

Suht selvää ja entuudestaan tuttua asiaa tähän saakka, mutta sitten muutamiin tarkempiin yksityiskohtiin. Devil’s in the details, valitettavasti! 

Rajoituksia suvereniteetin nimissä 

Aiemmin tavoiteltiin lähes täydellistä avoimuutta. Nyt teollisen ja teknologisen suvereniteetin nimissä tullaan todennäköisesti rajoittamaan ainakin kolmansien maiden ja ehkä myös liitännäismaiden osallistumista tiettyihin strategisesti tärkeiksi määriteltyihin hakuihin. Tällaisia ovat ainakin tietyt avaruuteen ja korkean TRL-tason kvanttilaskentaan liittyvät aiheet, joissa IP ja osaaminen halutaan pitää tiukasti EU:n omissa käsissä. Mutta ei siinä kaikki: lisäksi on väläytetty mahdollisuutta rajoittaa liitännäismaihin rekisteröityjen mutta tosiasiassa kolmansista maista hallinnoitujen yksittäisten organisaatioiden osallistumista. Jäsenmaat ovat olleet näistä rajoituksista hämmentyneitä ja osittain erimielisiäkin, vaikka tarve omavaraisuudelle erityisesti turvallisuuden ja elintärkeiden teknologioiden osalta ymmärretään varsin laajasti.

Liitännäismaat… entä UK, Sveitsi? 

Sopimusneuvottelut ovat vielä kesken, joten listaa liitännäismaista ei ole. Komissio on suositellut, että Horisontti 2020 -ohjelman liitännäismaiden kanssa hakijat ja konsortiot voisivat edetä hakemusvalmisteluissa ikään kuin nämä olisivat jo samalla statuksella osallistumassa Horisontti Eurooppaankin. Näin asia pääsääntöisesti onkin. Useimpien maiden kanssa assosiaationeuvottelut odotetaan saatavan päätöksen loka-marraskuussa ja sopimukset kuntoon tämän vuoden loppuun mennessä. 

Brexitin myötä EU:n ja Iso-Britannian neuvottelema kaupan ja yhteistyön sopimus sisältää yleiset puitteet myös Horisontti Eurooppa -yhteistyölle, siis sille että Iso-Britannia osallistuu Horisonttiin liitännäismaana. Tarkempi juridinen teksti assosiaatiosopimuksesta on kuitenkin vielä työn alla. Komission mukaan aikataulu saattaa venyä ensi vuoden alkupuolelle, mutta joka tapauksessa Iso-Britannian assosiaatiolla on yhteistyösopimuksen antama vahvahko pohja. 

Sen sijaan Sveitsi on kävellyt ulos neuvotteluista laajasta kumppanuussopimuksesta EU:n kanssa. Tämä kokonaisuus sisältäisi myös Horisontti Euroopan assosiaatiosopimuksen. Aika näyttää, miten jatkon käy ja miten sveitsiläiset voivat osallistua Horisontti Euroopan projekteihin.  Toistaiseksi tilanne on auki, ja elämme epätietoisuudessa. 

Ketkä nyt mukaan konsortioon? 

Tilanne on tällä hetkellä hakijoiden näkökulmasta harvinaisen hankala. Haut on avattu ja konsortioiden rakentaminen täydessä vauhdissa, mutta osallistumisen ehdot ovat isolta osallistujajoukolta – pääasiassa Iso-Britannian ja Sveitsin osallistujilta – vielä täysin auki. Ikuisina optimisteina uskomme yhteistyön jatkuvan myös kyseisten maiden kanssa, mutta mitään virallisia takuita tästä ei ole. Siksi saattaakin olla viisasta antaa koordinaattorin rooli ja muut kriittiset tehtävät hankkeissa unionin jäsenmaista tuleville organisaatioille. Lisäksi kannattaa pitää huoli siitä, että osallistumisen minimisääntö täyttyy ilman liitännäismaitakin, jotta hanke on rahoituskelpoinen, kävi assosiaatiosopimusten kanssa miten tahansa. 

Tutustuttavaa 

Mikä on Horisontti Eurooppa? Tutustu verkkosivuihin

Osallistumis- ja rahoituskelpoisuudesta työohjelman yleisliitteessä (pdf.)

ScienceBusinessin artikkeli EU:n ulkopuolisten maiden osallistumisesta (4.6.2021)