Siirry sisältöön
Blogi 03.06.2024

Humanistis-yhteiskuntatieteelliset alat tärkeässä roolissa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa

Vuosille 2014–2020 asetettu EU:n tutkimuksen ja innovaation kahdeksas puiteohjelma Horisontti 2020 vaihtui uuteen jo useampi vuosi sitten. Vanha puiteohjelma kuitenkin nousee taas pöydälle uuden datan myötä, sillä sen viimeiset tutkimusohjelmat päättyivät vasta vuoden 2023 aikana. Viimeisin humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen läpileikkausta Horisontti 2020 -ohjelmassa tarkasteleva seurantaraportti julkaistiin marraskuussa 2023.
Kirjoittaja
Riina Ojala

Riina Ojala työskenteli korkeakouluharjoittelijana kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen vastuualueella Suomen Akatemiassa.

Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteena on ollut tukea tieteen ja tutkimuksen kautta taloudellista kasvua ja luoda työpaikkoja. Yksi tärkeä osa ohjelmaa on, että humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat (Social Sciences and Humanities: SSH) otetaan läpileikkaavasti huomioon koko puiteohjelmassa eli niin sanotusti integroidaan koko puiteohjelmaan. Kyseisten alojen kautta oli tarkoitus lisätä ohjelman yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Raportin vertailussa Suomi sijoittuu 16. sijalle SSH-kumppanien määrää tarkasteltaessa. Suomen SSH-alojen integraatiossa on havaittavissa jonkin verran nousua aiempaan puiteohjelmaan verraten. 

Lue blogi kokonaisuudessaan Suomen Akatemian sivuilta.