Siirry sisältöön
Case 19.04.2023

Tampereella ainutlaatuinen kaupunkiliikkumisen Living Lab -ympäristö

Business Finland rahoittaa Tampereen Raitiotiet Oy:n Lyyli Living Lab -kehitysympäristöä Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvan RRF (Recovery and Resilience Facility) -rahoitusohjelman kautta. Lyyli Living Lab on osallistava TKI-ympäristö kestävän, raideliikenteeseen pohjautuvan, kaupunkiliikenteen älykkäiden teknologioiden ja palvelujen kehittämiselle, validoinnille ja markkinareferenssien hankkimiselle.
Lyyli Living Lab
  • Toiminta on käynnistynyt Tampereella vuoden 2022 alussa.
  • Lyyli Living Lab on avoin kokeilu-, kehitys- ja validointiympäristö, jonka kumppaniyritykseksi ja palvelujen piiriin voivat päästä kotimaiset ja kansainväliset toimijat Tampereen Raitiotie Oy:lle lähetetyn hakemuksen perusteella sekä hyväksymällä valitsemaansa osallistumisaikaa vastaavan kumppanuusmaksun.
  • Lyyli Living Lab-kehitysympäristön toimintaa ohjaa TURMS-Innovaatioklusteri, jonka toiminta rahoitetaan kumppanuusmaksuilla ja Business Finlandin vuoden 2025 loppuun saakka ulottuvalla avustuksella.
  • Innovaatioklusterin ohjausryhmässä ovat mukana Tampereen Raitiotie Oy, Skoda Transtech, Business Finland, Business Tampere, Tampereen kaupunki, VTT ja Tampereen yliopisto.
  • Business Finland on myöntänyt raideliikennelaboratoriolle rahoitusta 366 000 euroa. Lisäksi Business Finland on rahoittanut SmartRail-ekosysteemiä.
Hae rahoitusta:  5g/6g-, tekoäly- ja kvanttilaskenta, testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöt ja mikroelektroniikka

Kuva: Lyyli Living Labin -raitiovaunun tiedonhallinta- ja analytiikkajärjestelmä on kätketty vaunun sisällä olevaan kuutioon.

Kuvat: Tampereen Raitiotie Oy

Lyyli Living Lab on kehitys- ja testausympäristö kaupunkiliikenteen tuotteille ja palveluille todellisessa käyttöympäristössä. Sen ytimen muodostaa raitiovaunu, joka on varustettu normaalista poikkeavilla mittalaitteilla, tietoliikenneyhteyksillä sekä tiedonhallinta- ja analytiikkakokonaisuudella.

- Lyyli Living Lab -raitiovaunu on päivittäin matkustajaliikenteessä muiden vaunujen tapaan. Siinä on joitakin matkustajille näkyviä poikkeavuuksia muihin vaunuihin verrattuna. Sen avulla voimme kokeilla uusia innovaatioita aidossa ympäristössä. Matkustajat ovat osa kehittäjäjoukkoa, jonka avulla ideat hiotaan lopullisiksi ratkaisuiksi, sanoo Tampereen Raitiotiet Oy:n kalustopäällikkö Ali Huttunen.

Lyyti Livinfg Lab -raitiovaunut

Ulospäin Lyyli Living Lab on kuin mikä tahansa raitiovaunu.

Älykästä raideliikennettä kehitetään yhteistyössä

Lyyli Living Labin toimintaa koordinoi TURMS-Innovaatioklusteri (Tampere Urban Rail Mobility Services), jossa toimivat yritykset kehittävät teknologiaratkaisuja kansainvälisille markkinoille ja jotka rahoittavat tulevaisuudessa klusterin toiminnan kumppanuusmaksuilla. Business Finland tukee toimintaa sen alkuvaiheessa innovaatioklusterirahoituksella. Tarkoituksena on varmistaa toimintaedellytykset, kun kumppaneilta saatava tulorahoitus ei vielä riitä.

Haluamme kehittää raitiotiejärjestelmään palveluja ja toiminnallisuuksia, jotka helpottavat joukkoliikenteen käyttäjien arkea

Lyyli Living Lab ja TURMS-Innovaatioklusteri ovat osa laajempaa SmartRail-ekosysteemiä, jossa toimivia yrityksiä Business Finland on ollut rahoittamassa ja tukemassa jo useita vuosia. SmartRail-ekosysteemi on raideliikennealan toimijoiden muodostama yhteenliittymä, joka kehittää älykkäitä raideliikenteen teknologioita. 

– Tampereen raitiovaunuhanke alkoi toden teolla kalustohankinnan varmistuttua vuoden 2017 lopulla. Samaan aikaan käynnistyivät keskustelut vaunujen valmistajan Skoda Transtechin kanssa ratkaisusta, jossa Tampereelle rakentuvan raitiotiejärjestelmän ympärille voitaisiin luoda kaupunkiliikkumisen palvelujen ja ratkaisujen syntymistä edistävä kehitysympäristö, Huttunen sanoo.

Suomalaiset yritykset ovat olleet jo pitkään mukana kehittämässä raideliikenteen palveluita ja ratkaisuja. Kansainvälisille markkinoille murtautuminen on kuitenkin haastavaa ja vaatii paljon panostamista. Lyyli Living Lab pyrkii osaltaan tasoittamaan tätä polkua.

– Kehitysympäristön rakentaminen on kulkenut koko ajan Tampereen raitiotiejärjestelmän rakentumisen rinnalla. Haluamme kehittää raitiotiejärjestelmään palveluja ja toiminnallisuuksia, jotka helpottavat joukkoliikenteen käyttäjien arkea, Huttunen jatkaa.

Isossa roolissa TURMS-hankkeessa on ollut VTT, joka on tuonut vaunun Living Lab -kehitysympäristön ja siihen liittyvän analytiikan ja yhteiskehittämisen työkalut. Vaunussa on rakennettu ainoastaan kehitysympäristöä palvelevat tietoliikenneyhteydet ja mittalaitteiden tarvitsemat sähkö- ja dataliitynnät mukana olevien toimijoiden käyttöön. 

Lyyli Living Lab on Business Finlandille melko poikkeuksellinen rahoituskohde jo pelkästään siksi, että se on ainutlaatuinen TKI-ympäristö koko maailmassa.

 – Vastaavaa Living Lab-ympäristöä ei ole käytössä missään muualla. Tämä on kaikille avoin, yrityksiä tasapuolisesti kohteleva, kansainvälinen kehitysympäristö. Tavoitteemme on kasvattaa sekä kotimaisten että kansainvälisten Kumppaneiden määrää, Huttunen toteaa.

RRF-rahoituksella keskeinen merkitys

Lyyli Living Lab on rakennettu liikenteen ja liikkumisen teknologioita ja palveluita kehittävien yritysten sekä kaupunki-, tutkimus- ja muiden organisaatioiden tarpeisiin. Nämä yritykset ja organisaatiot toimivat TURMS-Innovaatioklusterin Kumppaneina ja TKI-ympäristön käyttäjinä, joita ilman hanketta ei olisi tarvittu lainkaan.

Ilman Business Finlandin kautta saamaamme RRF-rahoitusta emme olisi saaneet tätä hanketta koskaan käyntiin.

 –  Kumppanit ovat sitoutuneet toimintaan, ja talous on Business Finlandin kautta saatu RRF-rahoitus mukaan lukien tukevalla pohjalla. Business Finlandin ehtojen mukaisesti omarahoituksen pitää kattaa vähintään puolet kuluista. Business Finland on myöntänyt hankkeelle EU:n elpymisvälineestä vuoden 2025 loppuun ulottuvalla rahoituskaudella maksimissaan 366 000 euroa, Huttunen avaa rahoituskuviota.

 –  Ilman Business Finlandin kautta saamaamme RRF-rahoitusta emme olisi saaneet tätä hanketta koskaan käyntiin. Hankkeen käyntiin saaminen on vaatinut kaikilta siihen osallistuvilta pitkäjänteistä työtä.

Tavoitteena kansainväliset markkinat

Business Finlandille yhteistyö Tampereen Raitioteiden kanssa on osoitus siitä, että se kykenee rahoittamaan perinteisestä tutkimus- ja kehitystoiminnasta poikkeavaa toimintaa myös esimerkiksi innovaatioklustereiden kautta. Vastaaviin järjestelyihin voi olla edellytyksiä muuallakin.

– Lyyli Living Lab on osa isompaa kokonaisuutta, jonka taustalla on yli 30 organisaatiota. Toistaiseksi tekeminen raidealalla on ollut kotimarkkinavetoista. Haluamme nyt auttaa suomalaisia toimijoita pääsemään kansainvälisille markkinoille, sanoo Business Finlandin Senior Advisor Olavi Keränen.

Business Finlandin päätavoite on kasvattaa koko ekosysteemissä olevaa organisaatiorypästä kansainvälisesti.

– Skoda Transtech on keskeinen toimija tässä isossa kokonaisuudessa. He toimivat kansainvälisesti ja ovat jo pystyneet vetämään muuta porukkaa mukaansa. Skoda Transtech on näin ollen suora kontakti kansainvälisille markkinoille, Keränen toteaa.

Keräsen mukaan yksi konkreettinen oppi Lyyli Living Labista ja sen takana olevasta innovaatioklusterista on, että kun taustalla olevan ekosysteemi on todellinen ja aito, niin asiat etenevät oikeaan suuntaan. Silloin Business Finlandinkin on helppoa ja mielekästä olla mukana.

– Kun tällainen ekosysteemi saadaan toimimaan, tekeminen muuttuu suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi. Henkilökohtaisesti olen iloinen, että tässä projektissa meidät nähdään aidosti partnerina, ei pelkästään rahoittajana ja rahan käytön valvojana, Keränen sanoo.

Ali Huttunen kokee TURMS-hankkeen tärkeäksi sekä Tampereelle että hänelle itselleen:
– Tampereen kaupunki on asettanut oman kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteensa ja raitiovaunut ovat tärkeä osa siinä yhtälössä. Haluamme Tampereen Ratikassa olla mukana edistämässä joukkoliikennettä ja tehdä liikkumisesta jokaiselle nykyistä helpompaa ja houkuttelevampaa. On erittäin palkitsevaa olla mukana kehittämässä ratkaisuja, jotka helpottavat kaupunkilaisten arkea konkreettisella tavalla.

Hae rahoitusta:  5g/6g-, tekoäly- ja kvanttilaskenta, testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöt ja mikroelektroniikka


#KestäväKasvu