Siirry sisältöön
Case 18.05.2023

Kuljetusrinki Oy: Suomalainen perheyritys investoi huippumoderniin robottilajittelulinjastoon

Business Finland rahoittaa suomalaisen jätehuoltoalan yrityksen kunnianhimoista investointia Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvan EU:n elvytysrahaston (RRF) kautta. Vuonna 2023 käyttöön otettava teknologia tehostaa ja kasvattaa Kuljetusrinki Oy:n liiketoimintaa pienentäen samalla ympäristökuormitusta.
Kuljetusrinki Oy
  • Perustettu vuonna 1989 Helsingissä.
  • Jäte- ja kierrätyshuoltoon erikoistunut perheomisteinen yritys, joka kerää ja hyödyntää eteenpäin yritysasiakkaidensa jätemateriaalit.
  • Yritys on investoinut jätteiden käsittelyyn hyödynnettävään robottilajittelulinjaan ja saanut tätä varten Business Finlandin RRF-rahoitusta 1 420 900 euroa.
  • Yritys työllistää tällä hetkellä 37 työntekijää.

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan ja sen rahoitushakuihin

 

Kuva: Havainnekuva Kuljetusrinki Oy:n uudesta laitoksesta.

 

Etelä-Suomessa toimiva perheyritys Kuljetusrinki Oy kerää yritysasiakkailtaan, kuten kauppakeskuksilta ja rakennustyömailta, jätemateriaalit. Jätteet lajitellaan ja kierrätetään, ja osa pystytään toimittamaan uusiokäyttöön teollisuudelle.

Vastuullisuus on ollut Kuljetusringin toiminnan ytimessä alusta asti. Prosessiensa kehittämismahdollisuuksia selvitettyään yritys on nyt Suomessa ensimmäisten joukossa hyödyntämässä robottia jätteiden lajitteluun. Tähän investointiin Kuljetusrinki Oy saa EU:n elvytysrahastosta Kierrätys ja uudelleenkäyttö -investointirahoitusta Business Finlandin kautta 1 420 900 euroa.

Robotti tekee jopa 6 900 poimintaa tunnissa ja jaksaa siirtää 30 kilogramman esineitä, mikä edistää tehokkuutta ja turvallisuutta.


– Näimme mahdollisuuksia uusimman teknologian hyödyntämisessä. Halusimme tarttua tähän ja ottaa edelläkävijän roolin, kertoo toimitusjohtaja Markus Närhi.

Robottilajittelulinja hyödyntää tekoälyä. Se koulutetaan poimimaan tiettyjä jätemateriaaleja massan joukosta. Laite tekee jopa 6 900 poimintaa tunnissa ja jaksaa siirtää 30 kilogramman esineitä, mikä edistää tehokkuutta ja turvallisuutta. Laadukkaiden kameroidensa ansiosta laite erottaa ihmissilmää tarkemmin esimerkiksi erilaiset muovilaadut.

TyömaaaKuljetusrinki Oy:n työmaa Helsingin Tattarisuolla huhtikuussa 2023.

Rahoitus mahdollisti kunnianhimoisen investoinnin

Business Finlandin tukeman osuuden kokonaiskustannusarvio on 3 447 595 euroa. Kaiken kaikkiaan kyse on mittavasta investoinnista, sillä robotin lisäksi kokonaisuus sisältää esimerkiksi suuren teollisuushallin.

Hanke rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF), Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti. Rahoituksen saamisen kannalta olennaista on mahdollistaa jäte- tai sivuvirtojen hyödyntäminen uusiokäyttöön nykyisen teknisen kehitystason tai EU:n normit ylittävillä ratkaisuilla. Lisäksi rahoituksen vaatimuksena on, että investointi kohdistuu Suomeen ja että rahoituksen hakijalla on riittävät resurssit sen toteuttamiseen.

– Minimikriteereiden täytyttyä kokonaisuudessa vertaillaan liiketoimintavaikutuksia esimerkiksi liikevaihdon ja työpaikkojen osalta, uutuusarvoa ja innovaatiovaikutuksia, ympäristö- ja verkostovaikutuksia sekä sitä, vaikuttaako hanke kiertotalouden edistämiseen paikallisesti, kansallisesti vai jopa kansainvälisesti. Kokonaisuus ratkaisee, mille hankkeelle rahoitusta myönnetään, kertoo Business Finlandin rahoitusasiantuntija Miro Aaltonen.

Tämän rahoituksen avulla pystyimme toteuttamaan riskialttiimman investoinnin.

Kuljetusrinki Oy jätti rahoitushakemuksensa syksyllä 2021. Rahoituspäätös astui voimaan kesällä 2022, kun rahoituspäätöksen ehdoksi asetettu ympäristölupa oli myönnetty. Helsingin Tattarisuolla kuokka osui maahan muutaman kuukauden kuluttua lokakuussa.

– Kokonaisuudessaan haku oli johdonmukainen prosessi ja hakukriteerit selkeät. Parhaillaan teemme laite- ja linjastoasennuksia ja kesäkuussa etenemme laitetesteihin. Roboteille on opetettava määräykset, ja heinäkuussa on tarkoitus päästä tuotannon kanssa vauhtiin. Luminen talvi ei ollut helppo, mutta upean porukkamme ansiosta olemme pysyneet aikataulussa, Närhi kertoo.

Robottilinjasto on tilattu TEREX-konserniin kuuluvalta ZenRoboticsilta. Kuljetusringin uusi laitteisto toimii referenssikohteena, ja sijain pääkaupunkiseudun ja lentoaseman lähellä mahdollistaa vierailut paikan päällä. Business Finlandin rahoitus rohkaisi kunnianhimoiseen hankkeeseen.

– Tämän rahoituksen avulla pystyimme toteuttamaan riskialttiimman investoinnin. Olisimme joka tapauksessa tehneet kehitystyötä, mutta eri tavalla, emmekä yhtä korkealla teknologialla, Närhi kertoo.

Robottilajittelulinjasto tukee kasvustrategiaa

Uusi investointi on otettu innostuneesti vastaan niin Kuljetusringin oman porukan kuin kumppaneiden ja asiakkaiden puolella. Usko tulevaan on positiivisen odottava.

– Olemme robotin käyttöönotosta innoissamme kuin pikkulapset. Uskomme vahvasti, että positiivinen pöhinä toimialalla ja markkinassa tulee vain jatkumaan. Investointi on saanut hyvän vastaanoton eri sidosryhmissä, ja moni on kiinnostunut tulemaan tutustumaan ratkaisuumme, Närhi sanoo.

Tämä on loistava esimerkki siitä, että pienempikin, perhetaustainen toimija voi kunnianhimoisella lähestymisellä toteuttaa innovatiivisen ja suuren hankkeen.

Robotti asettaa uudenlaisia vaatimuksia työntekijöiden osaamiselle, mutta Kuljetusringin työntekijät ovat päässeet ZenRoboticsille tutustumaan ja hakemaan käyttökokemuksia.

– Investoinnilla voidaan selvästi parantaa kierrätysastetta, vähentää polttoon päätyvää jätettä ja pienentää CO2-päästöjä. Tämä on loistava esimerkki siitä, että pienempikin, perhetaustainen toimija voi kunnianhimoisella lähestymisellä toteuttaa innovatiivisen ja suuren hankkeen, Miro Aaltonen Business Finlandista täydentää.

Kestävän kehityksen teema on tulevaisuudessa eri sidosryhmien agendalla yhä enemmän. Aikainen reagointi voi poikia kilpailuetua.

– Esimerkiksi t&k-rahoitusta on jatkuvasti haettavissa. Se on erityisesti kansainvälisille markkinoille pyrkiville yrityksille hyödyllinen rahoitusinstrumentti, jonka avulla voi uudistaa ja kehittää tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja, Aaltonen muistuttaa.

Lainsäädännön kiristyessä Kuljetusringin missio on selvä.

– Autamme asiakkaitamme ja kumppaneitamme saavuttamaan vastuullisuus- ja kierrätystavoitteensa. Samalla vauhditamme vihreää siirtymää ja edistämme omaa kasvustrategiaamme, kertoo Närhi.

LinjastoHavainnekuva robottilajittelulinjastosta.

 

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan ja sen rahoitushakuihin

Kuvat: Kuljetusrinki Oy

#KestäväKasvu