Siirry sisältöön

28/5

Helsinki 28.-31.5.2019

IPCEI-ideahaku akkuteollisuudelle

Pyydämme hankeideoita 31.5. mennessä.

Haku on päättynyt!

Eurooppalaisen akkuarvoketjun rakentamisessa tapahtuu tällä hetkellä paljon ja uusia avauksia kommunikoidaan nopealla tahdilla. Yhtenä tällaisena on EU-komission avaama nopea valmistelu akkuarvoketjun IPCEI (Important Project of Common European Interest) -hankkeista. IPCEI liittyy Euroopassa käynnissä olevaan teollisuuspolitiikkakeskusteluun ja siinä haetaan ylikansallisia projekteja, jotka ovat EU:lle strategisesti tärkeitä ja joiden katsotaan olevan merkityksellisiä EU:n taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. IPCEI ei ole rahoitusohjelma vaan EU:lta haettava lupa myöntää ylimääräistä valtiontukea hankkeille, sikäli kun kansallisesti sitä halutaan myöntää. Ks. IPCEI Instrument

Akkuja koskevassa IPCEI:ssä on tarkoituksena etsiä "state of the art" projekteja akkuarvoketjuun, jotka EU-valintakriteerien perusteella soveltuisivat osaksi kokonaisuutta. Konkreettiset tiedot ensimmäisistä IPCEI-aihioista on julkistettu; Ranska- ja Saksavetoisten aihioiden valmisteluihin kiinnostuneet yritysryhmät joutuvat vastaamaan tiukalla aikataululla. Suomen kanta IPCEI-instrumentin käytöstä päätetään uuden hallituksen järjestäydyttyä. Valmistelut osallistumista kuitenkin jatkuvat. Ks. Akku IPCEI

Osana Batteries from Finland -ohjelmaa TEM ja Business Finland ovat avanneet ideahaun suomalaisille alan yrityksille IPCEI-hankkeiden hyödyntämisestä. Toteutimme työpajan 23.5.2019, jossa kerroimme yksityiskohtaisesti mahdollisista hankkeista, IPCEI -prosessista ja mahdollisuudesta osallistua täten Eurooppa tason akkuyhteistyöhön.

Tämä ei ole varsinainen rahoitushaku, vaan pyydämme lähettämään tässä vaiheessa mahdollisia hankeideoita. Pyydämme lähettämään hankeideat esim. word- tai pdf-dokumentteina sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@businessfinland.fi tai kirjaamo@tem.fi pe 31.5 mennessä. Ideadokumentin ja viestin otsikoksi toivomme "Batteries IPCEI – [ehdottajan nimi tai muu tunniste]".

Business Finlandin diaarinumerot:
2/335/2019 Battery IPCEI Summer ja
3/335/2019 battery IPCEI Autumn

TEM:n diaarinumerot:
TEM/844/05.10.01/2019 Akku IPCEI Autumn
TEM/840/05.10.01/2019 Akku IPCEI Summer

Lisätietoja

Maija Uusisuo, Development Manager, TEM
maija.uusisuo (at) tem.fi

Reijo Munther, IPCEI Expert, Business Finland
reijo.munther (at) businessfinland.fi