Siirry sisältöön

15/10

Hakuaika 15.10.2021

Tilapäinen TKI-lainarahoitus paljon työllistäville yrityksille häiriötilanteen ratkaisemiseen

Hakuaikaa on pidennetty 15.10.2021 asti

Lisätietoja

Lisätietoja hakijoille tilapäisestä TKI-lainasta:
Rahoituspalvelu Business Finlandin verkkosivuilla

Haku on päättynyt!

Rahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville, osakeyhtiömuotoisille (Oy, Oyj) pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla keinoja liiketoimintansa koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen. 

Rahoitus sopii erityisesti seuraaville aloille: kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja teollisuus.

Kehitystyöllä varmistetaan kilpailukykyä ja säilytetään työpaikkoja

Rahoitusta voidaan käyttää kahdentyyppisiin projekteihin:

1. Kotimarkkinoilla ja/tai kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka ovat havainneet omassa liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä.

 • TKI-rahoituksen avulla rahoituksen saajat voivat etsiä uusia keinoja liiketoiminnan häiriötilanteen ratkaisemiseen sekä parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.
 • Haettavalla TKI-projektilla tulee pyrkiä suoraan ratkaisemaan koronan aiheuttamaa häiriötilannetta tai koronan aiheuttamaa liiketoimintauhkaa.
 • Hyväksyttäviä kustannuksia ovat vain tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta aiheutuvat menot
 • Kehitettävällä ratkaisulla on oltava vähintään kansallista kilpailuetua. Hakemuksessa tulee kuvata, mitä omalla toimialalla tai kilpailijoihin verrattuna uusia tai parannettuja tuotteita, liiketoiminnan prosesseja, toimintatapoja tai palveluja syntyy projektin tuloksena.
 • Rahoitustaso pääsääntöisesti 70 % ja myönnettävän rahoituksen määrä enintään 500 000 euroa.
 • Rahoitukseen sovelletaan pääsääntöisesti Euroopan komission nk. 800 000 euron tilapäistä valtiontukiohjelmaa, jonka nojalla yksittäiselle yritykselle voidaan myöntää tukea enintään 800 000 euroa/yritys (koko konserni). Summaan lasketaan yhteen kaikkien kyseistä tukipuitetta käyttävien julkisten rahoittajien tuki. Jos yritys on saanut esimerkiksi kustannustukea, tämä otetaan huomioon Business Finlandin myöntämän TKI-lainan suuruudessa eikä näiden yhteenlaskettu summa saa ylittää 800 000 euroa. Sen sijaan tilapäiseen 800 000 euron tukiohjelmaan ei lasketa de minimis -tukia, joita yritys voi saada enintään 200 000 euroa kolmen vuoden ajanjaksolla. Jos yritys on saanut Business Finlandin tai ELYn myöntämää häiriötilanteen avustusrahoitusta, se ei vähennä 800 000 euron kiintiötä vaan sisältyy yrityksen de minimis -kiintiöön. Rahoitus voidaan myöntää myös yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla, jos yrityksen 800 000 euron tilapäisen valtiontukiohjelman kumulaatiossa ei ole tilaa.

2. Kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka haluavat panostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaan häiriötilanteessa kansainvälisen kilpailukykynsä kehittämiseksi ja kansainvälisen kasvun edellytysten parantamiseksi.

 • Kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten hankkeissa Business Finland noudattaa ns. normaaleja TKI-rahoituksen kriteerejä eli kehitettäviltä ratkaisuilta edellytetään kilpailuedun hakemista vähintään valituilla kansainvälisillä markkinoilla.
 • Rahoitettavan projektin sisällön ei tarvitse suoranaisesti liittyä koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen, mutta hakijan on kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa liiketoiminnalle.
 • Rahoitustaso pääsääntöisesti 50 %. Myönnettävän rahoituksen määrälle ei ole euromääräistä ylärajaa.
 • Rahoitus myönnetään pääsääntöisesti yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla.

Rahoitusta uudistamiseen, kehittämiseen ja pilotointiin

Tilapäisellä TKI-lainarahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi:

 • Uudistaa tuotteitaan, palvelujaan, tuotantomenetelmiään ja liiketoimintamallejaan
 • Kehittää toimialalleen uusia ratkaisuja
 • Pilotoida ja kokeilla uusia ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden kanssa ja saada palautetta kehitystyöhön

Liiketoiminnan häiriötilanteeseen myönnettävä laina voi olla vähintään 100 000 euroa. Kotimarkkinoilla toimivien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten lainan suuruus voi olla enintään 500 000 euroa ja kansainvälistä kasvua hakevien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten projektien rahoituksessa enimmäismäärä arvioidaan tarpeen mukaan.

Business Finlandin myöntämän lainan osuus on 50-70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista riippuen edelläkuvatuista projektityypeistä. Hakijan on siis katettava 30-50 % osuus omarahoituksellaan.  Hakijan on pystyttävä osoittamaan Business Finlandille, että sillä on riittävä kokonaisrahoitus projektin ajalle. Koska Business Finlandin rahoitus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, rahoituksen saajan on siis pystyttävä ensin maksamaan projektista syntyvät kustannukset itse. 

Laina-aika on pääsääntöisesti 7 - 10 vuotta.

Tutustu tarkemmin tilapäiseen TKI-lainaan ja hae