Siirry sisältöön

16/5

Virtuaalitilaisuus 16.5.2023

Datatalous on täällä – parhaat opit yrityksellesi -webinaari

Aika: 16.5.2023 klo 9.00-10.00

 

Paikka: Microsoft Teams -tilaisuus

Rekisteröidy nyt

Lisätietoja

Kari Klossner
Datatalouden ohjelmajohtaja
kari.klossner (at) businessfinland.fi
+358 400 717 298

 

Käytännön järjestelyt
Greta Neffling
Ohjelmakoordinaattori
greta.neffling (at) businessfinland.fi

Mitä datatalous merkitsee suomalaisille yrityksille? Tervetuloa Business Finlandin Datatalouden ohjelman ja 1001 Lakesin järjestämään Datatalous on täällä – parhaat opit yrityksellesi -webinaariin 16.5.2023!

Webinaarin voit katsoa täältä. Lisäksi esitysmateriaaleja voit lukea täältä.

Datatalous koostuu digitaalisista ekosysteemeistä, joissa osallistujien verkosto kerää, analysoi ja vaihtaa tietoja tavoitteenaan tuottaa arvoa kertyneestä tiedosta. Datataloudessa data käsitetään vaihdettavaksi omaisuudeksi, jota voidaan jakaa yritysten välisissä ekosysteemeissä taloudellisten hyötyjen tuottamiseksi. Business Finland on käynnistänyt vuoden 2023 alussa datatalouden ohjelman, Data Economyn.

Business Finlandin Data Economy -ohjelman valmistelun tueksi selvitettiin syksyllä 2022 tehdyllä haastattelututkimuksella datatalouden tilaa Suomessa. Tutkimuksessa haastateltiin 20 datatalouden kannalta relevantin toimijan edustajaa heidän näkemyksistään datatalouden suhteen. Valitulla haastateltavien otoksella pyrittiin kattamaan mahdollisimman hyvin datatalouteen liittyvä toimijakenttä Suomessa.

Datatalous tuo mukanaan liiketoimintadisruptioita, kuten toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä, yhtiöiden siirtymistä kilpailijoista yhteistyökumppaneiksi ja painopisteen siirtymistä tuotteista ratkaisuihin. Yrityksissä esimerkiksi CIO & CDO rooleissa olevat henkilöt ovat ratkaisevassa asemassa, kun halutaan lisätä datan hyödyntämistä kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Datatalous voi hyödyttää suomalaisia pk-yrityksiä liittyen datakulttuurin synnyttämiseen, digitalisaation edistämiseen, digitaalisten kyvykkyyksien lisäämiseen, alan kumppanuuksiin, yksityisyyteen ja turvallisuuteen. Pk-sektorilla datassa ja dataekosysteemeissä piilevää kasvun ja kansainvälistymisen hyödyntämätöntä potentiaalia on vielä runsaasti.

Datatalouteen liittyy myös paljon avoimia tutkimuksellisia mahdollisuuksia esimerkiksi datatalouden kehityksen mitattavuuden ja monitoroinnin, regulaation vaikutusten, luottamusinfrastruktuurien, hajautetun tekoälyn sekä ekosysteemien reilujen ja eettisten pelisääntöjen alueilla.

Tehdyn haastattelututkimuksen pohjalta järjestetään datatalouden teemoja käsittelevä webinaari, jossa esiteltävä materiaali perustuu 1001 Lakesin tekemän tutkimuksen tuloksiin.

Tule mukaan webinaariin kuulemaan lisää datatalouden nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Tilaisuus järjestetään suomeksi MS Teamsin kautta, rekisteröityminen vaaditaan.

Agenda

9.00 Tilaisuuden avaus
Kari Klossner, Business Finland

9.05 Datatalouden tilanne ja mahdollisuudet Suomessa
Marko Turpeinen, 1001 Lakes

  • Datatalous laajemmassa liiketoiminnallisessa kehyksessä
  • Datatalouden kehittäminen – isojen yritysten näkökulma
  • Datatalouden kehittäminen – pk-yritysten näkökulma
  • Datatalouden tutkimushaasteita

9.45 Kysymyksiä ja vastauksia

10.00 Tilaisuus päättyy