Siirry sisältöön

7/9

Helsinki 7.9.2023

Kasvusopimus-työpaja 2: Kohti yhteisiä tavoitteita

7.9.2023 kello 9.30-13.45 


Team Finland -talo, Helsinki

Rekisteröityminen päättyy 4.9.

Rekisteröityminen

Lisätietoja


Jani Jalonen

jani.jalonen (at) musicmedia.fi


Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset/ongelmat:

Salli Raeste
salli.raeste (at) creativefinland.fi

Haluatko olla ratkaisemassa luovien alojen osaajapulaan liittyviä kysymyksiä, suunnittelemassa yhteistä tulevaisuutta, riittäviä resursseja ja oikeita toimia? Tule mukaan luomaan yhteisiä tavoitteita ja etsimään ratkaisuja, jotta kasvua ja kansainvälistymistä saadaan vauhditettua. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa.

Kirjallisuus-, musiikki- ja pelialaa koskevan kasvusopimuksen rakentaminen jatkuu toisella alojen toimijoille avoimella työpajalla 7.9. Tule kuulemaan Kasvusopimusprosessin etenemisestä, vaikuttamaan yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä keskustelemaan muiden luovien alojen kollegojen kanssa!

Mikä on kasvusopimus?

Kasvusopimus on uusi, jatkuva tapa käydä vuoropuhelua julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välillä.

Kasvusopimus on myös konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa julkinen sektori ja eri toimialojen edustajat määrittelevät yhdessä alan tulevaisuuden kasvu- ja kehitystavoitteet ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet.

Tavoitteena on käytännön toimin tukea alan yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Vuonna 2022 pilotoitu AV-alan kasvusopimus tuodaan nyt muille monistettavia sisältöjä tuottaville aloille.

Monistettavien sisältöjen Kasvusopimus

Kasvusopimusta on rakennettu helmikuusta lähtien 2023 taustaselvityksillä ja -haastatteluilla sekä pyöreän pöydän asiantuntijakeskusteluilla. Tavoitteita ja toimenpiteitä hahmoteltiin ensimmäisessä kaikille avoimessa työpajassa 8.5.2023.

7.9. Työpajan tavoite on arvioida kasvutavoitteiden runko sekä tarkentaa toimenpiteitä.

Työpaja on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa pääset kuulemaan ja keskustelemaan tähän asti työstetystä visiosta ja tavoitteista. Pääset myös osallistumaan Kasvusopimuksen välittömien toimenpiteiden rakentamiseen ja tarkentamiseen ryhmäkeskustelujen muodossa.

Kasvusopimus esitellään 4.-7.10.2023 Tampereella Music x Media -tapahtumassa, jonka taustayritys Suomen Musiikki- ja Media Tapahtumat Oy toimii kasvusopimuksen fasilitaattorina.

Kenelle?

Työpaja on erityisesti kohdennettu musiikki-, kirjallisuus- ja pelialan toimijoille, mutta rohkaisemme mukaan myös muita kasvusopimusprosessista ja -mallista kiinnostuneita luovien alojen toimijoita ja yrittäjiä, jotka tähtäävät kasvuun.
Kutsumme mukaan:

  • yritykset
  • alueelliset organisaatiot
  • edunvalvontajärjestöt
  • muut alan yritysten kasvun ja kehittämisen parissa työskentelevät tahot

Kasvusopimuksen roolit, vastuut ja velvoitteet määritellään vuoden 2023 aikana yhdessä kaikkien osallistuvien tahojen kanssa. Kasvusopimukseen määritellyt toimenpiteet tulevat ensisijaisesti tukemaan alojen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Taustaa

Suomalaisten luovien alojen osaaminen, omaleimaisuus ja niistä kumpuava kasvun potentiaali ovat koronan myötä saaneet uudenlaista näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Samalla suomalaisten talouskäsitys on laajentunut huomioimaan myös aineettoman pääoman arvon ja potentiaalin. Kasvua ja kansainvälistymistä haetaan nyt konkreettisilla toimilla.

Osana luovien alojen uusien kasvukärkien tunnistamista ja työstämistä, työ- ja elinkeinoministeriö on kehittänyt kasvusopimusprosessin, jossa yritykset yhdessä julkisen sektorin kanssa laativat yrityksille yhteisen kasvureitin ja selkeät kasvutavoitteet nopeasti uudistuvassa toimintaympäristössä.

Kasvusopimuksen esimerkki löytyy Iso-Britanniassa toteutetusta Growth Deal -konseptista. Vuonna 2022 Suomessa pilotoitu AV-alan kasvusopimus osoitti, että vahvalla julkisen ja yksityisen sektorin välisellä dialogilla voidaan löytää uudenlaisia toimia kasvun vauhdittamiseksi.

Kasvusopimus on jatkumoa jo tehdyille toimille, joita ovat luovan talouden tiekartta, AV-alan tiekartta, vertailut eurooppalaisiin vastaaviin kasvusopimuskonsepteihin, sekä muut alan tutkimukset ja haastattelut.