Siirry sisältöön

8/5

Helsinki 8.5.2023

Kasvusopimus-työpaja: Kohti yhteistä tulevaisuutta

8.5.2023 kello 9.30-13.45 (aamukahvit klo 9 alkaen)


Team Finland -talo, Helsinki


Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

Lisätietoja


Kaisa Rönkkö
kaisa.ronkko (at) musicmedia.fi
040 867 4216


Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset/ongelmat:
Salli Raeste
salli.raeste (at) creativefinland.fi
050 324 6768

Uskotko, että monistettavat sisällöt – kirjallisuus, musiikki, av-ala ja pelit – ovat Suomelle tärkeitä tulevaisuuden kasvualoja? Tule mukaan luomaan yhteisiä tavoitteita ja etsimään ratkaisuja, jotta kasvua ja kansainvälistymistä saadaan vauhditettua.

Haluatko olla ratkaisemassa luovien alojen osaajapulaan liittyviä kysymyksiä, suunnittelemassa yhteistä tulevaisuutta, riittäviä resursseja ja oikeita toimia? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa.

Mikä on kasvusopimus?

Kasvusopimus on uusi, jatkuva tapa käydä vuoropuhelua julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välillä.

Kasvusopimus on myös konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa julkinen sektori ja eri toimialojen edustajat määrittelevät yhdessä alan tulevaisuuden kasvu- ja kehitystavoitteet ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet.

Tavoitteena on käytännön toimin tukea alan yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Vuonna 2022 pilotoitu AV-alan kasvusopimus tuodaan nyt muille monistettavia sisältöjä tuottaville aloille.

Monistettavien sisältöjen kas­vuso­pi­mus

Kirjallisuus-, musiikki- ja pelialaa koskevan kasvusopimuksen rakentaminen on aloitettu helmikuussa 2023 taustaselvityksillä ja -haastatteluilla.

8.5. järjestettävässä työpajassa jatkamme kasvusopimuksen konkreettisten tavoitteiden määrittelyä yhteisen toimintamallin luomiseksi. Yritysten, järjestöjen ja julkishallinnon edustajat kohtaavat ja ratkovat yhdessä kasvuun liittyviä haasteita ja etsivät uusia ratkaisuja. Osaajapulaan on löydettävä keinoja ja yrityksille suunnattuja rahoituspalveluita pitää kehittää. Jos olet samaa mieltä, osallistu työpajaan!

Kenelle?

Työpaja on erityisesti kohdennettu musiikki-, kirjallisuus- ja pelialan toimijoille, mutta rohkaisemme mukaan myös muita kasvusopimusprosessista ja -mallista kiinnostuneita luovien alojen toimijoita ja yrittäjiä. Kutsumme mukaan:

  • yritykset
  • alueelliset organisaatiot
  • edunvalvontajärjestöt
  • muut alan yritysten kasvun ja kehittämisen parissa työskentelevät tahot

Kasvusopimuksen roolit, vastuut ja velvoitteet määritellään vuoden 2023 aikana yhdessä kaikkien osallistuvien tahojen kanssa. Kasvusopimukseen määritellyt toimenpiteet tulevat ensisijaisesti tukemaan alojen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Taustaa

Suomalaisten luovien alojen osaaminen, omaleimaisuus ja niistä kumpuava kasvun potentiaali ovat koronan myötä saaneet uudenlaista näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Samalla suomalaisten talouskäsitys on laajentunut huomioimaan myös aineettoman pääoman arvon ja potentiaalin. Kasvua ja kansainvälistymistä haetaan nyt konkreettisilla toimilla.

Osana luovien alojen uusien kasvukärkien tunnistamista ja työstämistä, työ- ja elinkeinoministeriö on kehittänyt kasvusopimusprosessin, jossa yritykset yhdessä julkisen sektorin kanssa laativat yrityksille yhteisen kasvureitin ja selkeät kasvutavoitteet nopeasti uudistuvassa toimintaympäristössä.

Kasvusopimuksen esimerkki löytyy Iso-Britanniassa toteutetusta Growth Deal -konseptista. Vuonna 2022 Suomessa pilotoitu AV-alan kasvusopimus osoitti, että vahvalla julkisen ja yksityisen sektorin välisellä dialogilla voidaan löytää uudenlaisia toimia kasvun vauhdittamiseksi.

Kasvusopimus on jatkumoa jo tehdyille toimille, joita ovat luovan talouden tiekartta, AV-alan tiekartta, vertailut eurooppalaisiin vastaaviin kasvusopimuskonsepteihin, sekä muut alan tutkimukset ja haastattelut.

Kasvusopimus esitellään 4.-7.10.2023 Tampereella Music x Media -tapahtumassa, jonka taustayritys Suomen Musiikki- ja Media Tapahtumat Oy toimii kasvusopimuksen fasilitaattorina.

#KestäväKasvu #kasvusopimus