Siirry sisältöön
Uutinen 26.05.2021

Saksan oikeuslaitokselta Business Finlandille myönteinen päätös palkkahallintokiistassa

Business Finland Oy irtisanoi marraskuussa 2019 pitkäaikaisen palkkahallintopalveluja koskevan palvelusopimuksen saksalaiseen palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja oli keväästä 2019 lähtien laiminlyönyt merkittävästi sekä viranomaismaksujen että työntekijöiden palkkojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan. Asiassa on juuri saatu saksalaisessa alioikeudessa Business Finland Oy:lle myönteinen tuomio noin 190.000 euron arvoisen saatavan palauttamiseksi.

Mistä oikeusjutussa on kyse?

Business Finland Oy irtisanoi marraskuussa 2019 pitkäaikaisen palkkahallintopalveluja koskevan palvelusopimuksen saksalaiseen palveluntarjoajaan. Palveluntarjoajan tehtävänä on ollut hoitaa Business Finland Oy:n Saksan-toimistojen paikalta palkattujen henkilöiden palkanmaksuprosessi ja viranomaisille tehtävä raportointi kokonaisuudessaan. Palkan ja muiden maksusuoritusten tekemiseksi palveluntarjoajalle on siirretty tarvittavat rahavarat.

Palveluntarjoaja oli keväästä 2019 lähtien laiminlyönyt merkittävästi sekä viranomaismaksujen että työntekijöiden palkkojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan. Kun Business Finland Oy irtisanoi sopimussuhteen syksyllä 2019, palveluntarjoajalla oli Business Finland Oy:n suorittamia ennakkomaksuja hallussaan merkittävä määrä. Osapuolet neuvottelivat sopimuksen irtisanomisen jälkeen palautettavan maksun suuruudesta sekä aikataulusta syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Näennäisestä neuvotteluhalukkuudesta huolimatta palveluntarjoaja ei palauttanut Business Finland Oy:n varoja miltään osin. Business Finland Oy palkkasi keväällä 2020 paikallisen lakitoimiston nostamaan varojen palauttamista koskevan kanteen.

Kuinka suuresta summasta on kyse?

Kyse on n. 190.000 euron suuruisesta palautuksesta. Palveluntarjoaja väitti vaateen esittämisen yhteydessä, että se ei ole laskuttanut kaikista palveluistaan ja sillä olisi näin ollen vastasaatavia Business Finland Oy:ltä. Oikeudenkäynnissä palveluntarjoaja ei kuitenkaan vaatinut vastasaatavien määrää vahvistettavaksi.

Onko mahdollista, että summa vielä kasvaa? Voiko olla, että kaikkia ei ole saatu selville?

Summa on lopullinen.

Millaisiin toimiin Business Finland ryhtyi tilanteen korjaamiseksi?

Business Finland Oy vaihtoi Saksan palkkahallintopalvelujen tarjoajaa syksyllä 2019 heti edellisen palveluntarjoajan sopimuksen irtisanomisen tapahduttua.
Toimintamalli nykyisen palveluntarjoajan kanssa on toisenlainen ja mahdollistaa sen, että Business Finland Oy voi suorittaa vaaditut maksut suoraan työntekijöille ja viranomaisille.

Missä vaiheessa oikeudenkäynti on tällä hetkellä?

Kanne vastaajan kotipaikan alioikeuteen jätettiin kesällä 2020. Varsinaisen asian käsittely paikallisessa tuomioistuimessa lykkääntyi korona-tilanteen johdosta keväälle 2021. Asiassa on juuri saatu Business Finland Oy:lle myönteinen tuomio n. 190.000 euron arvoisen saatavan palauttamiseksi. Business Finland Oy:n vaatimuksia ei riitautettu prosessin aikana. Tuomion lainvoimaisuus vahvistuu lopullisesti muutaman päivän sisällä.

Millaisia taloudellisia tappioita BF:lle on odotettavissa?

Perittävän summan lisäksi Business Finland Oy:lle aiheutuu kanteen ajamisesta ja täytäntöönpanosta kuluja, joiden kokonaissummaksi arvioidaan n 15.000-25.000. Mikäli saatavia ei saada perittyä, jäävät summat yhtiön vahingoksi.

Ovatko Business Finlandin työntekijät jääneet tapauksen vuoksi ilman palkkasaatavia?

Eivät ole. Työntekijät ovat voineet saada palkkasaatavansa myöhässä. Palvelusopimuksen irtisanomista edeltävässä räikeimmässä maksulaiminlyöntitilanteessa 2019 Business Finland Oy:n talousosasto Helsingissä huolehti palkkojen maksamisesta.

Onko vastaavia järjestelyjä muissa Business Finlandin maailmalla olevissa toimipisteissä?

Kyllä. Osa ulkomaantoimistojen palkkahallinnosta on ulkoistettu paikallisille palveluntarjoajille, jotka maksuliikenteen toimivuuteen liittyvistä käytännön syistä huolehtivat paikallisiin palvelussuhteisiin liittyvien viranomaismaksujen ja palkkojen maksamisesta. Tämän vuoksi yhtiö joutuu maksamaan varoja joissain toimipisteissä palveluntarjoajille.

Miten ollaan varmistettu, että vastaavaa tilannetta ei pääse syntymään muualla?

Muissa maissa ei makseta etukäteismaksuna kolmen kuukauden palkkakustannuksia vastaavaa summaa, kuten Saksan osalta tehtiin. Etukäteismaksut ovat siten pienempiä.

Palkanmaksukäytäntöjä on viime aikoina pyritty siirtämään suoraan Suomesta hoidettavaksi siinä määrin, kuin se on ollut maksuliikenteen toimivuus huomioiden käytännössä mahdollista.

Ulkomaantoimistojen hallinnollisten käytäntöjen selvitysprojektissa läpikäydään parhaillaan nykyisiä prosesseja ja sen jälkeen mahdollisia parannusehdotuksia.

Saksan osalta palveluntarjoajaa vaadittiin jo keväällä 2019 pienentämään kolmen kuukauden palkkakustannuksia vastaavaa ennakkomaksukäytäntöään. Tilanne ajautui nopeasti entistä huonommaksi, kun palveluntarjoaja vastoin aikaisempaa käytäntöään lopetti kaikkien maksujen maksamisen, ja samaan aikaan Business Finland Oy pitkäaikaiseen palveluntarjoajaan luottaen suoritti omat kuukausimaksunsa. Palveluntarjoajan luottotiedot ovat olleet niitä tarkastettaessa moitteettomat.

Lisätietoja

Marianne Asikainen
Senior Director: Legal & Administration
Puh. +358 50 597 9470
marianne.asikainen (at) businessfinland.fi