Siirry sisältöön

TOP 5 kasvun mahdollisuutta kotimaiselle AV-alalle

Creative Business Finland teetti vuonna 2021 tiekartan audiovisuaaliselle toimialalle. Tiekartan laati saksalainen konsultointiyritys peacefulfish haastattelututkimuksena. Tiekarttaa laadittaessa haastateltiin kymmeniä ulkomaalaisia AV-alan toimijoita, joilta kysyttiin näkemyksiä suomalaisesta AV-alasta, sen nykytilasta ja kasvumahdollisuuksista. Tässä artikkelissa tiivistetään viisi suurinta AV-alan tiekartassa havaittua mahdollisuutta toimialan kasvulle.

1. Maailma haluaa uusia ennennäkemättömiä tarinoita

Luovat sisällöt liikkuvat yli rajojen enemmän kuin koskaan, eikä pieni kielialue ole esteenä hyvän sisällön leviämiselle ympäri maapallon. Suomalainen kulttuurihistoria on täynnä henkilöitä, tapahtumia ja myyttejä, joista ammentaa uusia tarinoita kansainvälisille areenoille. Suomalaisella nyky-yhteiskunnalla on paljon kerrottavaa. AV-alan tiekartassa todetaan myös, ettei maan koko ole aina yhteydessä sen vaikutusmahdollisuuksiin tai tuottavuuteen. Kotimaisten elokuvien menestys kansainvälisillä festivaaleilla tuo kasvavasti vientituloja ja lisäksi todistaa väitteen: suomalaiset tarinat kiinnostavat.

2. Se monesti mainittu 360-sisältö

Pienen maan vahvuutena on uusien yhteyksien luomisen helppous, kun melkein kaikki tuntevat toisensa. AV-alan tiekartta nostaa esiin brändihybridit eli sisältökonseptit, jotka jalkautuvat moneksi. Tulevaisuudessa Suomella on suuri potentiaali tuottaa Jurassic Parkin kaltaisia sisältökonsepteja, jotka jalkautuvat elokuvaksi, peliksi, kirjaksi, leluiksi ja vaikka taidenäyttelyiksi. Suomalainen animaatioteollisuus pystyy luomaan siltoja peli-, tv- ja elokuvatuottajien välille. Tulevaisuuden maailmassa yhteistyökumppanit ja verkostot ratkaisevat, kenen ääni kuuluu.

3. Suomen reilu ja reipas maine

Suomella on erinomainen maine kansainvälisten tuottajien keskuudessa. Suomalaiset ammattilaiset tunnetaan luotettavina ja luvattujen asioiden loppuun viejinä. Tämä ei ole itsestäänselvyys maailmalla. Suomi on turvallinen, vakaa ja vapaa maa. Moni meille itsestään selvä asia on valttikortti maailmalla. Suomi koetaan ihanteellisena yhteistyökumppanina: suora selkäranka, kova tekemään töitä ja pitää lupauksensa.

4. Yhteistyö uusien toimialojen kanssa

Yksi mahdollisuus AV-alan kasvulle on lukemattomien videota käyttävien rinnakkaistoimialojen, kuten esimerkiksi koulutuksen sekä matkailun ja hyvinvoinnin tunnistaminen yhteistyökumppaneina ja kasvun mahdollistajina. Yritykset konepajateollisuudesta muotiin rekrytoivat itselleen sisällöntuottajia. Audiovisuaalinen tarinankerronta on arkipäiväistynyt samalla, kun kuvasta on tullut uusi ja kirjoitettua kieltä luontaisempi tapa kommunikoida erityisesti nuorelle sukupolvelle. Videosisältöjen määrä kasvaa jatkuvasti ja sisältöä tuottavat hyvin erilaiset yritykset erilaisiin tarpeisiin.

5. Kasvua muutoksesta

Ymmärrys globaalista markkinasta on edellytys uuteen kasvuun. Ymmärtämällä nykyistä toimintaympäristöä riittävän hyvin voidaan tehdä ennustuksia siitä, mihin koko ala kehittyy lähivuosina ja samalla ennakoida pidemmälle tulevaisuuteen.
Suomi on ollut perinteisesti teknologian edelläkävijä. Uusien teknologioiden tarjoamat sisältöratkaisut mahdollistavat tulevaisuudessa kasvun uusien käyttäjä- ja asiakasryhmien parissa, jotka eivät välttämättä ole perinteisiä liikkuvan kuvan käyttäjiä.

AV-alan tiekartta kokonaisuudessaan