Siirry sisältöön
Uutinen 19.09.2022

Uusia miljardiluokan vientiliiketoimintaa tavoittelevia kasvumoottoreita käynnistymässä

Ekosysteemit parantavat yritysten mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Käynnistymässä on viisi uutta Business Finlandin rahoittamaa kasvumoottoriekosysteemiä, jotka hakevat nyt uusia kehityskumppaneita.

– Pärjätäkseen kovassa kansainvälisessä kilpailussa suomalaisyritykset tarvitsevat kumppanuuksia toisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Olemme Business Finlandissa paketoineet yhteen yritysten kansainväliseen kasvuun ja kumppanuuksien rakentamiseen tarvitsemia palveluja - kuten TKI-rahoitus, verkostoitumispalvelut ja viennin edistäminen. Kasvumoottoritoiminnassa nämä elementit yhdistyvät vahvistaen suomalaista elinkeinoelämää ja hyvinvointia, sanoo johtaja Arto Pussinen Business Finlandista.

Mikä on kasvumoottori?

Business Finland nimittää kasvumoottoreiksi rahoittamiaan ekosysteemejä, jotka tähtäävät yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla, jolla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen. Käynnissä on jo yli 20 kasvumoottorirahoitusta – pääomalainaa tai orkestrointirahoitusta – saanutta ekosysteemiä.

– Kasvumoottoreiden orkestrointirahoituksella autamme ekosysteemiä kokoon juoksevaa organisaatiota rakentamaan toimijoiden verkostoa yhteisen vision ympärille ja aktivoimaan yhteistä TKI-työtä systemaattisella tavalla. Juju on siinä, että fasilitoitavat innovaatioekosysteemit auttavat suomalaisia yrityksiä asemoitumaan suotuisiin arvonluontipaikkoihin kansainvälisissä liiketoimintaekosysteemeissä, sanoo rahoitusasiantuntija Markku Heimbürger Business Finlandista.

Tutustu uusiin kasvumoottoreihin

  • GS1 Finlandin koordinoima Food Data Finland -hanke. Suomen ruokaketjun viennin kasvuun tähtäävä hanke tuo yhteen alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan avaintoimijat kehittämään dataa hyödyntävää ruokaketjua sekä edistämään sitä kautta korkean lisäarvon tuotteiden ja palveluiden innovaatioita. Kasvumoottorihankkeeseen voi liittyä jäseneksi kaikki, jotka haluavat osallistua Suomen ruokaketjun kehittämiseen ja yhteistyöverkoston toimintaan. Hankkeen perustajajäseniä ovat Apetit, Atria, Bisnes+, Fazer, HKScan, Kesko, SOK, Valio, GS1 Finland, ETL, PTY ja MTK. Hanke kuuluu Business Finlandin Food from Finland -ohjelmaan. 

  • Teollisen 3D-tulostuksen tekijät yhteen kokoavan FAME-ekosysteemin (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa vuoteen 2030 mennessä Suomen AM-markkinoista useiden miljardien eurojen kokoinen toimiala, joka palvelee monipuolisesti muita toimialoja. Ekosysteemissä ovat jo mukana keskeiset laitevalmistajat, materiaalitoimittajat, suunnittelu- ja tulostusosaajat, sekä valmistusteknologiaansa 3D-tulostuksen suuntaan kääntävät koneenrakentajat. Ekosysteemiä koordinoi DIMECC. Hanke kuuluu Business Finlandin Sustainable Manufacturing Finland -ohjelmaan.

  • VAMOS-ekosysteemin (Ecosystem for Autonomous Mobility in Smart Spaces) tavoitteena on nostaa suomalaisyritykset johtaviksi ratkaisutoimittajiksi globaaleilla autonomisen liikkuvuuden ja älykkäiden tilojen markkinoilla. Liikenteen digitalisaatio on luomassa merkittävät globaalit markkinat, joista suomalaisyritykset aikovat ottaa leijonanosan. DIMECCin koordinoima ekosysteemi ottaa jatkuvasti mukaan uusia jäsenyrityksiä. Ekosysteemin perustajajäseniin kuuluvat Cargotec, Deal Comp, GIM, Huawei, Kempower, Mevea, Murata, Nordic Inertial, Plugit, Posiva, Rightware, Solteq Robotics, Unikie ja VTT. Hanke kuuluu Business Finlandin Smart Mobility and Batteries from Finland -ohjelmaan.

  • Open Creative Housen operoima Open Creative Ecosystem Hub yhdistää luovien alojen tekijät ja yritykset sekä taustaorganisaatiot avoimeksi ekosysteemiksi. Toiminnan ydintavoitteita ovat laaja-alainen luovien alojen innovaatiotyö, osaamisen ja luovan talouden arvon kasvattaminen sekä toimijoiden kansainvälistyminen. Kasvumoottorihankkeella kehitetään toimintaympäristöjä ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat modernin työskentelyn ja pienten toimijoiden verkostoitumisen sekä toimialarajat ylittävän yhteistyön ja innovaatiotyön. Ensimmäinen Open Creative Ecosystem Hub toteutetaan Espoon Keilaniemen Musiikin Satamaan ja sen alkuvaiheen ydin muodostuu musiikkialan ja AV-alan toimijoiden ympärille.

  • DDE Digital Defence -ekosysteemi luo merkittävää uutta liiketoimintaa puolustus- ja turvallisuussektorilla yhdistämällä puolustus-, turvallisuus- ja siviiliteknologioiden eturivin yritykset ja tutkimuslaitokset. DDE osallistuu aktiivisesti EU:n ja NATO:n uusimpiin puolustusteollisuuden aloitteisiin, kansallisiin veturihankkeisiin ja verkottuu kansainvälisesti. DDE:n perustajajäseniin kuuluvat Patria, Saab Finland, VTT, Reaktor, Bittium, Unikie, Aalto yliopisto, GIM Robotics, Elomatic, Solita, Tampereen yliopisto, Savox, Millog, Insta, Senop ja Jyväskylän yliopisto. Ekosysteemiä koordinoi XD Solutions.

Lue lisää Business Finlandin palveluista ekosysteemeille