Siirry sisältöön
Uutinen 16.06.2023

Suomalaisyritykset tarttuvat RRF-mahdollisuuksiin Liettuan terveydenhuollon investointiprojekteissa

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) -vetoiset uudet terveydenhuollon investoinnit Liettuassa kiinnostavat suomalaisyrityksiä. Näiden investointien tarkoituksena on vahvistaa terveydenhuollon infrastruktuuria kattavien, kestävien ja integroitujen terveyspalveluiden tarjoamiseksi.

Maaliskuussa Liettuassa järjestettiin onnistunut tapahtuma, joka keskittyi konkreettisiin terveydenhuollon investointiprojekteihin. Inspiroiva tilaisuus fasilitoi erinomaista kaupallista yhteistyötä suomalaisille yrityksille . Tilaisuudessa luotiin suoria yhteyksiä liettualaisiin sairaaloihin, klinikoihin ja muihin terveydenhuollon toimijoihin.

Liettuan markkinaoivalluksia RRF:n terveydenhuolto-osion kautta

Liettuan tärkeimmät terveydenhuollon tavoitteet RRF:ssä keskittyvät ensisijaisesti parantamaan avohoidon palveluita, sopeuttamaan terveydenhuollon infrastruktuuria hätätilanteisiin ja parantamaan tehokkuutta digitalisaation avulla.

Liettuan suunnitelmat käsittävät teho-osastojen ja elvytysyksikköjen modernisoinnin seitsemässä sairaalassa. Uudistuksiin sisältyy myös viiden osaamiskeskuksen modernisointi tartuntatautien klusterissa, minkä tarkoituksena on varmistaa tehokas, korkealaatuinen ja turvallinen vaarallisten tartuntojen diagnoosi ja hoito. Alustava aikataulu valmistumiselle on 31.12.2024, ja 268 miljoonan euron rahoitus on varattu parantamaan terveydenhuoltojärjestelmän joustavuutta, laatua ja kohtuuhintaisuutta.

Valitut liettualaissairaalat saavat rahoitusta ensisijaisesti tartuntatautien klusterin osaamiskeskuksien rakentamistyöhön ja laitteisiin. Lisäksi investoidaan vastaanotto- ja teho-osastojen rakentamistyöhön ja laitteisiin, edistyneiden hoitomenetelmien keskukseen sekä RITS:iin (radiologia, kuvantaminen ja etälääketiederatkaisut). On myös suunnitelmia investoida uusiin genomitutkimuksen laitteisiin.

Syksyllä 2022 Business Finland valmisteli kattavan raportin RRF-rahoitteisista terveydenhuollon investoinneista Latviassa, Liettuassa ja Virossa. Raportti esiteltiin webinaarissa. Seuraava toimenpide keskittyi kaupalliseen yhteistyöhön ja suorien yhteyksien luomiseen terveydenhuollon toimijoihin ja mahdollisiin kumppaneihin.

RRF-suunnitelmilla on vaikutusta yritysten globaaliin laajentumiseen: verkostoituminen


Verkostoitumista. Kuva: Eveliina Lehtonen

Jatkotoimenpiteenä Business Finlandin aiempiin terveysalan aktivititeetteihin Business Finland järjesti yhteistyössä Suomen Liettuan-suurlähetystön kanssa terveysalan verkostoitumistapahtuman maaliskuussa. Tapahtuma keskittyi RRF:llä rahoitettaviin terveydenhuollon investointiprojekteihin ja esitteli suomalaisten yritysten kokemuksia tarkoituksena vahvistaa liettualais-suomalaista yhteistyötä terveydenhuoltoalan suunnitelluissa kehittämistoimenpiteissä.

Liettualaiset vieraat arvostivat suuresti verkostoitumistapahtumaa ja suomalaisen tarjoaman esittelyä kestävistä ja innovatiivisista ratkaisuista tulevaisuuden sairaaloille. Useat liettualaissairaalat kokoontuivat tapahtumaan yhdessä suomalaisten vientiin suuntautuneiden yrittäjien kanssa, jotka tunnistivat mahdollisuudet Liettuassa ja toivat asiantuntemuksensa. Näillä liettualaissairaaloilla oli uudelleenrakentamis- ja parantamissuunnitelmia, jotta ne voisivat tarjota joustavampia ja kestävämpiä tiloja tulevaisuuden terveydenhuollon tarpeisiin.

Paikalla oli suomalaisia yrityksiä, jotka erikoistuvat sairaalarakennusten suunnitteluun ja energiatehokkuuden ratkaisuihin (AINS, Granlund, NHG, Helvar, Lifa Air), lääkintähenkilökunnalle optimoituihin ratkaisuihin (Medanets) sekä tietopohjaisiin terveydenhuollon ratkaisuihin (Tietoevry). Yritykset jakoivat kansainvälisiä kokemuksiaan ja herättivät kiinnostusta liettualaisessa yleisössä. Kiinnostus johti teknisiin lisäkeskusteluihin tapahtuman toisessa osassa.

– Meidän näkökulmastamme tapahtumaan oli kutsuttu hyvin potentiaalisia tahoja. Pystyimme tapaamaan useita mahdollisia sairaala-asiakkaita lyhyessä ajassa. Sen tuloksena olemme pystyneet tekemään muutamiin sairaalaprojekteihin suunnittelutarjouksia, joihin odotamme päätöksiä lähiaikoina. Lisäksi olemme pystyneet järjestämään seurantatapaamisia kahdessa sairaalassa ja sopineet pienestä konsultointiprojektista, jota toivottavasti jatketaan, kommentoi
Granlundin varatoimitusjohtaja Jukka Vasara.

– Tavoitteenamme on suunnitella yksi tai useampia uusia sairaaloita Liettuassa. Yhteistyö paikallisten kumppaneiden kanssa on myös tärkeää suunnittelutyössä. Olemme jo löytäneet erittäin hyviä paikallisia kumppaneita. Olemme hyvin tyytyväisiä Business Finlandin palveluihin liittyen Integrated Hospital Design Alliancen -vientimarkkinointikehitystyöhön. Business Finlandilla ja paikallisilla lähetystöillä on ollut keskeinen rooli yhteyksien löytämisessä ja luomisessa paikallisiin sairaalaoperaattoreihin, jatkaa Vasara.

Suoria yhteyksiä B2B-tapaamisten avulla

Tapahtuma loi suomalaisille yrityksille erinomaisia mahdollisuuksia kaupalliseen yhteistyöhön. Arvokkaimpana vaikutuksena olivat suorat yhteydet B2B-tapaamisten avulla. Kahdeksan sairaalaa ja klinikkaa näyttivät innostusta keskustelemalla suomalaisyritysten kanssa innovatiivisesta teknologiasta ja merkittävästä kokemuksesta. Yksilölliset tapaamiset oli aikataulutettu, mikä korosti potentiaalia muodostaa kumppanuuksia.

– Verkostoitumistapahtuma Vilnassa antoi meille hyvän yleiskatsauksen markkinasta ja sen mahdollisesta koosta Medanetsin liiketoiminnalle Liettuassa. Minulla oli myös mahdollisuus keskusteluihin kiinnostavien potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tämäntyyppinen tapahtuma on ehdottomasti hyvä lähtökohta suomalaisyrityksille. Seuraava vaihe edellyttää olemista yhteydessä potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, toteaa Medanetsin toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta.

Tapahtuman aikana ryhmä suomalaisia sairaalasuunnittelun asiantuntijoita Integrated Hospital Design Alliancesta (IHDA) esitteli asiantuntemustaan. Sairaalaprojektin toteutus on aina monimutkainen prosessi. Se riippuu eri tekijöistä, kuten paikallisista rakennusmääräyksistä ja päätöksentekomenettelyistä.

Suunnitteluvaiheeseen kuuluu useita kuukausia kestävä analyysi, suunnittelu, rakennussuunnitelma, projektin hyväksyminen, yksityiskohtainen suunnittelu ja lopulta rakentaminen. Jokainen sairaalaprojekti on ainutlaatuinen ja edellyttää aikataulun mukauttamista vastamaan paikallisia vaatimuksia ja olosuhteita.

– Mahdollisuus oli ehdottomasti hyödyllinen meille. Jatkamme keskusteluja muutamien organisaatioiden kanssa, mille oli hyvä ja lupaava alku tapahtumassa. Suunnittelemme myös tulevamme pian seurantatapaamisiin, Nordic Healthcare Groupin sairaalasuunnittelusta vastaava johtaja Henry Pesonen kertoo.

B2B-tapaamisia. Kuva: Agnieszka Wrobel 

Business Finland ja kestävät terveysteknologiaratkaisut

Business Finland tukee suomalaisia globaalista laajentumisesta kiinnostuneita terveysalan yrityksiä ja tarjoaa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa terveysalalla toimenpiteitä, jotka auttavat yrityksiä laajentumaan Euroopan markkinoille ja sitä kauemmaksikin.

– Keski- ja Itä-Euroopan alueen sairaalat ovat sisällyttänyt investointeja uudelleenrakentamissuunnitelmiinsa. Tavoitteena on luoda joustavampia ja kestävämpiä tiloja vastaamaan tulevaisuuden terveydenhuollon tarpeisiin. Huolellisesti suunnitellun projektin ensisijainen tavoite oli tunnistaa ja todentaa liiketoimintanäkymiä suomalaisille kestäville terveydenhuollon ratkaisuille luomalla suoria yhteyksiä mahdollisiin asiakkaisiin ja kumppaneihin. Myöhemmin fasilitoimme räätälöityjä keskusteluja ja järjestimme tapaamisia. Tarjosimme suomalaisille yrityksille alustan esitellä syvällistä asiantuntemustaan kestävien sairaaloiden alalla. Tapahtuman lopputuloksilla oli merkittävä vaikutus suomalaisiin yrityksiin pitkäaikaisen yhteistyön, luottamuksen ja Business Finlandin suomalaisen teknologian liiketoimintatavoitteiden ymmärryksen ansiosta, kertoo Agnieszka Wrobel, Senior Advisor, terveys ja hyvinvointi, Keski- ja Itä-Euroopan alue.

Lisätietoja

Agnieszka Wrobel
agnieszka.wrobel (at) businessfinland.fi
Puh. +48 508 982 805

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelman terveys- ja hyvinvointialan kampanjaan