Siirry sisältöön
Uutinen 16.05.2023

Ulkomaalaiset työntekijät kiittelevät suomalaista työelämää – uran alku on kuitenkin monille vaikea

Taustaltaan ulkomaalaisten työntekijöiden mielestä suomalaisessa työelämässä on paljon hyvää: matalat hierarkiat, helposti lähestyttävät esihenkilöt, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä työnantajan ja työntekijän välinen luottamus. Vaikeuksia tuovat oleskelulupamenettelyt, tiedonpuute työelämästä ja kielimuuri.

Vaikka suomalaisessa työelämässä on ongelmia, monen mielestä asiat ovat Suomessa paremmin kuin heidän aiemmissa asuinmaissaan. Tiedot selviävät tuoreesta tutkimuksesta, johon haastateltiin työntekijäammateissa työskenteleviä ulkomaalaisia.

Haastateltujen ongelmat ajoittuvat tyypillisesti aikaan heti maahantulon jälkeen. Osa haastateltavista kertoo, että heillä oli epäselvyyksiä työehdoissa, ja kielitaidon puute vaikeutti osaamista vastaavan työn löytämistä. Moni joutuu ottamaan vastaan useita töitä yhtä aikaa. Suurin osa haastatelluista on onnistunut kuitenkin vähitellen parantamaan asemaansa työmarkkinoilla. Moni on ylpeä siitä, että pystyy hankkimaan elannon itselleen ja perheelleen.

– Work in Finland tukee työnantajia rekrytoimaan ulkomaisia osaajia eettisesti kestävällä tavalla. Työnantajat saavat kansainvälisten osaajien rekrytointiin liittyvää neuvontaa ja tietoa neuvontapalvelusta ja verkkosivuilta. Myös ulkomaiset osaajat saavat tietoa Suomessa työskentelystä Work in Finland -sivustolta. Kehitämme sivuston sisältöä jatkuvasti palvelemaan niin työnantajia kuin Suomeen muuttavia työntekijöitä yhä paremmin, Work in Finlandin johtaja Laura Lindeman kommentoi.

Ennakkotiedot Suomesta ovat usein hatarat

Haastateltavat kertovat tietonsa Suomesta olleen vähäiset ennen muuttoa. Tietoa oli haettu esimerkiksi internetsivustoilta, sosiaalisesta mediasta ja Suomessa asuvilta tuttavilta. Saatu tieto oli pääosin myönteistä, mikä kannusti muuttoon.
Muuttopäätökseen vaikuttaneita vetovoimatekijöitä ovat haastateltujen mukaan esimerkiksi korkeatasoinen koulutus, puhdas luonto ja demokratia. Perheelliset näkivät Suomen hyvänä maana lastensa tulevaisuuden kannalta.

– Viime aikojen kielteisestä uutisoinnista poiketen maassamme asuu myös työoloihinsa ja elämäänsä tyytyväisiä ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä on paljon vahvuuksia, jotka voivat tuntua syntyperäisistä suomalaisista itsestään selvyyksiltä. Vahvuuksiemme tunnistamisen lisäksi meidän on kuitenkin tärkeää nähdä ongelmat ja puuttua tehokkaasti ulkomaalaisten täällä kohtaamiin vaikeuksiin. Työelämämme ei pysy hyvänä, jos emme tee aktiivisesti töitä sen eteen, toteaa vanhempi tutkija Rolle Alho E2 Tutkimuksesta.

Work in Finland -sivusto

Tutkimusta varten haastatellut työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuolto-, palvelu- ja rakennusalalla sekä maataloudessa. Tutkimusaineisto koostuu 25 laadullisesta haastattelusta, jotka toteutettiin viidellä kielellä joulukuussa 2022–huhtikuussa 2023. Aineisto antaa tietoa ihmisten kokemuksista Suomessa. Tutkimuksen teki E2 Tutkimus osana Tulevaisuuden Suomen tekijät -tutkimushanketta. Tutkimushanke etsii ratkaisuja työelämän akuutteihin ongelmiin, kuten tekijäpulaan ja polarisaatioon.