Siirry sisältöön
Uutinen 26.01.2021

Brexit ja Horisontti Eurooppa?

Iso-Britannia on virallisesti eronnut Euroopan unionista, ja se voi jatkossa olla mukana EU:n rahoittamissa ohjelmissa ja yhteistyössä erillisin sopimuksin. Uusi sopimus kaupan ja yhteistyön alalle saatiin EU:n ja Iso-Britannian välille sovittua viime vuoden viimeisinä päivinä; mitä se tarkoittaa jatkossa tutkimus-, koulutus- ja innovaatioyhteistyölle?

Brexit on siis totta, eikä Iso-Britannia enää ole EU:n jäsenmaan. EU:n ja Iso-Britannian välinen uusi kaupan ja yhteistyön sopimus (The EU-UK Trade and Cooperation Agreement TCA) sisältää yleiset puitteet myös tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin ohjelmayhteistyölle.

Ohjelmat ja yhteistyö

Iso-Britannia osallistuu jatkossa seuraaviin EU:n ohjelmiin: 

  • Avaruus-ohjelma
  • tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelma
  • koulutus- ja tutkimusohjelma Euratom
  • ITER-fuusio-ohjelma

Horisontti Euroopassa assosiaatiomaana

Kunhan Horisontti Eurooppaa koskeva perustamisasetus on hyväksytty eli ohjelma on saanut virallisen vahvistuksen, se voi käynnistyä. Sen jälkeen EU ja Iso-Britannia voivat vahvistaa tarkemman juridisen tekstin (TCA-sopimuksen Protocol 1) ja assosiaatiosopimuksen Iso-Britannian liittymisestä Horisontti Eurooppa -ohjelmaan. Näin Iso-Britannia voi jatkossa osallistua ohjelmaan assosiaatiomaana, kuten tekee moni muukin EU:n ulkopuolinen maa.

Horisontti Eurooppa -ohjelman assosiaatiosopimuksen tulevat olemaan sisällöltään hyvin pitkälti samanlaisia kuin nykyiset assosiaatiosopimukset Horisontti 2020 -puiteohjelmassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Iso-Britannia ja EU takaavat Horisontti Euroopasta rahoitettaviin projekteihin osallistuville vastaavat oikeudet kuin omille osallistujilleen.

Lisäksi Iso-Britannian osallistujat voivat osallistua yhteisen tutkimuskeskuksen JRC:n hankkeisiin, Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutin EIT:n toimiin ja EU:n kumppanuuksiin kuten EU-jäsenmaiden osallistujat. Sama koskee myös eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja (ERIC).

Sen sijaan Iso-Britannia ei osallistu Euroopan Innovaationeuvoston EIC:n Fundiin, joka pääomittaa ja myöntää lainoja. Näin ollen sen organisaatiot eivät saa EIC Fundista rahoitusta.

Euratom-ohjelmaan Iso-Britannia osallistuu assosiaatiomaana, fuusioenergian ITER-ohjelmaan taas täysjäsenenä, siis samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin tähänkin asti.

Kaikissa näissä ohjelmissa Iso-Britannian osallistujia koskevat samat IP-säännöt kuin EU-jäsenmaiden osallistujia.

Osallistuminen voidaan keskeyttää

Assosiaatiomaana Iso-Britannian maksuosuus Horisontti Eurooppa -ohjelmaan sovitetaan sen osallistujien saaman rahoituksen määrään. Maksutasoitus tehdään aina edellisen vuoden tilanteen mukaan. EU voi yksipuolisesti lopettaa Iso-Britannian osallistumisen ohjelmiin, jos se ei maksa vuosittaisia maksuosuuksia tai ohjelmien toimeenpanoa häiritään.

Vastaavasti Iso-Britannia voi päättää ohjelmaan osallistumisen, jos ohjelman sisältöä merkittävästi muutetaan.

Asiasta tarkemmin

Science|Business-verkkosivuilla

Korkeakoulukentän yhteistyöstä Universities UK -sivuilla

Euroopan komission Q&A Iso-Britannian osallistumisesta Horisontti Eurooppa -ohjelmaan