Siirry sisältöön
Uutinen 30.04.2021

Isoilla linjauksilla kohti Horisontti Eurooppaa

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hakujen valmistelu etenee vauhdilla. Mitä hakijoiden tulisi tietää ohjelman strategisesta suunnitelmasta?

Horisontti Eurooppa -ohjelman strateginen suunnitelma asettaa ohjelman isot linjaukset vuosille 2021-2024 ja erityisesti ohjaa työohjelmien ja niiden alla olevien hakujen tarkempaa työstämistä.

Suunnitelman pääkohteena on Horisontti Euroopan rahallisesti selvästi suurin pilari 2, Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky. Se tulee määrittelemään myös muiden pilareiden temaattisia valintoja sekä missioita, jotka etsivät vielä lopullista muotoaan. Suunnitelma vaikuttaa myös ohjelman muiden, bottom-up-lähtöisten osien toteuttamiseen. Tavoitteena on lisätä synergiaa koko ohjelman sisällä.

Tutustu päälinjauksiin, ne antavat viitteitä tulevista hauista

Mikä on Horisontti Eurooppa -ohjelman strategisen suunnitelman käytännön merkitys? "Tuleviin hakuihin valmistauduttaessa on hakijan hyvä olla perillä ainakin strategisen suunnitelman päälinjauksista, koska niihin konkreettisissa työohjelmissa sitten tosiaan vastataan", sanoo Business Finlandin Brysselin toimiston päällikkö Matti Hiltunen.

"Jokaisella pilarin 2 temaattisella alueella, klusterilla, kumppanuudella ja missiolla on omat tarkemmat päämääränsä, mutta tietyt isot periaatteet ohjaavat niitä kaikkia. Hyvin tiivistetysti kyse on Euroopan strategisesta autonomiasta, vihreästä ja digitaalisesta kaksoissiirtymästä sekä eurooppalaisen demokratian vahvistamisesta", sanoo Hiltunen.

Kyse on Euroopan strategisesta autonomiasta, vihreästä ja digitaalisesta kaksoissiirtymästä sekä eurooppalaisen demokratian vahvistamisesta.

Horisontti Euroopan käynnissäoloaikana eli seitsemässä vuodessa ehtii tapahtua paljon ja myös strategisia linjauksia on tarkasteltava välillä uudelleen. Siksi tämä ohjauspaperi päivitetään vuosille 2025-27. "Se tarkoittaa myös, että uuden strategiapäivityksen valmistelu alkaa varsin pian. Vaikuttamisen aika ei taaskaan ole ohi", muistuttaa Hiltunen.

Tutustu Horisontti Eurooppa –ohjelman strategiseen suunnitelmaan vuosille 2021-2024