Siirry sisältöön
Tiedote 29.11.2019

Hyvinvointimatkailun kansallisen kilpailun voitto Järvi-Suomeen

Western Lakeland, kuva: Julia Kivelä

Monipuolinen ja laadukas toimijajoukko kolmen maakunnan alueella vei voiton Wellbeing EDEN in Finland 2019 -kilpailussa. Western Lakeland – Sustainable Blue and Green Caring at the Heart of Lakeland -verkosto vakuutti palkintoraadin yhteen hitsautuneella tekemisellään.

Kunniamaininnat kilpailussa saivat Step into Naantali Archipelago and Slow Down your Pulse, Wellbeing Karelia Pohjois-Karjalasta sekä Sauna Tour Kuusamo-Lapland. Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson jakoi palkinnot työ- ja elinkeinoministeriön ja Visit Finlandin järjestämässä matkailuseminaarissa Helsingissä 29.11. Palkinnoista päätti hyvinvoinnin ja matkailun asiantuntijoista koostunut arviointiryhmä.

Suomen kansalliseen kilpailuun osallistui 17 hyvinvointimatkailuverkostoa eri puolilta Suomea. Mukana oli verkostoja niin pohjoisesta Lapista, Itä-Suomen kansallismaisemista, Etelä-Suomen saaristosta kuin Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnista. Toiminnan tuli perustua vähintään neljän organisaation verkostoihin, jotka tarjoavat suomalaisiin vahvuuksiin perustuvia hyvinvointi- ja matkailupalveluja ja kokemuksia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

- Maailmalla vahvasti kasvava hyvinvointipalvelujen kysyntä luo meille mahdollisuuksia houkutella uusia kohderyhmiä Suomeen ympärivuotisesti. Suomen näkyvyys EDEN-verkostossa edistää myös tavoitettamme kasvattaa ulkomaisten yöpymisten määrää ja lisätä matkailuvientiä, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

- Kestävän ja vastuullisen matkailun merkitys on noussut keskusteluihin entistä enemmän. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ekologisen kestävyyden rinnalla ovat olleet eurooppalaisen EDEN-verkoston kulmakiviä jo viime vuosikymmeneltä asti. Nyt niiden merkitys konkretisoituu matkailijoiden valinnoissa entistä enemmän. Tämänkin kilpailun palkituista yrityksistä monet ovat olleet alueensa edelläkävijöitä vastuullisen matkailun edistämisessä. Tähän keskusteluun vastaamme mm. pilotoimalla Sustainable Travel Finland -ohjelmaa, taustoittaa Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen.

Wellbeing EDEN in Finland -kilpailun järjestivät työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finlandin Visit Finland -yksikkö. Kilpailu oli osa Euroopan komission European Destinations of Excellence -kilpailua, joka on järjestetty vuodesta 2007 alkaen. Suomi on osallistunut kilpailuun kolme kertaa aikaisemmin: vuonna 2008, jolloin teemana oli aineeton kulttuuriperintö matkailussa, vuonna 2010 vesistömatkailuteemalla sekä 2017, jolloin palkittiin nousevia kulttuurimatkailukohteita.

Kansallisten kilpailujen voittajat palkitaan Brysselissä keväällä. EDEN-kilpailun tavoite on vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Voittajakohteet saavat näkyvyyttä ja pääsevät osaksi eurooppalaista EDEN-verkostoa, joka toimii markkinointi- ja verkostoitumiskanavana.

Palkintoperustelut

Western Lakeland Wellbeing – Sustainable Blue and Green Caring at the Heart of Lakeland

Western Lakeland Wellbeing on kolmen maakunnan, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella toimiva ammattimaisesti johdettu laadukkaiden kohteiden verkosto. Verkoston hyvinvointimatkailupalvelut ovat innovatiivisia, ja ne perustuvat vahvasti Suomelle tyypillisiin vesi- ja luontoelementteihin. Niin aineellinen kuin aineetonkin kulttuuriperintö, kuten sauna, perinnehoidot ja lähiruokaperinne ovat oleellinen osa tarjontaa. Toimijat ovat valinneet sekä yritys- että alueorganisaatiotasoilla strategisiksi tavoitteikseen hyvinvointimatkailun kehittämisen ja toteuttamisen. Ponteva ja ennakkoluuloton ote maakunnat ylittävän yhteistyön tekemiseen on esimerkillistä.

Kunniamainintojen perustelut:
Step into Naantali Archipelago and slow down your pulse – From experience culture to living culture

Naantalilla on vuosisatoja pitkät perinteet suomalaisena hyvinvointimatkailukohteena. Nykypäivänä kohde on monipuolinen ja sen ympärivuotisuuteen panostetaan. Saaristo ja meri, muumit ja hyvinvointi on määritelty Naantalin alueen tärkeimmiksi matkailun vetovoimatekijöiksi. Näiden lisäksi myös suomalaisuus ja perinteet näkyvät tuotteissa hyvin. Matkailun kehittämisessä hyvinvointiteema on valittu strategiseksi painopisteeksi. Hyvinvointia ajatellaan myös taiteen ja musiikin, sekä kulttuuristen elementtien näkökulmasta. Tulossa olevat uudet investointisuunnitelmat alueen matkailu- ja hyvinvointitoiminnan kehittämiseksi ovat positiivisia signaaleja kiristyvässä kilpailussa.

Wellbeing Karelia

Wellbeing Karelia -verkoston erityisiä vahvuuksia ovat karjalaisuus sekä karjalaisesta perinteestä kumpuavat matkailu-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut. Lisäksi suomalaisuus sekä metsäisen järviympäristön hyödyntäminen ovat hyvinvointituotteiden keskiössä. Hyvinvointipalveluita tuotetaan luovin keinoin luonnosta, sen hiljaisuudesta, kulttuurista ja paikallisesta kiireettömästä elämänrytmistä. Tuotteita on kehitetty pitkäjänteisesti ja systemaattisesti, ei pelkästään kehollisen hyvinvoinnin osalta, vaan myös äänimaailmoja, taidetta ja musiikkia huomioiden. Yritysvetoisuus sekä yrittäjien aktiivinen, omiin arvoihin luottava työ ja tuotekehitys on luonut toimivan konseptin.

Sauna Tour Kuusamo-Lapland

Verkosto kuuluu suomalaisiin hyvinvointimatkailun pioneereihin ja se toimii Rukan ja Kuusamon matkailualueella. Toiminta on ollut käynnissä useita vuosia ja nyt tavoitteena on ottaa seuraava askel volyymiltaan isompaan laajempaan ja ympärivuotiseen toimintaan. Palvelut perustuvat vahvasti suomalaisuuteen ja saunan hyvinvointivaikutuksiin, missä toimijat ovatkin pitkän linjan edelläkävijöitä. Kaikki palvelut on tarkkaan mietityt, käsikirjoitetut ja laadukkaat. Toiminta onkin asiakasnäkökulmasta erinomaista ja sitä vauhdittaa iloinen yhdessä tekeminen.

Valokuvia palkituista kohteista

Lisätietoja

Liisa Renfors, Development Specialist
Visit Finland | Business Finland
liisa.renfors (at) businessfinland.fi
050 597 0608

Sanna Kyyrä, johtava asiantuntija
TEM (arviointiraadin puheenjohtaja)
sanna.kyyra (at) tem.fi
050 358 9497

Heli Hemgård, Communications Manager
Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi
040 901 5219

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Visit Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi