Siirry sisältöön
Tiedote 13.12.2023

Suomen paviljonki COP28-kokouksessa: Suomi esillä innovaatioiden majakkana globaalissa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen

Suomella oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa oma maapaviljonki YK:n ilmastokokouksessa. Suomalaiset yritykset, järjestöt ja tutkimuslaitokset esittelivät paviljongissa omia ilmastoratkaisujaan sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia runsaalle kansainväliselle yleisölle. Myös useat ministerit vierailivat kahden viikon aikana paviljongissa.

– Meillä on potentiaalia nopeuttaa päästöjen vähentämistä, ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen totesi omassa puheessaan.

– Tarvitsemme panostuksia tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin. Samaan aikaan, kun hallituksemme tavoittelee säästöjä, investoimme tutkimukseen ja kehitykseen, mikä on tärkeää, jotta yliopistot ja yritykset saavat aikaan innovaatioita ja pystyvät ottamaan riskejä uusien teknologioiden suhteen.

Osallistuminen Dubaissa 30.11.–12.12. järjestettyyn COP28-kokoukseen osoitti Suomen sitoutumisen ilmastonmuutoksen polttavien kysymysten ratkaisemiseen konkreettisin toimin ja kumppanuuksin. Kaksiviikkoinen ohjelma Suomen Paviljongissa sisälsi yli 70 esitystä, paneelikeskustelua ja interaktiivista tapahtumaa. Tapahtumiin osallistui yli 200 puhujaa teollisuudesta, akateemisista, valtiollisista ja kansalaisjärjestöistä, ja niissä Suomen valtuuskunta käsitteli eri aiheita esitellen suomalaisten yritysten ja niiden kumppaneiden innovatiivisia ratkaisuja, maailmanluokan asiantuntemusta ja teknistä osaamista. Suomen paviljonki oli maapaviljonkien joukossa poikkeuksellisen suosittu. Paviljongin katsomo oli lähes joka tapahtumassa täynnä.

– Suomen ensimmäinen paviljonki COP:ssa on ollut valtava menestys edistyksellisten kumppaniyritystemme aktiivisen osallistumisen ansiosta. Suurin osa tapahtumistamme houkutteli yrityksiä ja delegaatteja ympäri maailman, ja paviljonkimme täyttyi usein suomalaisten yritysten näkemyksiä hakevista ihmisistä ja arvostetuista asiantuntijapuhujista. Kattava ohjelmamme keskittyi tekoihin sanojen sijaan ja summasi haasteita ja ratkaisuja, joita monet kohtaavat pyrkiessämme saavuttamaan hiilineutraalit tavoitteemme. Kumppaniyritykset, joita ajaa vastuuntunto ja yhteinen visio vihreämmästä maailmasta, ovat asettaneet Suomen globaalin ilmastonmuutoksen torjunnan kärkeen, kertoi Business Finlandin COP28-paviljongin johtaja Severi Keinälä.

Suomen toimintakehotuksen ytimessä on innovaatiokeskeisyys. Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä uraauurtavissa teknologioissa ja kestävissä käytännöissä, jotka paitsi pienentävät hiilijalanjälkeä ja asettavat uusia alan standardeja myös pyrkivät luomaan positiivista kädenjälkeä arvoketjujensa kautta. Uusiutuvasta energiasta ja sähköistämisratkaisuista huippuluokan hiilidioksidin talteenottoteknologioihin suomalaiset yritykset ovat ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittämisen ja toteuttamisen kärjessä.


Tuuli Kaskinen, CLC:n toimitusjohtaja

– Suomalaiset yritykset johtavat muutosta kohti nettonollamaailmaa huippuluokan ratkaisuilla. Kasvavilla maailmanlaajuisilla vihreillä markkinoilla COP28 oli ratkaiseva paikka olla läsnä yritysten sitoutumisessa ja neuvottelijoiden kovan työn tukemisessa, sanoi Suomen paviljongin ohjausryhmän puheenjohtaja, CLC:n toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen.

Suomen yhteistyökumppanuudet olivat COP28:n keskiössä, ja Suomi toimi aktiivisesti muiden maiden, kansainvälisten järjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa luodakseen yhtenäisen rintaman ilmastonmuutosta vastaan. Suomen delegaatio ja kumppaniyritykset korostivat jaetun vastuun merkitystä sekä kansakuntien ja toimialojen tarvetta työskennellä käsi kädessä yhteisten nettonollatavoitteiden saavuttamiseksi.


Severi Keinälä, Suomen paviljongin johtaja

COP28:n päätteeksi Keinälä totesi, että konferenssin sanat eivät riitä vaikuttamaan todelliseen muutokseen ja että keskustellut ratkaisut on nyt vietävä käytäntöön globaalilla tasolla. Hän totesi lopuksi: "Suomi ei ole vain vihreän siirtymän edelläkävijä, vaan myös ennakkotapaus, jota muut voivat seurata, osoittaen, että yhteisillä ponnisteluilla ja toimilla voimme muuttua ja tehdä ilmastonmuutostavoitteistamme totta paitsi Suomessa myös muualla maailmassa."

Lisätietoja Suomi-paviljongista ja suomalaisista kumppaniyrityksistä

Suomen COP28-paviljongissa pidetyt esitykset ja paneelikeskustelut 

 

Lisätietoja

Leena Mäenpää-Wirtz
Head of Communications / Deputy Director 
COP28 Finland Pavilion, Business Finland
leena.maenpaa-wirtz (at) businessfinland.fi
 +358 50 577 1915

Severi Keinälä
Director
COP28 Finland Pavilion, Business Finland
severi.keinala (at) businessfinland.fi
+358 40 594 9944

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa 37 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi