Siirry sisältöön
Tiedote 04.12.2023

Ensimmäisenä Euroopassa – Suomen metaversumi-ekosysteemi lanseeraa metaversumi-aloitteen

Business Finlandin, VTT:n, Oulun yliopiston ja yli 400 muun toimijan lanseeraaman metaversumi-aloitteen, Metaverse Initiative by Finnish Ecosystem, tavoitteena on tehdä Suomesta digitaalisten kokemusten tulevaisuuden suunnannäyttäjä, ja samalla keskittyä metaversumin eettiseen ja vastuulliseen kehittämiseen. Erityinen fokus on yksityisyydessä, käyttäjäturvallisuudessa ja yhteiskunnallisissa vaikutuksissa.

Metaversumi on todellisuuden digitaalinen kaksonen ja arvioiden mukaan internetin seuraava vallankumous. Metaversumissa on kyse virtuaalimaailmasta, joka koostuu kahdesta peruselementistä: lisätyn todellisuuden (XR) teknologioiden aikaansaamasta immersiivisyydestä eli uppoutumisesta virtuaalimaailmaan sekä digitaalisesti luoduista virtuaalimaailmoista.

Metaversumissa yhdistyvät erilaiset teknologiat, jotka muuttavat työskentely- ja vuorovaikutustapojamme ja tarjoavat ratkaisuja etätyöhön, etäoperaatioihin ja tekoälyavusteisiin ympäristöihin. Digitaaliset kaksoset ja yhteistyöhön perustuva robotiikka virtaviivaistavat prosesseja monilla eri aloilla, kuten teollisuudessa, rakentamisessa ja maataloudessa, parantaen tuottavuutta ja tehokkuutta ja tarjoten houkuttelevan työuran ja työhyvinvoinnin tulevaisuuden työvoimalle. Metaversumi parantaa turvallisuutta ja tukee kestävää kehitystä elintärkeillä aloilla, kuten energia- ja kuljetusalalla, ja merkitsee merkittävää harppausta teollisuuden toimintatavoissa.

Metaverse Initiative by Finnish Ecosystem -aloite luotiin tiiviissä yhteistyössä yli 400 suomalaisen metaversumi-ekosysteemin jäsenen sekä suurten ja pk-yritysten kanssa. Mukana ovat olleet muun muassa Nokia, KONE, Varjo ja Dispelix. Suomen metaversumi-teollisuuden ennustetaan nousevan 30 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä, ja sitä tukee yli 250 yrityksen ekosysteemi.

Tällainen on Suomen metaversumi-ekosysteemi 2035

Suomi on tunnettu teknologisesta osaamisestaan sekä innovaatioistaan mobiiliteknologiassa, peleissä ja ohjelmistoissa, ja hyötyy perinnöstään fotoniikan tutkimuksessa ja kulutuselektroniikan suunnittelussa erityisesti XR-teknologioissa. Suomen startup-ekosysteemi, jolle on ominaista huomattava innovaatiokyky ja rohkea yrittäjyys, tarjoaa teknologiaa, liiketoiminnan huippuosaamista ja laajat tosiaikaiset testialustakapasiteetit.

Vuoteen 2035 mennessä Suomen ekosysteemin tavoitteena on olla seuraavan sukupolven metaversumin eli Metaverse 2.0:n kehityksen ja soveltamisen kärjessä sekä globaali vertailukohta digitalisaation uudelle aallolle. Suomen metaversumi-ekosysteemi rakentaa ympäristön, jossa startup- ja teknologiayritykset viihtyvät ja joka edistää työllistymismahdollisuuksia ja talouskasvua.

Seuraavat toimenpiteet

Metaversumi-aloitteen toteuttaminen alkaa vuonna 2024 viidellä Metaverse in Action -ohjelmalla. Ohjelmien perustana on kaksi horisontaalista toimenpidettä: keskittyminen metaversumin teknisen infrastruktuurin ja alustojen kehittämiseen ja standardointiin sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja verkostojen rakentamiseen. Kolmessa vertikaalisessa toimenpiteessä edistetään metaversumi-teknologioiden käyttöönottoa suomalaisilla teollisuudenaloilla, tutkitaan niiden käyttöä ennaltaehkäisevässä ja yleisessä terveydenhoidossa ja koulutetaan Suomen kansalaisia metaversumin hyödyntämiseen tulevaisuutta varten.

Lue lisää

Metaverse Initiative by the Finnish Ecosystem Strategy (pdf)

Metaverse Initiative by the Finnish Ecosystem presentation (pdf)

Lisätietoja

Jani Jokitalo
Account Manager, ICT & Digitalization
Business Finland
+358 50 3544 344
jani.jokitalo (at) businessfinland.fi

Jani Vallirinne
Metaverse Strategy Lead
University of Oulu and VTT Technical Research Centre of Finland
+358 45 1248 795
jani.vallirinne (at) vtt.fi