Siirry sisältöön
Tiedote 12.04.2024

Business Finlandin johtoryhmään uusi jäsen: Jenni Santalo nimitetty asiakaskokemuksen, markkinoinnin ja viestinnän johtajaksi

Jenni Santalo

Filosofian maisteri Jenni Santalo on nimitetty 1.5.2024 alkaen Business Finlandin johtoryhmän jäseneksi ja asiakaskokemuksesta, viestinnästä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi. Business Finlandilla on myös tuore johtokunta.

Filosofian maisteri Jenni Santalo on nimitetty 1.5.2024 alkaen Business Finlandin johtoryhmän jäseneksi ja asiakaskokemuksesta, viestinnästä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi.

Jenni Santalolla on monipuolinen kokemus markkinoinnin, viestinnän, digitaalisen kasvun ja asiakaskokemuksen johtamisesta. Hän siirtyy Business Finlandille VTT:ltä, jossa hän on työskennellyt VTT:n markkinointi- ja viestintäjohtajana. Tätä ennen hän on ollut eri markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä sekä pörssiyhtiössä, pk-yrityksissä että julkisella sektorilla.

– Asiakasymmärrys ja yritysten liiketoiminnan tunteminen on Business Finlandin kaltaiselle julkiselle organisaatiolle äärimmäisen tärkeää. Olemme keskittyneet yritysten tarpeiden kuuntelemiseen ja sujuvan palvelupolun luomiseen tutkimuksesta ja kehityksestä vientipalveluihin ja kansainvälisille markkinoille. Tämä on avainasia, kun mietitään, miten julkinen sektori voi edistää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, innovaatiota, vientiä ja Suomen kestävää kasvua, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Jenni Santalo tulee johtamaan Business Finlandissa Experience, Marketing and Communications -palvelualuetta, jonka vastuulla on asiakaslähtöisen työtavan, asiakaspolkujen, palveluportfolion ja digitaalisten palveluiden kehittäminen sekä Business Finlandin markkinointi, viestintä ja brändin kehitys Suomessa.

– On hienoa päästä jatkamaan työtä innovaatioiden ja kunnianhimoisten yritysten kasvun edistämiseksi yhdessä Business Finlandin huippuasiantuntijoiden kanssa. Business Finlandin tavoite on luoda hyvinvointia ja vaurautta Suomeen kiihdyttämällä yritysten kestävää kasvua. Olemme siis yrityksiä varten, ja meidän täytyy varmistaa, että oikeat palvelut saavuttavat oikeat yritykset oikeaan aikaan, Jenni Santalo sanoo.

Business Finlandin uusi johtokunta aloitti helmikuussa

Business Finlandin johtokunta sai uuden kokoonpanon helmikuussa 2024, kun hallitus nimitti sen uudelle kaksivuotiselle toimikaudelle. Johtokunta ohjaa, seuraa ja valvoo Business Finland -kokonaisuuden toimintaa ja päättää yleisistä toimintalinjoista ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön asettamat tavoitteet sekä omistajaohjauksen periaatteet ja linjaukset. Johtokunta päättää rahoituksen myöntämisestä yritysten ja yhteisöjen rahoituskeskuksen tehtäväalueeseen kuuluviin hankkeisiin valtion talousarviossa osoitettujen valtuuksien puitteissa.

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunta 15.2.2024 – 14.2.2026

hallitusammattilainen Päivi Marttila, puheenjohtaja
johtaja Mia Hurtta (työ- ja elinkeinoministeriö), varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja Petri Kalliokoski (High Metal Oy)
toimitusjohtaja Taru Keronen (Eckerö Line Oy)
toimitusjohtaja Sami Lampinen (Inventure Oy)
johtaja Teppo Rantanen (Tampereen kaupunki)
alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä (ulkoministeriö)
toimitusjohtaja Tuula Teeri (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien).

Yhteyshenkilöt

Nina Kopola, pääjohtaja
Business Finland, puh. 029 50 55700

Laura Ylä-Sulkava, johtaja, HR & IT  & Kehittämistoiminta
Business Finland, puh. 029 50 55000

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa 37 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi