Siirry sisältöön
Tiedote 19.02.2024

Ulkomaisten investointien määrä putosi vuoden 2019 tasolle

Suomeen sijoittui 247 uutta ulkomaista yritystä vuonna 2023. Kuva: Business Finland

Uusia ulkomaisia yrityksiä sijoittui Suomeen vuonna 2023 yhteensä 247 kappaletta Invest in Finlandin seurannan mukaan. Edellisen kerran yhtä vähän investointeja sijoittui vuonna 2019. Yritysten investointihalukkuutta koettelivat taloudellinen epävarmuus sekä korkeat korot.

Uusia ulkomaisia yrityksiä tuli Suomeen viime vuonna 247, mikä on merkittävästi vähemmän kuin edellisinä kahtena vuotena (330 vuonna 2021 ja 300 vuonna 2022). Uusien investointien lisäksi myös Suomessa jo toimivien ulkomaisomisteisten yritysten jatkoinvestointien määrä laski 135 kappaleeseen. Eniten uusia ulkomaisia suoria investointeja tuli kappalemääräisesti Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Norjasta. Yhdysvallat tippui top kolmesta viidennelle sijalle.

– Epävarmat ajat näkyvät investointivirtojen hiljentymisenä ja Suomessa tilanne heijastelee kansainvälistä trendiä. Lasku johtuu pääasiassa yrityskauppojen määrän vähenemisestä. Globaalisti greenfield-investointien määrä laski viime vuonna kuusi prosenttia ja yrityskauppojen 16 prosenttia. Koko Euroopassa teollisten investointien virta heikkeni, Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo toteaa.

Kilpailu kansainvälisistä investoinneista jatkuu erittäin kovana. Monet valtiot tarjoavat jättisuuria investointitukia ja myös verohelpotuksia investointien houkutteluun.

– Suomen on erityisen tärkeää tarjota ennakoitava investointiympäristö sekä sujuvat sijoittumisprosessit. Lupa- ja maahantuloprosessien sekä pankkipalveluiden sujuvuutta ulkomaisille yrityksille pitää edelleen huomattavasti parantaa. Yrityksen sähköisen perustamisprosessin edistäminen ulkomaisille yrityksille on jumiutunut, se pitäisi saada ensi tilassa etenemään, Aumo jatkaa.

Ulkomaisten sijoitusten edistämistyöhön kannattaa panostaa Suomessa

Suorat sijoitukset ulkomailta ovat tärkeä osa Suomen talouden kasvua ja elinkeinoelämän kehitystä. Ulkomaisomisteiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 130 miljardia euroa vuonna 2022. Invest in Finlandin arvion mukaan nämä yritykset toivat Suomelle yhteensä yli 1,7 miljardia euroa pelkästään yhteisöveron muodossa.

– Ulkomaisten suorien sijoitusten vaikutus Suomen talouteen on merkittävä. Ulkomaiset yritykset kattavat noin prosentin kaikista Suomessa toimivista yrityksistä, mutta silti ne työllistävät peräti 16 % yksityisen sektorin työvoimasta. Ulkomaisomisteiset yritykset myös lisäävät Suomen vientiä. Tullin tietojen mukaan vuonna 2022 ulkomaisomisteisten yritysten kokonaisvienti vastasi noin 39 prosenttia kaikesta viennistä, eli noin 32 miljardia euroa, Aumo summaa. 

OECD:n mukaan Suomeen tulevien ulkomaisten investointien sijoituskanta verrattuna BKT:hen oli Suomessa 29 %, kun EU:n keskiarvo oli 71 %, joten tilaa uusille ulkomaisille investoinneille on vielä roimasti.

Lisätietoja medialle

Antti Aumo
Head of Invest in Finland
Invest in Finland | Business Finland  
antti.aumo (at) businessfinland.fi
040 5050 477 

Heli Hemgård
Communications Manager
Finland Promotion Services | Business Finland 
heli.hemgard (at) businessfinland.fi
040 901 5219 

Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Invest in Finland toimii Business Finlandin osana. www.investinfinland.fi   

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi