Siirry sisältöön

Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous sekä ympäristö muodostavat Horisontti Euroopassa laajan klusteri 6 -kokonaisuuden.

Rahoitettavien toimien tavoitteena on

 • edistää luonnonvarojen suojelua, ennallistamista ja kestävää käyttöä;
 • vahvistaa elintarvike- ja ravitsemusturvaa ja kestäviä ruokajärjestelmiä;
 • edistää siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen kiertotalouteen;
 • hillitä ilmastonmuutosta
 • vähentää ympäristön pilaantumista;
 • löytää keinoja alueiden kestävään ja tasapainoiseen kehitykseen sekä kestävyyttä tukevien hallintomallien käyttöön.

Strategisen suunnitelman mukaisesti työohjelmasta rahoitettava toiminta on koottu seitsemän tavoitteen alle:

 1. Luonnon monimuotoisuuden elpyminen sekä ekosysteemipalvelujen säilyminen ja ennallistaminen. Tämän tavoitealueen toimet tukevat EU:n biodiversiteettistrategiaa, mikä tähtää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä.
 2. Elintarvike- ja ravitsemusturvan varmistaminen. Tämän tavoitealueen toimet tukevat siirtymistä reiluun, terveelliseen ja kestävään elintarvikejärjestelmään sekä nopeuttamaan EU:n pellolta pöytään -strategian tavoitteiden saavuttamista.
 3. Kierto- ja biotalouden edistäminen. Tämä tavoitealue tukee Euroopan vihreän talouden sopimusta ja useita muita eurooppalaisia aloitteita. Toimet tukevat luontoon perustuvan talouden kehitystä samalla kun pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätteen vähentämiseen.
 4. Saastumisen ehkäiseminen ja vähentäminen. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden, erityisesti sen nollasaastetavoitteen mukaisesti tämän tavoitealueen toimet pyrkivät myrkyttömän ympäristön luomiseen.
 5. Ilmastonmuutoksen hillitseminen maa-, meri- ja vesiekosysteemeissä. Tämän tavoitealueen toimet tukevat Euroopan vihreän kehityksen sopimusta, jonka mukaan ilmastoneutraalius saavutetaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä, ylläpitämällä luonnollisia hiilinieluja sekä parantamalla hiilen sitoutumista ja varastointia ekosysteemeissä.
 6. Maaseutu-, rannikko- ja kaupunkialueiden kestävä, tasapainoinen ja osallistava kehittäminen. Tämän tavoitealueen toimet pyrkivät kehittämään alueita kolmella tavalla: lisäämällä ymmärrystä ilmaston, ympäristön, sosioekonomisten ja väestörakenteen muutosten erilaisista vaikutuksista alueisiin; tutkimalla innovatiivisia tapoja räätälöidä poliittisia ratkaisuja hallinnon eri tasoilla havaittuihin alueellisiin haasteisiin; antamalla yhteisöille mahdollisuuden kehittää, testata ja kehittää ratkaisuja, jotka vastaavat globaaleihin haasteisiin paikallisesti. Lisäksi tarkoituksena on edistää sekä Euroopan vihreän talouden sopimuksen että EU:n digitaalisen strategian tavoitteiden toteutumista.
 7. Innovatiivinen hallinto, ympäristöhavainnot ja digitaaliset ratkaisut vihreän kehityksen sopimuksen tueksi. Tämän tavoitealueen toimet vahvistavat innovatiivista hallintoa ja päätöksentekoa sekä mahdollistavat sidosryhmien ja loppukäyttäjien osallistumisen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työohjelma hyväksytty vuosille 2021-2022 

Horisontti Euroopan klusteri 6 -kokonaisuus, sen haut sekä budjetit ja aikataulut kahdelle ensimmäiselle ohjelmakauden vuodelle kuvataan työohjelmassa (Work Programme)

Kahden ensimmäisen vuoden haut löydät kootusti Klusteri 6:n hakutiivistelmästä (14.6.2021). Lisäksi kaikki Horisontti Eurooppa -ohjelman haut, joissa Afrikka on poikkileikkaavana teemana, on koottu EU-Africa cooperation in Horizon Europe -hakutiivistelmään. Haut on myös julkaistu  Funding & Tenders -portaalissa.

Katsaus Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistumisesta

Samasta teemasta EU:n edelliseltä ohjelmakaudelta Horisontti 2020 -ohjelmasta on valmistunut lyhyt katsaus suomalaisorganisaatioiden osallistumisesta ja menestymisestä hauissa. Horisontti 2020 -ohjelmassa teemat kuuluivat laajaan kokonaisuuteen nimeltä  ”Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous”. Katsaus perustuu helmikuun 2021 hakemus- ja hankeaineistoon. Tutustu englanninkieliseen katsaukseen  H2020 - Finland’s success in SC2 calls.

Ota
yhteyttä

NCP

Jaana Lehtimäki

Suomen Akatemia
+358 295 33 5060
jaana.lehtimaki (at) aka.fi

NCP

Anni Kleino

Suomen Akatemia
+358 295 33 5161
anni.kleino (at) aka.fi

Heini Günther

Business Finland
+358 40 502 0042
heini.gunther (at) businessfinland.fi

Komiteajäsen

Elina Nikkola

Maa- ja metsätalousministeriö
+358 50 598 1626
elina.nikkola (at) mmm.fi