Siirry sisältöön

Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous sekä ympäristö muodostavat Horisontti Eurooppa-ohjelmassa laajan klusteri 6 -kokonaisuuden, jolla on seitsemän tavoitealuetta eli destinaatiota. Destinaatiot edistävät luonnonvarojen suojelua, ennallistamista ja kestävää käyttöä; vahvistavat elintarvike- ja ravitsemusturvaa ja kestäviä ruokajärjestelmiä; edistävät siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen kiertotalouteen; hillitsevät ilmastonmuutosta; vähentävät ympäristön pilaantumista sekä auttavat löytämään keinoja alueiden kestävään ja tasapainoiseen kehitykseen sekä kestävyyttä tukevien hallintomallien käyttöön.

Työohjelmat 

Klusterin toinen työohjelma on julkaistu ja sen löydät Lisätietoja-kohdan linkin kautta. Lisätiedoista löydät myös kootusti klusteri 6:n haut vuosille 2023-2024. Lisäksi olemme tehneet hakukoosteen kaikista vuosien 2023-202Horisontti Eurooppa -ohjelman hauista, joissa Afrikka on poikkileikkaavana teemana.

Suomen asiantuntijaryhmän kokoonpano on päivitetty 2023Asiantuntijaryhmä valmistelee ja päivittää on komiteatyön tueksi Suomen positiopaperin (ks. lisätiedot) ja osallistuu työohjelmaluonnosten kommentointiin. Lisätietoja antaa komiteajäsen Elina Nikkola. Tulevista hauista tiedottavat ja hakemusten valmistelua tukevat klusteri 6:n kolme NCP:tä, joiden yhteystiedot löydät tältä sivulta. 

Kumppanuusohjelmat

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia kumppanuusohjelmia (European Partnerships). Klusteri 6:n alueella on kahdeksan kumppanuusohjelmaa, joista yhteisrahoitteisia on seitsemän (lukuunottamatta CBE JU). Näissä seitsemässä partnereina ovat kansalliset rahoittajat, jotka sopivat yhteisen tutkimus- ja innovaatioagendan ja rahoittavat yhteisprojekteissa oman maansa osallistujat. Lisätietoja näistä ohjelmista ja suomalaisista rahoittajista löydät klusteri 6:n kansalliselta kumppanuussivustolta.

Missiot

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan myös missiolähtöinen tapa toteuttaa ja rahoittaa tutkimusta ja innovointia. Viisi missiota esitellään kansallisilla sivuilla ja niistä erityisesti "Terveet meret, rannikko- ja sisävedet" sekä "Maaperän terveys ja ruoka" -missiot tukevat myös klusteri 6:n toimintaa. Kansalliset NCP:t missioalueille on juuri nimetty ja edellä mainituissa missioissa NCP:nä toimivat Jaana Lehtimäki ja Anni Kleino.

Suomalaismenestys hauissa

Olemme valmistaneet dokumentin, joka käsittelee suomalaisten saavutuksia ja joka löytyy "lisätieto"-osion alta. Esitys perustuu helmikuun 2023 sopimustietoihin, ja suunnittelemme päivittävämme sitä myöhemmin. Tällä ohjelma-alueella suomalaisosallistumisia on yhteensä 139, joista 12 toimi koordinaattoreina. Eniten osallistumisia oli tutkimuslaitoksilta, yliopistoilta sekä muilta organisaatioilta, kuten rahoittajilta tai yhdistyksiltä. Suomalaiset ovat saaneet kotiutettua yli 78 miljoonaa euroa rahoitusta.

Olemme aikaisemmin tarkastelleet myös suomalaisten menestystä edellisen puiteohjelman "Green Deal" -haussa, jossa rahoitettiin yhteensä 73 hanketta. Näistä hankkeista 18 sisälsi yhteensä 31 suomalaista osallistujaa, jotka edustivat 22 eri organisaatiota. Raporttimme on saatavilla "lisätietoja"-osiossa.

Ota
yhteyttä

NCP

Jaana Lehtimäki

Suomen Akatemia
+358 295 33 5060
jaana.lehtimaki (at) aka.fi

NCP

Anni Kleino

Suomen Akatemia
+358 295 33 5161
anni.kleino (at) aka.fi

NCP

Heini Günther

Business Finland
+358 40 502 0042
heini.gunther (at) businessfinland.fi

Komiteajäsen

Elina Nikkola

Maa- ja metsätalousministeriö
+358 50 598 1626
elina.nikkola (at) mmm.fi