Siirry sisältöön

Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous sekä ympäristö muodostavat Horisontti Eurooppa-ohjelmassa laajan klusteri 6 -kokonaisuuden, jolla on seitsemän tavoitealuetta eli destinaatiota. Destinaatiot edistävät luonnonvarojen suojelua, ennallistamista ja kestävää käyttöä; vahvistavat elintarvike- ja ravitsemusturvaa ja kestäviä ruokajärjestelmiä; edistävät siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen kiertotalouteen; hillitsevät ilmastonmuutosta; vähentävät ympäristön pilaantumista sekä auttavat löytämään keinoja alueiden kestävään ja tasapainoiseen kehitykseen sekä kestävyyttä tukevien hallintomallien käyttöön.

Työohjelmat 

Klusterin ensimmäinen työohjelma on julkistettu ja sen löydät Lisätietoja-kohdan linkin kautta. Lisätiedot kohdasta löydät myös kootusti klusteri 6:n kahden ensimmäisen vuoden haut. Lisäksi olemme tehneet hakukoosteen kaikista vuosien 2021-2022 Horisontti Eurooppa -ohjelman hauista, joissa Afrikka on poikkileikkaavana teemana. Tulemme esittämään tuloksia suomalaisten osalta tällä sivulla kunhan hankesopimukset valmistuvat.

Klusterin seuraavaa työohjelmaa 2023-2024 valmistellaan ja se on tarkoitus julkistaa joulukuussa 2022, jolloin myös haut aukeavat Funding & Tenders -portaalissa. Suomen asiantuntijaryhmä on komiteatyön tueksi valmistellut Suomen positiopaperin (ks. lisätiedot) ja osallistunut työohjelmaluonnosten kommentointiin. Lisätietoja antaa komiteajäsen Elina Nikkola. Tulevista hauista tiedottavat ja hakemusten valmistelua tukevat klusteri 6:n kolme NCP:tä, joiden yhteystiedot löydät tältä sivulta.

Kumppanuusohjelmat

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia kumppanuusohjelmia (European Partnerships). Klusteri 6:n alueella on kahdeksan kumppanuusohjelmaa, joista yhteisrahoitteisia on seitsemän (lukuunottamatta CBE JU). Näissä seitsemässä partnereina ovat kansalliset rahoittajat, jotka sopivat yhteisen tutkimus- ja innovaatioagendan ja rahoittavat yhteisprojekteissa oman maansa osallistujat. Lisätietoja näistä ohjelmista ja suomalaisista rahoittajista löydät klusteri 6:n kansalliselta kumppanuussivustolta.

Missiot

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan myös missiolähtöinen tapa toteuttaa ja rahoittaa tutkimusta ja innovointia. Viisi missiota esitellään kansallisilla sivuilla ja niistä erityisesti "Terveet meret, rannikko- ja sisävedet" sekä "Maaperän terveys ja ruoka" -missiot tukevat myös klusteri 6:n toimintaa. Kansalliset NCP:t missioalueille on juuri nimetty ja edellä mainituissa missioissa NCP:nä toimivat Jaana Lehtimäki ja Anni Kleino.

Green Deal -haut

Olemme käyneet läpi suomalaisten menestymistä edellisen puiteohjelman Green Deal -haussa, josta rahoitettiin 73 hanketta. Näistä 18 hankkeessa oli mukana 31 suomalaisosallistujaa 22 organisaatiosta. Raporttimme löydät lisätietoja-kohdasta.

Ota
yhteyttä

NCP

Jaana Lehtimäki

Suomen Akatemia
+358 295 33 5060
jaana.lehtimaki (at) aka.fi

NCP

Anni Kleino

Suomen Akatemia
+358 295 33 5161
anni.kleino (at) aka.fi

NCP

Heini Günther

Business Finland
+358 40 502 0042
heini.gunther (at) businessfinland.fi

Komiteajäsen

Elina Nikkola

Maa- ja metsätalousministeriö
+358 50 598 1626
elina.nikkola (at) mmm.fi