Siirry sisältöön

Tutkimusinfrastruktuurit

Laadukkaat tutkimusinfrastruktuurit ovat edellytys huipputason tieteen ja tutkimuksen tekemiselle. EU:n rahoituksen tavoitteena on tukea korkeatasoista tutkimusta ja lisätä rajojen ja sektoreiden välistä tutkimusyhteistyötä.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma pyrkii siihen, että Euroopalla on kestävät maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat avoimesti kaikkien tutkijoiden käytettävissä. Tutkimusinfrastruktuurit edistävät Horisontti Eurooppa -strategiasuunnitelman neljän keskeisen strategisen linjauksen saavuttamista. Strategiset linjaukset ovat:

  1. Euroopan tutkimusinfrastruktuurien toimintaympäristön lujittaminen ja kehittäminen
  2. Tutkimusinfrastruktuurien avaaminen, yhdentäminen ja yhteenliittäminen
  3. Eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien innovointipotentiaali ja innovoinnin ja koulutuksen alan toimet
  4. Euroopan tutkimusinfrastruktuuripolitiikan ja kansainvälisen yhteistyön tehostaminen

Työohjelma

Työohjelma on jaettu viiteen tavoitealueeseen eli destinaatioon:

D1 - INFRADEV Kehitetään, vahvistetaan ja optimoidaan eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja; Vahvistetaan Euroopan tutkimusinfrastruktuurivalmiuksia, niiden asemaa maailmanlaajuisella tasolla ja alan poliittista päätöksentekoa.

D2 - INFRAEOSC Luodaan avoin FAIR EOSC*-ekosysteemi, joka on avointa tiedettä tukeva luotettava virtuaalinen ympäristö palveluineen, jotka ovat eri tieteenalojen tutkijoiden käytettävissä kaikkialla Euroopassa. (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable; European Open Science Cloud)

D3 - INFRASERV Tarjotaan tutkimusinfrastruktuuripalveluita terveystutkimuksen tukemiseksi, vihreän ja digitaalisen muutoksen vauhdittamiseksi ja tieteen eturintaman edistämiseksi; Tutkimusinfrastruktuuripalvelut auttavat tutkimuksen ja innovaatioiden tekijöitä vastamaan tärkeimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja ne tukevat myös perustutkimusta.

D4 – INFRATECH Kehitetään seuraavan sukupolven tieteellisiä instrumentteja, välineitä ja menetelmiä sekä kehittyneitä digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan tehdä uusia löytöjä ja pitää Euroopan tutkimuslaitokset huippuosaamisen tasolla; Tasoitetaan tietä innovatiivisille ratkaisuille yhteiskunnallisiin haasteisiin ja uusille teollisille sovelluksille, tuotteille ja palveluille.

D5 – INFRANET Tarjotaan kumppanuutta koskevan puitesopimuksen (Partnership) pohjalta NREN (National Research and Education Networks) verkkojen ja niiden tutkijoiden käyttöön huippuluokan verkkoyhteyksiä, verkon ulkopuolisia innovatiivisia palveluja ja toiminnallista huippuosaamista.

Tarkemmin tutkimusinfrastruktuureihin liittyvät haut, budjetit ja aikataulu kuvataan työohjelmassa (Work Programme). Haut löytyvät komission Funding & Tenders -osallistujaportaalista.

ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures

Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi ESFRI edistää eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa tuomalla yhteen komission sekä jäsenmaiden ja liitännäismaiden edustajat. ESFRI on laatinut yhteensä kuusi tutkimusinfrastruktuureiden tiekarttaa vuosina 2006–2021 tulevaisuuden kannalta keskeisistä tutkimusinfrastruktuurihankkeista. Tiekartta toimii eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien pitkän tähtäimen kehityssuunnitelmana. Tiekartan tutkimusinfrastruktuurikonsortiot, mutta myös muut eurooppalaiset tutkimusinfrastruktuurikonsortiot, voivat hakea rahoitusta Euroopan puiteohjelmista. Jotkin rahoitusmuodot on varattu ESFRIn tunnistamille tiekarttahankkeille. Se käy ilmi hakuilmoituksesta.

Ota
yhteyttä

NCP

Paula Leskinen

Suomen Akatemia
+358 295 33 5145
paula.leskinen (at) aka.fi

NCP

Marjut Kaukolehto

Suomen Akatemia
+358 295 33 5169 
marjut.kaukolehto (at) aka.fi

Komiteajäsen

Merja Särkioja

Suomen Akatemia
+358 295 33 5111
merja.sarkioja (at) aka.fi