Siirry sisältöön

Tutkimus, koulutus ja innovointi yhteen

EIT pyrkii madaltamaan koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiä raja-aitoja ja siten vahvistamaan innovaatioekosysteemien syntymistä ja toimintaa kaikkialla Euroopassa. 

Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutilla EIT:llä (European Institute of Innovation and Technology) on tärkeä rooli innovaatioekosysteemien vahvistamisessa kaikkialla Euroopassa edistämällä tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen integroitumista. Toiminta saa rahoituksensa EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmasta sekä EU-jäsenvaltioilta ja toimintaan osallistuvilta organisaatioilta.

EIT toimii ensisijaisesti osaamis- ja innovointiyhteisöissään (KIC, Knowledge and Innovation Communities) eli laajoissa eurooppalaisissa kumppanuuksissa. Ne ovat oman toimialansa huippuosaamisen keskittymiä, jotka kokoavat yhteen yrityksiä, tutkimuskeskuksia ja yliopistoja ja joiden tavoitteena on vahvistaa kumppaneiden välistä yhteistyötä. KIC-yhteisöillä on tärkeä rooli yrittäjyyden osaamisten ja kyvykkyyksien luojana sekä uuden yritystoiminnan hautomona. 

Kullakin KIC-yhteisöllä on Co-location centre -toimipisteitä (CLC) eri puolilla Eurooppaa. Tietystä KICistä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä lähimpään CLC:hen, yhteystiedot löytyvät sivun oikean reunan Lisätietoja-kohdasta.

KIC-innovaatioyhteisöt

Horisontti Eurooppa -ohjelmassa EIT ja sen KIC-innovaatioyhteisöt ovat osa eurooppalaisten kumppanuuksien kokonaisuutta.

Ota
yhteyttä

NCP

Kaisa Ainala

Business Finland
+358 50 433 7524
kaisa.ainala (at) businessfinland.fi