Siirry sisältöön

Integroituneiden ekosysteemien verkosto Eurooppaan

Euroopan innovaatioekosysteemit EIE -kokonaisuuden tehtävänä on luoda Eurooppaan paremmin toisiinsa kytkeytyvien innovaatioekosysteemien tehokas verkosto. 

Euroopan innovaatioekosysteemit EIE (European Innovation Ecosystems) -kokonaisuus tarjoaa tukea ja siemenrahaa, jotta nuoremmat, vielä kehittymässä olevat kansalliset, alueelliset tai paikalliset tahot ja ekosysteemit pystyisivät integroitumaan jo vakiintuneimpien innovaatioekosysteemien toimintaan Euroopassa.

Ekosysteemitason yhteistyötä

EIE-kokonaisuus sisältää neljä eri rahoitusmuotoa (Connect; Scale-up; Mapping & Studies; Support Actions), jotka keskittyvät ekosysteemitason toimijoiden keskinäisen yhteistyön, linkkien ja osaamisen lisäämiseen sekä selvityksiin ja tukitoimiin.

Näin EU pyrkii yhtenäistämään Euroopan hajanaista, rinnakkaisten innovaatioekosysteemien kenttää ja siten tukemaan tehokkaammin yritysten kasvua ja skaalausta. 

Perehdy työohjelmaan

EIE-toimien tarkemmat kuvaukset, rahoitusinstrumentit, hakuaikataulu ja budjetit kuvataan työohjelmassa (Work Programme). Ensimmäinen työohjelma on 2-vuotinen, ja sen ensimmäiset eli vuoden 2021 haut aukeavat osin kesäkuussa ja osin heinäkuussa 2021. Työohjelman löydät komission Funding & Tenders -osallistujaportaalista.

Ota
yhteyttä

Elina Holmberg

Business Finland
+358 50 5577 606
elina.holmberg (at) businessfinland.fi

Hannele Lahtinen

Suomen Akatemia
+358 2953 35055
hannele.lahtinen (at) aka.fi