Siirry sisältöön

Tutkimuksen sisämarkkinat Eurooppaan

Eurooppalainen tutkimusalue ERA on EU-tason pyrkimys luoda Eurooppaan yhtenäiset tutkimuksen sisämarkkinat,. Siinä hajanaiset  tutkimus- ja innovaatiojärjestelmät olisivat systemaattisemmin linkittyneitä toisiinsa ja luotaisiin osallistavia tutkimus- ja innovaatioekosysteemejä.  

EU:n tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien uudistamiseen ja vankistamiseen pyritään eurooppalaisen tutkimusalueen ERAn (European Research Area) toimilla. Yhtenäisillä tutkimuksen sisämarkkinoilla tarkoitetaan esimerkiksi tutkijoiden vapaata liikkuvuutta ja työskentelyä EU:ssa, yhteisten tutkimuksen infrastruktuurien perustamista ja toimintaa tai julkisesti rahoitetun tutkimuksen parempaa hyödyntämistä ja käyttöä.

ERAn vahvistamiseksi ja uudistamiseksi on kehitetty lukuisa joukko hyvinkin erilaisia toimia. joista suurin osa  suunnataan vahvistamaan tieteen avoimuutta, tutkimusetiikkaa, sukupuolten tasa-arvoa, tiedeviestintää ja kansalaisten osallistumista.

Perehdy työohjelmaan

ERA-toimien tarkemmat kuvaukset, rahoitusinstrumentit, hakuaikataulu ja budjetit kuvataan työohjelmassa (Work Programme). Ensimmäinen työohjelma on 2-vuotinen (vv.2021-2022). Tutustu työohjelmaan komission Funding & Tenders -osallistujaportaalissa

Lisätietoja

Euroopan komission suunnitelma ERAn vahvistamiseen.  

Ota
yhteyttä

Johanna Hakala

Suomen Akatemia
+358 2953 35147
johanna.hakala (at) aka.fi

Saara Vihko

Opetus- ja kulttuuriministeriö
+358 2953 30005
saara.vihko (at) minedu.fi