Siirry sisältöön
Case 16.04.2019

Identiteetin- ja pääsynhallinnan keskitetty ratkaisu

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on mahdollistaa palveluiden käyttäjäkohtainen räätälöinti.

Hankkija: Jyväskylän kaupunki

Tavoite: Tavoitteena on kehittää keskitetty identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisu, joka luo perustan käyttäjäkohtaisesti räätälöityjen, arvoa tuottavien palvelujen tuottamiselle. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään alueelliseen sähköiseen kulunvalvontaan kokoamalla
Kankaan alueen eri kulunvalvontatiedot yhteiseen järjestelmään, josta ne ovat eri järjestelmien käytettävissä.

Hankintamenettely: Innovaatiokumppanuus

Vaikutukset

  • hankkijalle: Kehitettävä identiteetin ja pääsyn hallinnan keskitetty ratkaisu luo pohjan älykkäiden kaupunkiratkaisujen toteuttamiselle ajasta ja paikasta riippumatta.
  • alan markkinaan: Ratkaisun tuottava yritys sekä ratkaisua hyödyntävät palveluntuottajat saavat tärkeän referenssin. Palveluja tuottavat toimijat pystyvät tarjoamaan personoidumpia ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.
  • yhteiskunnalle: Ratkaisu luo mallin uudenlaiselle identiteettipohjaiselle palveluntuotannolle kuntakentässä sekä alueellisesti että kansallisesti. Ratkaisu on myös kestävän kehittämisen ratkaisu, jossa erilaisia pääsyjä ja niiden hallintaa pyritään digitalisoimaan ja automatisoimaan.
Lue lisää

Tavoitteena käyttäjänsä tarpeet tunteva älykaupunki