Siirry sisältöön
Case 20.12.2018

Kaupunki palveluna

Kaupunki palveluna -malli on uusi tapa järjestää palveluita ja hyödyntää verkostomaisesti olemassa olevia tila- ja muita resursseja, digitalisaation mahdollistamana.

Hankkija: Espoon kaupunki

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on selvittää, kokeilla ja viedä käytäntöön erilaisia ja modulaarisesti yhteentoimivia toimintamalleja, jotka tukeva Kaupunki palveluna -mallin rakentamista. Kaupunki palveluna -malli on uusi tapa järjestää palveluita ja hyödyntää verkostomaisesti olemassa olevia tila- ja muita resursseja, digitalisaation mahdollistamana. 

Hankintamenettely: Vaiheittaisessa hankkeessa käytetään sekä kilpailullista neuvottelumenettelyä että innovaatiokumppanuutta

Vaikutukset

  • hankkijalle: Hankkeessa tehtävä selvitys Kaupunki palveluna -mallista, sen kehittämisen tiekartasta ja alustasta avaa näkemyksiä siihen, millaista kestävää elinvoimaa ja hyvinvointia uudistavaa vaikuttavuutta palvelulogiikkaan perustuvalla mallilla voidaan tuottaa. Tämän myötä kaupungille syntyy uusia liiketoimintamalleja ja muun muassa tilojen käyttö tehostuu. Myös kustannussäästöt ja pienempi investointitarve ovat osa hankkeen positiivisia vaikutuksia.
  • alan markkinaan: Espoossa kehitettävä kattava Kaupunki palveluna -mallin kokonaisratkaisu on ensimmäinen laatuaan. Yritykset saavat tärkeän referenssin, sillä kehitystyössä syntyviä kaupungin hallintoa, toimintaa ja uutta roolia kestävän kasvun mahdollistajana uudistavia toimintamalleja on mahdollista skaalata muihin kaupunkeihin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 
Lue lisää

Kaupunki palveluna - fiksuja ja innovatiivisia ratkaisuja