Siirry sisältöön
Case 15.04.2019

Maailman hiljaisin jäteauto

Kuva: HSY

Tavoite: Projektin tavoitteena on pienentää sekä jätteenkeräyksestä aiheutuvaa meluhaittaa, että lähipäästöjä tarkastellen nykyistä jätteenkeräysprosessia kokonaisuutena. Projektissa pilotoidaan jäteautoa, jonka käytön aikainen melutaso kokonaisuudessaan on minimoitu niin pieneksi kuin mahdollista. Tähän pyritään käyttämällä täyssähköistä auton alustaa, täyssähköisillä toimilaitteilla varustettua jätepakkaajaa sekä kehittämällä jäteastioiden tyhjennystä ja siirtoa siten, että niistä aiheutuva melu saataisiin vähennettyä. Hankkeessa tehtävän pilotoinnin myötä jätteenkeräykseen syntyy uusi innovatiivinen hankintamalli vaatimusmäärittelyineen.

Hankkija: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kuntayhtymä

Hankintamenettely: Innovaatiokumppanuus

Vaikutukset

  • Hankkijalle: Projektissa mitataan nykyisen kaluston melutaso, selvitetään häiritsevimmät melulähteet, ja kehitetään nykyistä hiljaisempia ratkaisuita. Innovatiivisen hankinnan osaaminen kehittyy ja HSY saa tietoa täyssähköisen liikenteen teknisestä ja taloudellisesta toteutettavuudesta.
  • Alan markkinaan: Innovatiivinen julkinen hankinta luo markkinoita uudelle teknologialle parantaen samalla Helsingin seudun ympäristöpalveluiden asiakkaiden palvelutasoa ja ympäristön tilaa. Pilotoinnin kautta voidaan vähentää uuden teknologian aiheuttamia riskejä kuljetusyrittäjille ja siten kannustaa yrittäjiä investoimaan puhtaampaan teknologiaan.
  • Yhteiskunnalle: Hankintamalli on mahdollista skaalata muihin kaupunkeihin. Täyssähkökäyttöinen jäteauto eliminoi jätteenkeräyksen lähipäästöt kokonaan, mikä parantaa ilmanlaatua kantakaupungissa. Hiljainen jätteenkeräys parantaa asumismukavuutta.