Siirry sisältöön
Case 20.03.2019

Parannuksia rautatieturvallisuuteen uusilla teknologiaratkaisuilla

VR Group pilotoi ajamista avustavia teknologiaratkaisuja ja analytiikkaa sekä niiden hyödyntämistä liikkuvassa kalustossa.

Hankkija: VR Group

Tavoite: Pilotissa on tavoitteena tutkia, kuinka kaukaa kulkureitti on tunnistettavissa teknologian avulla, havaitseeko teknologia mahdolliset radalla olevat esteet tai ratainfran vialliset laitteet, ja onko tätä tietoa mahdollista hyödyntää tuotantokäytössä. Tavoitteena on testata tiedonsiirtoratkaisuja, eri anturiteknologioita ja niiden soveltuvuutta tuotantokäyttöön Suomen vaihtelevissa keliolosuhteissa sekä tutkia, mitä teknologian avulla voidaan saavuttaa ja voiko sen avulla tarjota entistä parempaa laatua ja toimitusvarmuutta myös asiakkaille.

Projektissa rakennetaan järjestelmä, joka sisältää veturin molempiin päihin asennettavat kamerat ja radio-ohjauskuljettajalle näytön tähystämiseen. Lisäksi tavoitteena on, että järjestelmä tuottaa analytiikkaa valittujen toimintojen osalta.

Hankintamenettely: Neuvottelumenettely

Vaikutukset

  • hankkijalle: Rautatieturvallisuus paranee ja työnteko helpottuu kameran avulla tapahtuvan tähystämisen ansiosta. Analytiikka vähentää syntyvien vaurioiden määrää, helpottaa vikojen tunnistamista ja ehkäisee mahdollisia siirroissa tapahtuvia törmäyksiä.
  • alan markkinaan: Raideliikenteen markkina on kansainvälisesti merkittävä ja pilotissa testattava moderni teknologia on tulossa väistämättä rautateillekin. Valittu kumppani saa hankinnasta merkittävän referenssin.
  • yhteiskunnalle: Raideliikenteen turvallisuus ja kilpailukyky paranevat uusien teknologioiden käyttöönoton myötä.
Lue lisää

VR Group pilotoi moderneja teknologiaratkaisuja turvallisuuden parantamiseksi