Siirry sisältöön
Case 07.06.2019

Potilasdataa hyödyntämällä tehokkaampia hoitoja

Yliopistolliset silmäklinikat vastaavat projektissaan silmäsairauksien lisääntymisen aiheuttamiin haasteisiin valjastamalla potilasdatan hoitojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden työkaluksi.

Kuva: Péter Antal

Hankkija: Hankintarengas, jonka muodostavat Tampereen, Helsingin, Kuopion, Oulun ja Turun yliopistolliset silmäklinikat

Hankintamenettely: Innovaatiokumppanuus

Tavoite: Silmäklinikoiden ACES-projektin (Automation in Care and Evaluation) tavoitteena on alustaratkaisu, johon jokaisen potilaan mittausdata siirtyy hoidoissa käytetyistä laitteista automaattisesti. Lisäksi hyödynnetään jo käytössä olevia datalähteitä, esimerkiksi elämänlaatumittarista saatavaa dataa.

Vaikutukset

  • hankkijalle: Hoitojen arki- ja kustannusvaikuttavuuden kokonaisvaltainen mittaaminen mahdollistaa hoitojen tason nostamisen ja voimavarojen kohdentamisen aiempaa optimaalisemmin.
  • alan markkinaan: Innovaatiokumppanuushankinta tarjoaa yrityksille ympäristön asiakaslähtöisen tuotekehityksen tueksi. Kehitettävä ratkaisu on skaalattavissa myöhemmin silmäsairaanhoidon lisäksi myös muille erikoisaloille sekä perusterveydenhuoltoon.
  • yhteiskunnalle: Kerättävän datan myötä saadaan tieto siitä, mikä on riittävä hoidon taso. Tämä mahdollistaa rajallisten resurssien tehokkaan käytön kansallisesti ja lisää hoitojen vaikuttavuutta sekä potilaiden hyvinvointia.
Lue lisää

Uutinen: Potilasdata hoitojen tehostamisen työkaluksi