Siirry sisältöön
Case 27.09.2018

Tarkastustoiminnan digitalisointi

Tarkastustoiminnan digitalisoinnin tavoitteena on kehittää uusia ja tehokkaita ratkaisuja kattavan ja vaikuttavan metsä- ja laatutiedon tuottamiseksi.

Hankkija: Suomen metsäkeskus

Tavoite: Tavoitteena on kehittää uusia ja tehokkaita ratkaisuja kattavan ja vaikuttavan metsä- ja laatutiedon tuottamiseksi. Hankinnalla tuetaan metsätieto- ja tarkastuspalveluiden digitalisointia.

Hankintamenettely: Innovaatiokumppanuus

Vaikutukset

  • hankkijalle: Metsä- ja laatutiedon käytettävyys ja laatu paranevat. Digitalisoinnin myötä saavutetaan myös huomattavia kustannussäästöjä, minkä myötä metsäkeskus pystyy tuottamaan toimija-asiakkaiden käyttöön enemmän tarkastustietoa. 
  • alan markkinaan: Ajantasainen ja laadukas metsävaratieto tehostaa puumarkkinoiden toimintaa. Reaaliaikainen alustalta jaettava data mahdollistaa uusien metsätietoa hyödyntävien palveluiden syntymisen. 
  • yhteiskunnalle: Laadukkaamman, analysoidun ja visualisoidun tiedon myötä metsätalouden toimenpiteiden avoimuus ja läpinäkyvyys paranevat, mikä edistää myös metsätalouden toimintaedellytysten paranemista. Metsien kestävän käytön seurantaan kohdennetut tarkastukset tuovat kaivattua täsmätietoa, esimerkiksi säästöpuiden määrää ja laatua tai korjuun maastovaurioita pystytään seuraamaan nykyistä tarkemmin
Lue lisää

Suomen metsäkeskuksen digitarkastukset käynnistyivät innovaatiokumppanien toimesta

Suomen metsäkeskus kasvattaa avoimen metsätiedon arvoa digitalisoimalla