Siirry sisältöön
Blogi 11.09.2017

Datan hyödyntämiseen haetaan kumppaneita biotaloudessa

Biotalous digitalisoituu biomassavirtojen älykkään hallinnan, datan hyödyntämisen sekä uudenlaisten verkostojen ja alustojen kautta.
Kirjoittaja
Tuula Savola

Kirjoittaja on Tekesin BioNets-ohjelman päällikkö

X:
@tsavola

Biotalous digitalisoituu biomassavirtojen älykkään hallinnan, datan hyödyntämisen sekä uudenlaisten verkostojen ja alustojen kautta. Näin tulevaisuutta ennusti VTT:n Jussi Manninen biotalouden ja digitaalisuuden toimijoita yhteen tuoneessa D.Day Bioeconomy -tilaisuudessa 5.9.2017. Tilaisuutta juontanut Tekesin Jarmo Heinonen näki erilaisten ja eri kokoisten yritysten kumppanuudet tärkeänä näiden mahdollisuuksien toteutumiseksi.

Yritysten puheenvuoroissa datan hyödyntäminen nousi esiin yhteisenä tekijänä biotalouden eri alueilla. Esimerkiksi Jyväskylän Energia hakee älykkääseen Pisara-vesihuoltokonseptiinsa uusia kumppaneita mm. tekoälyn ja sen mahdollistaman tehokkaamman data-analyysin alueella. Toisaalta uutta dataa tarvittaisiin esimerkiksi veden bakteeripitoisuuksista tai infrastruktuuriin liittyen – tässä on kysyntää sensoritekniikan osaajille.

Valmet kertoi datan hyödyntämiseen liittyvän palveluekosysteemin luomisesta yhdessä uusien yrityskumppaneiden kanssa. He näkivät myös startup-vaiheessa oleville kumppaneille mahdollisuuksia esim. virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta sisältävissä datan hyödyntämisen päälle rakennetuissa palveluissa.

Agroteknologian ja ruuantuotannon puolella Raisioagro esitteli "Internet of Farming" -konseptiaan. Myös tällä alueella on tarvetta entistä tehokkaampaan data-analyysiin ja tekoälyratkaisuille ruokaketjusta kerätyn datan hyödyntämiseksi. Sampo-Rosenlew näkee tulevaisuudessa teollisen internetin ratkaisujen tulevan olennaiseksi osaksi leikkuupuimureita, tavoitteena jopa täysin itseohjautuvat puimurit. Tästä kehityksestä syntyy myös monenlaisia mahdollisuuksia tuleville kumppaneille.

Uusilta kumppaneilta toivottiin ymmärrystä kohteena olevasta biotalouden asiakastoimialasta, jotta ratkaisuja voitaisiin luoda aidosti yhdessä asiakkaan prosessia ymmärtäen. Toisaalta haettiin avoimuutta yhteisen toimintatavan luomiseen. Erityisesti startup-yritykset voivat tuoda uudenlaisia toimintatapoja sekä ketteryyttä ja nopeutta yhteiseen kehitystyöhön. Myös kumppaniyritysten omat referenssit ja kv-kontaktit nähtiin tärkeänä omaa verkostoa vahvistavana tekijänä.

Datan hyödyntäminen ja sen pohjalle luotavat palvelut siirtävät biotalouden yritykset kohti digitaalisen maailman toimintamalleja. Tekesin Pekka Sivonen korosti, kuinka lineaariseen arvoketjuun perustuvista liiketoimintamalleista siirrytään myös biotaloudessa kohti alustatalouden liiketoimintamalleja. Näissä digitaalisuus on ytimessä ja monen osapuolen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta voidaan saavuttaa laajoja yhteisiä liiketoiminnan hyötyjä.

Muutosta tapahtuu liiketoiminnan lisäksi myös tutkimus- ja kehitystyössä. VTT:n Manninen muistutti, että digitaaliset mahdollisuudet ja esimerkiksi tekoäly muuttavat tulevaisuudessa sitä, miten teemme tutkimus- ja kehitystyötä ja luomme pohjaa tulevaisuuden liiketoiminnalle.

Tutustu myös: