Siirry sisältöön
Blogi 14.08.2019

Kestävän kehityksen jäljillä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet luovat uusia markkinamahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle.
Lisätietoja

Christopher Palmberg

BEAM-ohjelmapäällikkö
christopher.palmberg (at) businessfinland.fi

Sari Kola-Nyström

sari.kola-nystrom (at) spinverse.com

Yhdessä sovitut pitkän tähtäimen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteiden pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. YK:n jäsenmaat ovat yhdessä sopineet tavoitteista ja niihin liittyvästä toimintaohjelmasta vuonna 2015, ja ne kattavat toimenpiteitä vuosille 2016–2030. Kansainväliset kehityspankit investoivat vuosittain 150 miljardia dollaria kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan, ja ne luovat näin myös merkittäviä uusia markkinoita yrityksille. Verrokkimaissamme Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Itävallassa yritykset ovat jo tässä kehityksessä vahvasti mukana.

Business Finlandin BEAM-ohjelmassa olemme yhteistyössä Ulkoministeriön kanssa rahoittaneet ja tukeneet hankkeita, joiden tavoitteet ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Ohjelman tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita rakentamaan kestävällä pohjalla olevaa skaalautuvaa liiketoimintaa kehittyvillä markkinoilla ja näin tukemaan globaalia kasvua. BEAM-ohjelma on kuluneiden vuosien aikana rahoittanut merkittäviä projekteja suomalaisyritysten ja kestävän kehityksen näkökulmasta, mutta paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia on edelleen. Tässä blogissa avaamme hiukan kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden taustaa BEAM-ohjelman hankesalkun näkökulmasta.

Elämän perusedellytykset kuntoon

Ensimmäiset 3 kestävän kehityksen tavoitetta, eli köyhyyden ja nälän poistaminen sekä terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaikenikäisille ovat elämän perusedellytyksiä. Ne eivät ole pieniä tavoitteita, sillä 8% maailman ihmisistä eli lähes 600 miljoonaa elää köyhyysrajan alapuolella.

Vaikka kehitysapu tekee tehtävänsä, on myös yrityksillä paljon mahdollisuuksia kantaa kortensa kekoon oman liiketoimintansa kautta. BEAM-ohjelman avulla olemme tukeneet muun muassa maatalouden ja terveydenhuollon kehityshankkeita ja näin rakentaneet edellytyksiä parempaan elämään. Yksi mielenkiintoinen esimerkki on malarian torjumiseen tarkoitettu hyttysansa, joka etenee tuotteistamisvaiheeseen.

Koulutuksella ja tasa-arvolla parempaan tulevaisuuteen

Seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät koulutukseen ja tasa-arvon edistämiseen. Tavoitteissa on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet ja saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
Suomi ja suomalainen koulutus ovat maailmalla erittäin arvostettuja.

BEAM-ohjelman puitteissa olemme hankerahoituksen kautta edistäneet koulutusta muun muassa online-koulutuksen saatavuutta Kaakkois-Aasiassa ja eteläisessä Afrikassa. Koulutus edistää puolestaan tasa-arvoa, ja sen huomioiminen on tärkeää kaikkien hankkeiden rahoituksessa. Toinen työmarkkinoiden tasa-arvoa edistävä esimerkki on suomalaissyntyinen ura-alusta, joka vähentää nuorisotyöttömyyttä Keniassa.

Parempi elinympäristö

Länsimaissa hanasta tuleva puhdas vesi, töpselistä tuleva sähkö ja toimiva liikenne ovat arkipäivää. Kehittyvillä markkinoilla veden saanti ja sen kestävä käyttö, sanitaatio sekä edullinen, luotettava ja kestävä energian tuotanto ovat suuria haasteita. Parempi elinympäristö vaikuttaa suoraan ihmisten elämänlaatuun, mutta edistää myös kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua ja luo työpaikkoja. Kestävä infrastruktuuri edistää teollisuutta ja innovaatioita ja vähentää osaltaan eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

BEAM-ohjelman hankkeissa edistetään avoimuutta yhteiskuntasuunnittelussa, rakennetaan sähköisen liikkumisen konsepti Intiaan, ja lievennetään pulaa puhtaasta juomavedestä. Yksi uusi merkittävimmistä hankkeista energian tuotannon kehittämiseksi on käynnistymässä Valmetin vetämänä.

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan

Ilmastonmuutos etenee pelottavan vauhdikkaasti. Sen torjumiseksi on olennaista varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys myös kehittyvillä markkinoilla ja toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan, säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. Meidän täytyy myös suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä, edistää metsien kestävää käyttöä, taistella aavikoitumista vastaan, pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Tähän liittyen yksi merkittävä BEAM-ohjelman esimerkki on hanke, jossa pilotoidaan uusia lähestymistapoja metsittämiseen.

Oikeudenmukaisuus ja kumppanuus

Viimeiset kaksi kestävän kehityksen tavoitetta korostavat yhteistyötä, oikeudenmukaisuutta ja vastuullisuutta. Tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentamalla tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla sekä tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Näiden tavoitteiden osalta BEAM-ohjelma on asian ytimessä. Pyrimme rakentamaan suomalaisille yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuksia rakentaa vahvoja kumppanuuksia kehittyvillä markkinoilla, ja näin auttaa paitsi luomaan uutta liiketoimintaa ja kasvua sekä tukemaan kestävää kehitystä.

Uutta osaamista ja yhteistyötä kehitysjärjestöjen kanssa

Kestävän kehityksen kasvavat markkinat vaativat uusia liiketoimintamalleja ja kumppaneita. Tanskassa on käynnissä YK:n kestävän kehityksen kiihdyttämö, joka auttaa pk-yrityksiä uusien kestävän kehityksen liiketoimintamallien kehittämisessä. BEAM-ohjelma pitää kestävän kehityksen sparraustyöpajoja yhteistyössä Finnpartnershipin kanssa. Lisäksi järjestämme ideointisessioita kehitysjärjestöjen kanssa, joiden tavoitteena on linkata kehitysmaiden ruohonjuuritason tarpeet suomalaisyritysten tarjoamaan.

Kiinnostaako kehittyvät markkinat? Lue lisää BEAM-ohjelmasta tai ota suoraan yhteyttä allekirjoittaneisiin. Verkkosivujemme kautta löydät muun muassa tuoreen oppaan kehityspankkien rahoitusmahdollisuuksista sekä YK:n oppaan kestävän kehityksen liiketoiminnalle.

Teksti: Sari Kola-Nyström & Christopher Palmberg