Siirry sisältöön

Ratkaisuja maailman kehityshaasteisiin

Developing Markets Platform auttaa suomalaisia yrityksiä ja niiden kumppaneita edistämään kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa sekä hyödyntämään globaalia kehitysrahoitusta.

Kuvaus

Kehittyvät markkinat etenkin Afrikassa ja Aasiassa kasvavat huomattavasti perinteisiä markkinoita nopeammin. Kehityspankit ja Yhdistyneet Kansankunnat (YK) investoivat suuria summia rahaa kehittyviin markkinoihin. Suomella on teknologiaa, osaamista ja hyvä maine: me voimme olla mukana kehittämässä kestäviä ja skaalautuvia ratkaisuja kehittyvien markkinoiden tarpeisiin.

Developing Markets Platform tarjoaa palveluja yhdessä Ulkoministeriön, Finnpartnershipin ja muiden partnereiden kanssa. Me autamme suomalaisia yrityksiä ja niiden kumppaneita pääsemään kehittyville markkinoille ja ottamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi liiketoimintaansa. Tarjoamme tietoa, neuvontaa, kontakteja ja innovaatiorahoitusta kehittyviin markkinoihin liittyen.

Innovaatiorahoitus

Milloin rahoitusta voi hakea?

 • Tunnistettu markkinamahdollisuus kehittyvällä markkinalla
 • Paikalliset kumppanit
 • Mahdollisuus kehittää uusia ratkaisuja tai bisnesmalleja, jotka ottavat huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä paikalliset tarpeet

Rahoitus paikallisen kumppanin kanssa

 • Ylimääräinen avustus yhteiskehittämiseen paikallisen kumppanin kanssa
 • Tavallinen Business Finlandin rahoitus suomalaisille organisaatioille: avustus tai laina yrityksille ja tutkimusorganisaatioiden avustus

Business Finland voi myös tarjota rahoitusta kansalaisjärjestöille yhteistyössä Finnpartnershipin kanssa. Tutustu rahoitusmalliin.

Ole yhteydessä yhteydenotto-osiossa mainittuihin henkilöihin ennen hakemusten viimeistelyä. Rahoitushakemuksiin liitetään paikallisia kehitysvaikutuksia kartoittava lomake. Autamme kehitysvaikutusten ja riskien kartoittamisessa.

Kansainväliset kehitysrahoittajat

Kansainvälisten kehitysrahoittajien rahoitusvirrat kehittyviin maihin nousevat vuositasolla noin 150 miljardiin dollariin. Autamme suomalaisia yrityksiä pääsemään kiinni maailmanpankkiryhmän, alueellisten kehityspankkien ja EU:n tarjoamiin hankinta- ja investointimahdollisuuksiin. Tarjoamme tietoa, neuvontaa ja verkostoja. Tutustu kansainvälisiin kehitysrahoittajiin.

YK:n hankinnat ja humanitaarinen kriisiliiketoiminta

YK tekee vuodessa kestävän kehityksen mukaisia hankintoja noin 20 miljardilla dollarilla ja Business Finland auttaa suomalaisia yrityksiä tarttumaan näihin mahdollisuuksiin. Tutustu YK:n hankintaportaaliin (UN Global Marketplace) Tarjoamme:

 • tietoa ja kontakteja YK:n hankinnoista
 • yhteisiä tapahtumia YK:n ja muiden Pohjoismaiden kanssa
 • tietoa siitä, miten YK-hankintoihin pääsee mukaan sekä miten yrityksen liiketoimintaa voi alkaa kehittää kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi

Humanitaarinen kriisiliiketoiminta Developing Markets Platformissa tarkoittaa uusia aloitteita, joissa keskitytään tiettyihin liiketoiminta-alueisiin kehittyvillä markkinoilla. Näiden aloitteiden kohderyhmänä ovat kaikkein heikommassa asemassa olevat ihmiset.

Kohderyhmät

Asiakkaitamme ovat yritykset sekä heidän kumppaninsa, mukaan lukien tutkimusorganisaatiot. Asiakkaamme tarjoavat tyypillisesti bio- ja kiertotalous-, cleanteach-, hyvinvointi- ja digiratkaisuja kehittyvien markkinoiden tarpeisiin.

Kohdemarkkinat

Pääkohdemarkkinat

 • Saharan eteläpuolinen Afrikka
 • Intia
 • Vietnam
 • Indonesia
 • Jordania

Muut kohdemarkkinat

 • Kehittyvät markkinat, jotka voivat saada YK:n kehitysavustusta

Tule mukaan

Jos olet vielä etsimässä kohdemarkkinaasi tai kaipaat tukea yrityksesi liiketoiminnan yhteensovittamiseen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, osallistu Finnpartnershipin kanssa yhteistyössä järjestettävään hakemustyöpajaan.

Ota yhteyttä

Innovaatiorahoitus

Kiira Kärkkäinen

+358 50 520 6171
Kansainväliset kehitysrahoittajat

Grace Wang

+358 50 342 4740
YK, Humanitäärinen kriisiliiketoiminta

Marjukka Holopainen-Rainio

+358 50 571 0038
YK-hankinnat

Philip Bank

+45 2054 9892