Siirry sisältöön

Kestävän kehityksen mukaisia mahdollisuuksia kasvumarkkinoilla

Tiesitkö, että kehittyvät markkinat ovat tulevaisuuden kasvumarkkinoita? Haluatko selvittää tarkemmin, kuinka tuotteesi, palvelusi tai ratkaisusi voisi menestyä ja edistää kestävää kehitystä näillä markkinoilla? Developing Markets Platform auttaa suomalaisia yrityksiä ja niiden kumppaneita edistämään kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa ja pääsemään kasvaville kehittyville markkinoille.

Kehittyvät markkinat Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Euroopassa avaavat laajasti erilaisia markkina- ja kasvumahdollisuuksia kansainvälistyville suomalaisille yrityksille, jotka tarjoavat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Developing Markets Platform auttaa suomalaisia yrityksiä ja niiden kumppaneita edistämään kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa ja pääsemään kasvaville kehittyville markkinoille. Yhdistämme innovaatiot ja vientimahdollisuudet kehittyvillä markkinoilla toimintatavoilla, joiden ytimessä ovat kestävä kehitys, yhteistyö ja kumppanuudet.

Tietoa kehittyvistä markkinoista

Tulevaisuuden kasvumarkkinat

Kehittyvät markkinat ovat tulevaisuuden kasvumarkkinoita:

 • kehittyvien markkinoiden talous ja väestö kasvavat nopeasti. Vuonna 2023 nousevien ja kehittyvien markkinoiden BKT:n vuotuinen reaalikasvu oli Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan 4 %, kun se oli kehittyneissä talouksissa 1.4 %. Aasian ollessa väestöltään suurin maanosa, Yhdistyneiden kansakuntien (YK) mukaan maailman väkilukua kasvattaa seuraavina vuosikymmeninä ennen kaikkea Afrikan väestö.

 • kehittyvät markkinat houkuttelevat kansainvälisiä investointivirtoja, ja niihin suuntautuu yhä enemmän huomiota suurten strategisten aloitteiden kautta. Esimerkiksi EU:n Global Gatewayn -strategian tavoitteena on mobilisoida noin 300 miljardin euron investoinnit digitaalisuuteen, energiaan ja liikenteeseen sekä terveys-, koulutus- ja tutkimusjärjestelmiin kaikkialla maailmassa vuoteen 2027 mennessä.

Tarve kestävän kehityksen mukaisille ratkaisuille

Suomalaiset yritykset ja niiden kumppanit voivat tarjota ratkaisuja erilaisiin kehityshaasteisiin kasvavilla kehittyvillä markkinoilla – liiketoiminnallisesti järkevällä ja kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) kanssa yhteensopivilla tavoilla. Esimerkkejä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kaipaavista kehityshaasteista ovat muun muassa:

 • saastuminen tai ympäristön pilaantuminen
 • riittävän jätehuollon, sanitaation tai puhtaan veden puute
 • ruokaturvan puute tai luonnonvarojen, kuten metsien, maan ja vesien, kestämätön käyttö
 • puutteellinen tai liian kallis pääsy terveyspalveluihin, laadukkaaseen koulutukseen, rahoituspalveluihin, energiaan tai Internetiin
 • riittämätön infrastruktuuri, kuten tie-, silta-, rautatie- tai satamaverkostot
 • yrittäjyyden puute tai alhainen teollistumisaste ja tuottavuus
 • säällisten työpaikkojen tai tulonlähteiden puute tai huono työturvallisuus
 • riittämätön kapasiteetti ja osaamisen puute
 • sukupuolten epätasa-arvo tai haavoittuvien ryhmien, kuten vähemmistöjen, syrjäytyminen

Suomalaiset yritykset ja niiden kumppanit kehittävät erilaisia innovatiivisia ratkaisuja muun muassa vihreään, nollahiiliseen ja kiertotalouteen sekä digitalisaatioon ja terveydenhuoltoon. Tämä näkyy esimerkiksi Business Finlandin missioissa ja ohjelmissa.

Lähestymistapamme

Kestävä kehitys, yhteistyö ja kumppanuudet ovat läpileikkaavasti toimintamme keskiössä auttaessamme suomalaisia yrityksiä kehittyville markkinoille.

Developing Markets Platform on Business Finlandin ja ulkoministeriön yhteistyöalusta, jossa Business Finlandin ainutlaatuinen innovaatio- ja vienninedistämisosaaminen yhdistyy ulkoministeriön ja muiden keskeisten kumppaneiden, kuten Finnpartnershipin, palveluihin. Business Finland on ydinjäsen Team Finland ‑verkostossa, joka kokoaa yhteen kaikki Suomen julkiset kansainvälistymispalvelut.

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla auttaa yrityksiä kehittämään ja luomaan kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita yhdessä paikallisten kumppanien kanssa kehittyvillä markkinoilla. Rahoitus on lisärahoituksena annettavaa de minimis ‑avustusta, joka voi kattaa 75 % hankkeen kustannuksista ja jonka tulee kiinnittyä tiiviisti Business Finlandin rahoittamaan T&K-hankkeeseen. Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla maksetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista ja rahoitettavien hankkeiden täytyy edistää ainakin yhden SDG:n saavuttamista. Kun suomalaiset kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä sellaisen yrityksen kanssa, jolla on rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla, ne voivat hakea tukea Finnpartnershipiltä.

Lue lisää rahoituksesta kehittyvien markkinoiden yhteisinnovaatioihin

Kansainväliset rahoituslaitokset

Kansainvälisten rahoituslaitosten rahoitusvirrat kehittyviin maihin ovat vuositasolla noin 150 miljardia dollaria. Autamme suomalaisia yrityksiä markkinatiedon ja verkostojen avulla pääsemään kiinni kansainvälisten rahoituslaitosten tarjoamiin hankinta- ja investointimahdollisuuksiin. Näitä mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi Maailmanpankkiryhmä, alueelliset kehityspankit ja EU. Kansainvälisten rahoituslaitosten työn keskeisiä ajureita ovat kehitysvaikutukset ja kestävä kehitys.

Lue lisää kansainvälisistä rahoituslaitoksista

YK-hankinnat vientikanavana

Kehittyville markkinoille suuntautuvien YK-hankintojen arvo on noin 20 miljardia dollaria vuodessa – nämä hankinnat kattavat paljon erilaisia tuotteita ja palveluja lääkkeistä kuljetuksiin. Autamme suomalaisia yrityksiä markkinatiedon, sparrauksen ja verkostojen avulla pääsemään kiinni YK-hankintoihin kehittyvillä markkinoilla. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskeisiä YK-järjestelmälle, jonka muodostavat elimet, erityisvirastot, rahastot ja ohjelmat.

Maantieteellinen kattavuus

Työmme voi kattaa kehitysmaita vähiten kehittyneistä maista ylemmän keskitulotason maihin, OECD:n määritelmän mukaisesti. Business Finlandilla on toimistot seuraavilla kehittyvillä markkinoilla:

Itä-Afrikka – keskuksena Kenia – ja Ukraina ovat tällä hetkellä työmme painopisteitä. Lisäksi ulkoministeriön rahoittama ja HAUS kehittämiskeskuksen toteuttama pilottihanke pyrkii vahvistamaan Developing Markets Platformia Indonesiassa ja Filippiineillä.

Tule
asiakkaaksemme

Palvelumme on tarkoitettu Business Finlandin asiakkaille. Jos Business Finlandin palvelut eivät ole sinulle tuttuja, lue lisää siitä, kuinka voit tulla asiakkaaksemme.

Lue lisää siitä, kuinka voit tulla asiakkaaksemme

Ota meihin yhteyttä

Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla

Kiira Kärkkäinen

+358 50 520 6171
Kansainväliset rahoituslaitokset

Grace Wang

+358 50 342 4740
YK-hankinnat vientikanavana / Ukraina

Marjukka Holopainen-Rainio

+358 50 571 0038
Itä-Afrikka

Meshack Wasiar

+254 712 722 169