Siirry sisältöön
Blogi 20.12.2021

Kestävä matkailu on tunnetta ja tekoja!

Keskustelu matkailun vastuullisuudesta on viime aikoina kiihtynyt, ja kestävästä matkailusta puhuvia on pahimmillaan syytetty jopa viherpesusta. Kansainvälistä matkailua edistävä Visit Finland on asettanut tavoitteeksi, että Suomi tulee olemaan kestävän matkailun mallimaa ja ohjaa suomalaista matkailuelinkeinoa kestävämpään suuntaan. Vastuullinen matkailu huomioi laajasti niin taloudelliset, sosio-kulttuuriset kuin ympäristölliset vaikutukset.
Kirjoittaja
Kristiina Hietasaari

Senior Director, Visit Finland
kristiina.hietasaari (at) businessfinland.fi

Matkailu on Suomessakin merkittävä toimiala. Ala työllisti vuonna 2019 jopa 154 000 henkilöä suoraan koko Suomen alueella. Matkailutoimiala muodostaa 2,7 % Suomen BKT:sta ja sen työllistävä merkitys korostuu syrjäisillä seuduilla sekä myös nuorten keskuudessa. Matkailulla on taloudellisten vaikutusten lisäksi paljon muitakin positiivisia vaikutuksia esim. matkailijoiden maailmankuvan avartamiseen sekä eri kulttuurien ymmärtämiseen.

Matkailutoimiala muodostaa 2,7 % Suomen BKT:sta ja sen työllistävä merkitys korostuu syrjäisillä seuduilla sekä myös nuorten keskuudessa.

Matkailun kestävyydestä puhuttaessa huomio usein kiinnittyy erityisesti lentoliikenteeseen ja sen aiheuttamaan päästökuormaan. On arvioitu, että lentäminen vastaa 2-3 prosenttia kaikista ihmisten aiheuttamista päästöistä. Uudet tekniikat ja mm. ilmatilan käytön tehostaminen ovat keinoja pienentää lentoalan ilmastovaikutuksia.

Visit Finland toivottaa matkailijat läheltä ja kaukaa tervetulleeksi, mutta pyrkii vaikuttamaan siten, että matkailu Suomessa tapahtuisi kokonaisuudessaan mahdollisimman kestävästi. Mm. matkailijoiden viipymää pyritään kasvattamaan palvelutarjontaa kehittämällä. Sesonkipiikkejä ja pistemäisiä ylikuormituksia puolestaan yritetään tasata kehittämällä palveluiden ympärivuotisuutta.

Visit Finland auttaa suomalaisia matkailualan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa vastuullisesti Sustainable Travel Finland -ohjelman avulla. Kehittämisohjelma tarjoaa yrityksille ja matkakohteille konkreettisen kestävän matkailun työkalupakin, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Sustainable Travel Finland -merkki ei tee yhtään yritystä autuaaksi, mutta se kertoo yrityksen sitoutumisesta vastuullisuuden kehittämiseen. Tiedostavat kuluttajat osaavat jo vaatia yrityksiltä vastuullisia tekoja sekä hankintoja, ja kilpailussa pärjätäkseen yritysten on hyvä niistä myös läpinäkyvästi kertoa.

Visit Finland toivottaa matkailijat läheltä ja kaukaa tervetulleeksi, mutta pyrkii vaikuttamaan siten, että matkailu Suomessa tapahtuisi kokonaisuudessaan mahdollisimman kestävästi.

Suomen matkailu on kestävällä tiellä, mutta paljon on vielä tehtävää. Eikä työ koskaan varsinaisesti lopu, sillä kehittäminen on jatkuvaa. Vuonna 2019 julkaistu kansallinen Kestävän matkailun periaatteet on matkailutoimialan yhteinen kannanotto kohti kestävämpää elinkeinoa. Me teemme aktiivisesti työtä kehittääksemme matkailutoimialaa jatkuvasti yhä vastuullisempaan suuntaan.

Kestävä matkailu ei ole viherpesua, vaan elinehto sille, että matkailutoimiala voi jatkossakin luoda hyvinvointia niin Suomelle kuin koko maailmalle, paikallisille yhteisöille ja jokaiselle meille, jotka joskus jonnekin matkustamme.

Tutustu kestävän matkailun periaatteisiin