Siirry sisältöön
Blogi 14.10.2021

Suomesta maailman kestävin matkailumaa

Kestävä matkailukohde on alueellinen myyntivaltti ja tulevaisuuden kysytyin kohde.  Tuoreen European Travel Comissionin matkailun kestävyyttä käsittelevän käsikirjan mukaan pandemia on lisännyt ihmisten kiinnostusta vastuullisesti tuotettuja matkailuelämyksiä kohtaan.
Kirjoittaja
Liisa Mäkelä

Sustainable Travel Development Manager
Visit Finland

Toimiala pitää tärkeänä, että tulevaisuuden matkailua kehitetään pitkäjänteisesti kestäväksi taloudellisesta, sosio-kulttuurisesta ja ympäristöystävällisestä näkökulmasta.  Kestävä matkailu on liiketaloudellisesti kannattavaa, sillä se houkuttelee matkailijoita, jotka ovat valmiita käyttämään keskivertomatkailijaa enemmän rahaa ja matkustavat myös sesonkien ulkopuolella. Ympärivuotisen toiminnan kehittäminen on yksi taloudellisesti kestävän matkailun perusperiaatteista. Matkailu tarjoaa tasaisempaa tuottoa, kun se ulottuu useammalle sesongille. Ympärivuotinen matkailuelinkeino turvaa myös paikallisväestölle elinvoimaisen ympäristön asua ja työskennellä.  

Vastuulliset matkailualueet syntyvät toimijoiden välisen yhteistyön tuloksena.  Kestävän kehityksen käytäntöjen ulottaminen alueen kaikkien matkailutoimijoiden päivittäiseen toimintaan mahdollistaa tulevaisuudessa kulttuuriympäristön ja luonnon hyödyntämisen toimintaympäristönä. Se varmistaa myös alueen houkuttelevuuden säilymisen, alueen elinkeinojen tasapainoisen kehityksen ja kannattavan liiketoiminnan. Eri toimialojen rinnakkaiselo on mahdollista luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta. Visit Finlandin luoma kansallinen Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa helposti lähestyttävän käytännön työkalupakin alueiden ja niiden yritysten kestävyystyön tueksi. Ohjelma on avoinna kaikille matkailutoimijoille matalalla kynnyksellä. 

Kestävän matkailun ideaalitason saavuttaminen on varsin pitkäjänteinen prosessi.  Se vaatii tarvittaessa sekä ehkäisevien että korjaavien toimenpiteiden käyttöönottoa. Matkailulla merkittävänä toimialana on suuri rooli kestävien ratkaisujen edistämisessä. Matkailuelinkeinon parissa toimivien julkisten verkostojen, matkailuyritysten ja -alueiden, matkailijoiden ja matkanjärjestäjien sitoutuminen matkailun kestävään kehitykseen takaa Suomelle hyvät edellytykset olla kestävän matkailun johtava maa. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, on päätöksenteon entistä vahvemmin autettava Suomea matkalla kohti kestävän matkailun mallimaaksi, jossa kestävä matkailuliiketoiminta ei ole vain edelläkävijyyttä, vaan uusi normi.   

Mikään toimija ei myöskään yksin pysty hallitsemaan matkailun vaikutuksia oman yrityksensä toiminta-alueella, vaan tarvitaan alueellista yhteistyötä, visiointia, tavoitteiden asettamista sekä niiden saavuttamiseen sitoutumista. Matkailun kestävä kehitys edellyttääkin kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien tietoista osallistumista sekä vahvaa poliittista johtajuutta laajan osallistumisen ja yhteisymmärryksen vahvistamiseksi. 

Visit Finlandin tuoreen strategian mukainen Suomi on vuonna 2025 yksi maailman kestävimmistä, luotettavimmista ja turvallisimmista matkakohteista. Kestävyys on keskeisessä roolissa myös Suomen matkailustrategiassa, eikä sen kokonaisvaltainen huomioiminen liiketoiminnassa ole enää mikään vaihtoehto, vaan edellytys. Tämän huomioimisen tulee välittömästi näkyä myös elinkeinoa koskevissa poliittisissa päätöksissä. Resursseja ja rahoitusta pitäisi kohdistaa sinne missä sitä oikeasti tarvitaan – kehityksen ja uusien innovaatioiden lisäksi myös jo saavutetun kestävyystason ylläpitämiseen jatkuvuuden takaamiseksi. 

Lisätietoa Sustainable Travel Finland -ohjelmasta.