Siirry sisältöön
Blogi 08.09.2022

Muutos todellisuudesta laajennettuun todellisuuteen – digitalisaation uusi aalto avaa liiketoimintamahdollisuuksia

Median ja hurjimpien teknologiavisionäärien mukaan olemme parhaillaan siirtymässä tulevaisuuden cyberpunk-elokuvien kaltaiseen maailmaan, jossa tosiaikainen, vuorovaikutteinen jatkuvasti läsnä oleva kolmiulotteinen virtuaalimaailma on arkipäivää.
Kirjoittaja
Jani Jokitalo

Senior Advisor, Key Account Management, ICT
jani.jokitalo (at) businessfinland.fi
+358 50 354 4344

Tosiasiassa laajennettu todellisuus eli XR, eXtended Reality, hiipii elämäämme vähitellen useiden vuosien aikana. Ensin Snapchatin ja Google Lens mobiilisovellusten kautta, myöhemmin Applen, Metan tai Snap Incin älylasien kautta. Ensivaiheessa useimmat XR:n sovellukset löytyvät liiketoiminnasta ja tuottavuuden parantamisesta mm. myynnin, huollon sekä koulutuksen tukena.

Kenties 2030-luvulla käyttäjät voivat jo unohtaa käyttävänsä XR-teknologiaa ja kokea olevansa lähes todellisuutta vastaavasti mukana esimerkiksi konserteissa tai tapaamassa kaukaisia sukulaisia. Fyysisiin tuotteisiin perustuva talous siirtyy osittain digitaaliseen maailmaan, mikä luo kokonaan uusia myynti- ja markkinointikanavia sekä fyysisille että digitaalisille tuotteille.

XR muuttaa pysyvästi arkeamme, kaupankäyntiä ja työskentelyämme.

Lopulta teknologiavisionäärien hahmottelemassa metaversumissa digitaalista todellisuutta ei voi enää erottaa fyysisestä todellisuudesta.

Aivan kuten kaksiulotteinen digitalisaatio, jota viimeisten vuosikymmenten aikana vauhdittivat internet ja älypuhelimet, myös kolmiulotteinen digitalisaatio yhdessä XR:n kanssa synnyttää merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaikki johtavat teknologiayritykset, kuten Apple, Microsoft, Meta, Google, Samsung, HTC ja Sony ovat mukana kilpailussa, jossa nämä uudet markkinat jaetaan. Vuonna 2022 yhteensä 650 alan organisaatiota perusti Metaverse Standards Forumin, jossa kehitetään alan yhteisiä standardeja ja yhteensopivuutta. Ymmärtääksemme paremmin tulevina vuosina syntyvien liiketoimintamahdollisuuksien moninaisuutta, meidän on syvennyttävä XR:n ja metaversumin konseptiin, teknologiaan ja liiketoiminta-alueisiin.

Immersiiviset teknologiat, VR, AR, XR, Metaverse… mitä nämä ovat?!

EXtended Reality on yläkäsite kaikille immersiivisille teknologioille oikean ja täysin virtuaalisen maailman muodostamalla jatkumolla. Immersiivisyydellä tarkoitetaan kokemusta, jossa käyttäjä keskittyy näkemäänsä ja unohtaa ulkopuolisen todellisuuden. Esimerkkejä teknologioista ovat AR, MR, AV, VR ja 360:n asteen video. Kaikki näistä yhdistelevät useita syväteknologioita, jotka täytyy miniatyrisoida ennen kuin ne voidaan sulauttaa kevyisiin älylaseihin. Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg lienee ollut oikeassa kuvaillessaan XR:ää yhdeksi suurimmista teknologisista haasteista tällä vuosikymmenellä. Lisäksi saumaton digitaalinen käyttäjäkokemus edellyttää monipuolista yritysten ja liiketoimintamallien ekosysteemiä aina raudasta monimutkaiseen 3D-sisältöön, kuten edistyneisiin sosiaalisiin VR-alustoihin tai verkossa pelattaviin massiivimoninpeleihin.

Kevyiden XR-lasien odotetaan ennen pitkää korvaavan matkapuhelimet helppona ja universaalina käyttöliittymänä, aivan kuten kännykät aiemmin korvasivat PC:t monissa käyttötapauksissa.

Tämän näkemyksen jakoi hiljattain Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark World Economic Forumissa.

Termin 'metaversumi' esitti alun perin kirjailija Neal Stephenson vuonna 1992 tieteisromaanissaan Snow Crash. Muotisanaksi termi tuli kuitenkin vasta 2021 osana Mark Zuckerbergin esittämää Metan visiota. Metaversumia pidetään usein tarkkana fyysisen todellisuuden digitaalisena kaksosena, digitaalisena kerroksena fyysisen todellisuuden päällä ja/tai internetin seuraavana kehitysaskeleena. Kuitenkin tänä päivänä metaversumi on edelleen kaukaista tulevaisuutta, johtuen puuttuvista teknologioista ja sisällöistä. Esimerkkejä tästä ovat toisiinsa kytketyt virtuaaliset tilat, kevyet älylasit ja maksujärjestelmät.

Valtavat liiketoimintamahdollisuudet

Business Finland ja konsulttiyhtiö Frost & Sullivan julkaisivat keväällä 2022 suomalaisille yrityksille suunnatun raportin: Growth Opportunities in Extended Reality. Tavoitteena oli erityisesti tunnistaa globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia ja trendejä XR-alalla sekä analysoida metaversumia ja sen vaikutuksia.

Frost & Sullivan tunnisti neljä erilaista liiketoimintamahdollisuuksien ja samalla erityisesti suomalaisten yritysten kilpailuedun luokkaa. Liiketoimintamahdollisuudet ovat suurelta osin teknisiä, koska suomalaisilla yliopistoilla ja tutkimusorganisaatioilla on pitkä teknisen tutkimuksen historia kaikissa keskeisissä XR-teknologioissa. Suomessa on myös merkittävä XR-teknologioita kehittävien syväteknologian yritysten keskittymä. Lisäksi Nokia ja peliala ovat osaltaan edesauttaneet XR:ssä hyödynnettävän osaamisen kehittymistä Suomeen.

Raportin ensimmäinen johtopäätös oli, että suomalaisten yritysten tulisi solmia kumppanuuksia johtavien teknologiayritysten kanssa ja näin vahvistaa XR-ekosysteemiä. Markkinoiden kysyntään vastatakseen, johtavien yritysten on pakko kiihdyttää tuotekehitystään, ja tähän ne tarvitsevat avukseen innovatiivisia pk-yrityksiä. Kumppanuuksien tuomat mahdollisuudet tunnistettiin kasvavilla markkinoilla ja teknologioissa, kuten mm. etäavustus, parannettu käyttäjäkokemus, 5G ja XR:n käyttöönotto useissa vertikaaleissa.

Toiseksi, XR-teknologiat mahdollistavat laajasti käyttäjän liikkeiden ja jopa silmänliikkeiden sekä pupillin koon muutosten seuraamisen. Näin ollen käyttäjän yksityisyys ja sen suojaaminen nousee yhdeksi XR:n keskeisistä kysymyksistä. Toteutuessaan kehittyneempi yksityisyydensuoja houkuttelee myös laajempaan XR:n käyttöönottoon. Tämä trendi avaa uusia mahdollisuuksia reunalaskennassa, datan salauksessa ja standardoinnissa.

Kolmanneksi, tietyt teknologiat ovat selkeästi aliedustettuna XR:ssä, mikä avaa uusia markkinoita parannuksille mm. näyttöteknologioissa, reunalaskennassa, akkuteknologioissa, 6G:ssä sekä ihmisen ja koneen välisissä käyttöliittymissä. Esimerkiksi uusien näyttöteknologioiden (esim. MicroLED, Holographic Pancake Lenses, Optical Waveguides) kaupallistaminen edellyttää vielä paljon tuotteen ja valmistettavuuden kehitystyötä. XR on tiukasti sidoksissa myös tekoälyyn, esineiden internetiin ja digitaalisiin kaksosiin, joiden avulla voidaan tuottaa XR:ssä visualisoitavaa dataa.

Neljänneksi, suomalaisten yritysten kannattaa huomioida tietyt avainsovellusalueet ja vertikaalit. Näihin kuuluvat älykäs vähittäiskauppa, turismi, arkkitehtuuri ja autoteollisuus. Raportissa tunnistettiin myös muita kasvupotentiaalia omaavia sovellusalueita.

Mutta mitä meidän pitäisi oikein tehdä?

XR avaa huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa yksilöihin ja yrityksiin aivan kuten internet 90-luvulla ja älypuhelimet 2000-luvun alussa. Mahdollisuuksista hyötyäkseen suomalaisten yritysten tulisi partneroitua sellaisten yritysten kanssa, joiden teknologia on yhteensopivaa XR-teknologioiden kanssa sekä keskittyä XR:n tietoturvahaasteisiin, vähälle huomiolle jääneisiin syväteknologioihin ja lupaavimpiin vertikaalispesifeihin ratkaisuihin.

Eräs tapa edesauttaa merkittävästi XR-teollisuuden kehitystä, voisi mielestäni olla myös yrityskonsortion rakentaminen avoimen lähdekoodin projektien, kuten OpenAR, ympärille. Tämä voisi toimia liimana suomalaisessa, suhteellisen hajanaisessa XR-yritysten ja -tutkimusorganisaatioiden kentässä. Konsortio toimisi myös suomalaisen XR-osaamisen näyteikkunana maailmalle, esimerkiksi fotoniikassa ja konenäössä. Lisäksi konsortio voisi houkutella globaaleja yrityksiä Suomeen, ja mikä tärkeintä tukea uuden merkittävän vientiteollisuuden alan kehittymistä.

Suomi ei saa jäädä jälkeen XR-teknologioiden ja -liiketoiminnan kehityksessä, kuten yli kymmenen vuotta sitten tapahtui matkapuhelinekosysteemien välisessä kilpailussa.

Suomella on kaikki edellytykset tulla eurooppalaiseksi XR-kehityksen ja -liiketoiminnan keskukseksi. Alan kehittymiseksi tarvitaan pioneeriyritys, joka lähtee hakemaan markkinoita ekosysteemin ja julkisten toimijoiden tuella. Meidän tulee nähdä mahdollisuudet, ottaa riskejä, olla osittain edelläkävijöitä, osata markkinoida ja myydä sekä rakentaa strategisia kumppanuuksia. On korkea aika nähdä uusi alan edelläkävijä Piilaakson ulkopuolelta – miksei siis Suomesta?

'Growth Opportunities in Extended Reality' -raportti on saatavilla ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Tutustu Business Finlandin rahoituspalveluihin