Siirry sisältöön
Blogi 17.03.2022

Suomi on muovijäteteknologian edelläkävijä

Muovijätteen kasvavasta määrästä aiheutuu yhteiskunnalle haasteita – mutta myös mahdollisuuksia. Julkaisimme Bio and Circular Finland -ohjelmassa muovijätehaasteen ratkaisujen tarjoomamateriaalin, jota hyödynnetään näiden mahdollisuuksien tunnistamisessa.
Kirjoittaja
Ulf-Erik Widd

Account Lead Ulf-Erik Widd työskentelee Accounts & Industry Management EPI-yksikössä. Hän toimii myös Sustainable Manufacturing Global Industry Leadership  -tiimin jäsenenä.


ulf-erik.widd (at) businessfinland.fi
Puh. 050 430 1813

Muovijäte on globaalisti ennen kaikkea roskaamisongelma muovin päätyessä meriin ja jauhautuessa siellä mikromuoviksi. Tehokkaasti jätteitä keräävissä maissa, kuten Suomessa, ongelma ei kuitenkaan ole suuri. Suomi myös hyödyntää varsin mallikkaasti teollisuuden tarvitseman muovin hävikkiä ja kierrättää materiaaleja tehokkaasti. Sen sijaan kuluttajamuovien uusiokäytössä on potentiaalia kehittyä.

Suomella on lukuisia mahdollisuuksia ratkoa muovijätteen muodostamaa haastetta sekä muovien kierrätyksen että niitä korvaavien tuotteiden kautta. 

Suomella on vahva kansallinen strateginen pohja tukemassa tätä kehitystä: Suomi julkaisi ensimmäisenä maailmassa kansallisen kiertotalousstrategian vuonna 2016 ja kansallisen muovitiekartan vuonna 2018. Myös Bio and Circular Finland -ohjelma on ottanut viimeiselle ohjelmavuodelleen erityiseksi keskittymisalueekseen uusien muoviratkaisujen viennin tukemisen.

Eurooppa siirtyy kohti resurssitehokasta kiertotaloutta

Muoveista tehdyt tuotteet ovat erittäin resurssitehokkaita. Erilaisilla pakkauskalvoilla sekä muilla ratkaisuilla pystytään merkittävästi pidentämään tuotteiden säilyvyyttä ilman lisäaineita, mahdollistamaan pidemmät tuoretuotteiden kuljetusajat elintarvikkeiden pysyessä tuoreina ja vähentämään hävikkiä. Kun muovituote tulee käyttöikänsä päähän ja siitä tulee jätettä, voidaan sen raaka-ainetta hyödyntää uudelleen. 

Suomella on laajaa osaamista erityisesti teknisistä pakkausratkaisuista ja -teknologioista, kuten B2B-elintarviketeollisuudessa käytettävistä rasioista ja päällystekalvoista.

Lisäksi olemme olleet pitkään edelläkävijöitä ympäristön kannalta kestävissä ratkaisuissa, mikä on vienyt pakkausteollisuuttamme eteenpäin. Tämä tietotaito on kääntynyt vahvaksi osaamiseksi vaativien sekä kemiallisten että mekaanisten muovinkierrätysmenetelmien kehittämisessä. 

Muovinkierrätyksen uudet innovaatiot

Muovien kierrättäminen ei ole yksinkertaista, sillä materiaalin ominaisuudet yleensä heikkenevät joka kierroksella. Suomalaisen muovi- ja pakkausteollisuuden tulee nyt löytää ratkaisuja siihen, miten saamme hyödynnettyä kuluttajajätettä ja pidettyä materiaaleja paremmin kierrossa. Erityisesti kemiallisen kierrätyksen saralla on mahdollisuuksia ja potentiaalia uusille teknologioille. 

Saimme esimerkiksi juuri lukea, kuinka Neste Oyj teki merkittävän harppauksen muovinkierrätyksessä ja alkoi nesteyttää jätemuovia fossiilisten raaka-aineiden sijasta käytettäväksi: Muovijätteen kemiallinen kierrätys harppasi Porvoossa: ”Nesteytetty jätemuovi on kelpo vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille”. Kun asetetaan yhteistyölle korkea tavoitetaso, on mahdollista luoda tehokkaita arvoketjuja, joista erinomaisina esimerkkeinä toimivat Suomen Uusiomuovi Oy sekä Neste Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n co-creation-hankkeet.

Muoville biovaihtoehtoja

Kierrättämisen lisäksi Suomessa on paljon osaamista biopohjaisista ja biohajoavista muovin korvaavista materiaaleista. Metsien hyödyntämisen ja selluloosan käytön perinne on Suomessa vahva. Konkreettisia ratkaisuja on markkinoilla jo lukuisia: Perinteistä muovia ja muita materiaaleja korvataan esimerkiksi puupohjaisilla muoveilla, kuten Woodly Oy ja Woodio Oy. Muita alan suomalaisia alan edelläkävijöitä ovat vaikkapa pakkausalan Walki Group Oy ja Wipak Oy, joilta löytyy biopohjaisia joustopakkauksia, joiden hiilijalanjälki on nolla tai lähellä sitä. 

Business Finland julkaisi materiaalin Suomen tarjoomasta

Bio & Circular -ohjelman julkaisemalla tarjoomamateriaalilla Global Plastic Waste Solution from Finland esitellään suomalaisia innovaatioita ja ratkaisuja kansainväliselle yleisölle ja se on globaalin verkostomme keskeinen työkalu. Materiaalin julkistamisen yhteydessä aloitamme myös yhteistyön muovijätteen käsittelyyn, kierrätykseen ja korvaaviin tuotteisiin liittyvien suomalaisten yritysten kanssa.

Kutsumme kaikki alan yritykset 8.4. klo 10:00 järjestettävään workshopiin, jonka tavoitteena on määrittää yritysten fokusmarkkinoita sekä niitä toimia, joilla ohjelma voi heitä parhaiten tukea. Workshop tarjoaa myös verkostoitumismahdollisuuden juuri Business Finlandin Veturi-rahoituksen saaneen Borealiksen kanssa. Lue uutinen Borealiksen vihreää siirtymää edesauttavan kumppanuusverkoston kehittämiseksi saamasta rahoituksesta: Kohti vihreää siirtymää uusien veturiyritysten johdolla.

Ota yhteyttä! 

Haluatko tietää lisää suomalaisesta osaamisesta tai ekosysteemeistä? Vastaan mielelläni kysymyksiin ja keskustelen organisaatiosi suunnitelmista.

Tulemme myös päivittämään nyt julkaistua tarjoomaesitettä. Jos haluat osallistua versioon 2.0, olethan yhteydessä.

Lue lisää workshopin tavoitteista ja ilmoittaudu