Siirry sisältöön

Maailman pelastaminen on kannattavaa liiketoimintaa

Ohjelma on päättynyt 31.12.2022.

Bio- ja

kiertotalous

Biotalous 

Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Biopohjaisilla tuotteilla voimme vähentää ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten fossiilisen öljyn, kivihiilen ja muovin käyttöä. Tavoitteena on, että luonnonvaroja ja ravinteita käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Samalla huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Biotalous lisää maiden omavaraisuutta, vauhdittaa talouskasvua ja auttaa saavuttamaan hiilineutraalin yhteiskunnan. Ohjelman tavoitteena on myös rahoittaa teknologioiden kehitystä, jotka voidaan skaalata myymällä laite/kone ja lisensioimalla teknologia maailmalle, jolloin biotalouden harjoittaminen on mahdollista myös lähellä markkinoita ja raaka-aineita. 

Kiertotalous

Kiertotalous on keino vähentää luonnonvarojen käyttöä sekä tehostaa materiaalien käyttöä. Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi, ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan, korjataan ja kierrätetään. Palvelullistaminen on osa kiertotaloutta. Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Se hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti ja uudistaa yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja. Suomen vähähiilinen kiertotalousstrategia julkistettiin tammikuussa 2021. Suomi on merkittävä toimija globaaleilla markkinoilla erityisesti korkealuokkaisissa kuitupakkauksissa.

Kiertotalous ei siis ole vain kierrätystä, vaan koko arvoketjun kattavaa lisäarvoa tuodaan uusilla liiketoimintamalleilla:

 • Tuotteen eliniän pidentäminen
 • Tuote palveluna
 • Jakamisalustat
 • Uusiutuvat raaka-aineet ja energialähteet
 • Resurssitehokkuus, kierrätys ja sivuvirtojen hyödyntäminen.

Ohjelman

palvelut

Innovaatioekosysteemien synnyttäminen ja rahoitus

Ohjelman rahoituksella tuettiin innovaatioekosysteemien muodostamista ja kehitystä. Uusien innovatiivisten ekosysteemien tulee vastata globaaliin ongelmaan ja niillä tulee olla viennillisiä tavoitteita. Arvoverkkojen muuttuminen on kiertotaloudelle ominaista ja myös ekosysteemiin osallistuvat tahot ovat usein aiempaa moninaisempia. Tällä hetkellä vahvimmat innovaatioekosysteemit keskittyvät pakkauksiin ja biopohjaisiin ratkaisuihin, muovin kierrätykseen sekä yritysten välisiin sivuvirtoihin (zero waste). Tulevaisuuden hankkeet keskittyvät uusiin tapoihin tuottaa ruokaa ja proteiineja sekä synteettiseen biologiaan. Ekosysteemit saavat ohjausta myös EU-rahoitukseen liittyen.

Kansainvälistymispalvelut

Ohjelma tuki yrityksiä kansainvälistymisessä monin eri tavoin. Yhdessä Team Finlandin kansainvälisen verkoston kanssa autoimme yrityksiä tunnistamaan potentiaalisimmat kohdemarkkinat ja mahdolliset asiakkaat, löytämään oikeat kontaktit sekä rakentamaan yhteistarjoamia globaaleille markkinoille. Lisäksi ohjelma tuotti yritysten käyttöön markkina- ja kulttuuritietoa kohdemaista ja esimerkiksi regulaatiokatsauksia sekä järjesti kohdemaissa lehdistönäkyvyyttä yrityksille. Tuimme yrityksiä myös EU-rahoitukseen liittyvissä asioissa. 

Ohjelma kartoitti ja koosti suomalaista osaamista ja ratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Team Finland –verkosto voi hyödyntää suomalaisen tarjoaman kuvausta  keskustellessaan kansainvälisten potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Ohjelman strategisia kohdemarkkinoita:

Yhdysvallat
Yhdysvalloissa hyödynnetään Mainen ja Michiganin osavaltioiden kanssa tehtyä Memorum of Understanding (MoU) -sopimusta ja synnytetään innovaatioekosysteemejä sekä järjestetään delegaatiovierailuja liittyen erityisesti puurakentamiseen, puupohjaisiin ratkaisuihin ja biojalostukseen. Washington State osavaltioon toteutetaan syksyllä 2022 biotalousalan vierailu. Yhdysvaltojen biotalousmarkkinoita on tutkittu ja markkinamahdollisuudet tuodaan esille webinaarimuotoisesti.

Japani
Japanissa ohjelma järjestää yritystapaamisia, osallistumisia kansainvälisiin tapahtumiin (mm. Tokyo Pack) ja jakaa tietoa markkinamahdollisuuksista. Seuraavana askeleena näiden aktiviteettien jälkeen tulee olemaan elo-syyskuun vaihteessa 2022 yritysdelegaatio Suomeen. Erityisesti ohjelma tutkii vuoden 2022 aikana Japanin muovin kierrätyksen markkinoita.

Eurooppa
Euroopan maihin järjestämme yritystapaamisia erityisesti biopohjaisten materiaaleihin sekä kestäviin pakkausratkaisuihin liittyen. Tavoitteemme on tuottaa ratkaisuja ekologisesti kestävien markkinoiden mahdollistamiseksi. Olemme esimerkiksi tuottaneet asiakkaidemme käyttöön pakkausregulaatiotutkimuksen ja etsimme jatkuvasti uusia yrityksiä yhteistarjoomamateriaaliemme jäseniksi. Lisäksi mahdollistamme pakkausyrityksille suomalaisten yritysten keskinäisen verkostoitumisen työpajatapaamisten muodossa.

Nigeria ja Ghana
Nigeriasta ja Ghanasta jaetaan tietoa erityisesti muovin kierrätyksen markkinamahdollisuuksista ja Afrikassa osallistumme World Circular Economy Forum 2022 -tapahtumaan.

Verkostoituminen 

Bio & Circular -ohjelma pyrki mahdollistamaan yritysten rahoitusten hankkimisen ja kansainvälisten verkostojen rakentamisen. Lisäksi osallistuimme aktiivisesti kansallisen strategian muodostamiseen. Ohjelman kansainväliseen verkostoon kuuluivat Business Finlandin globaali verkosto, ulkoministeriö, maailmanpankki ja sen alajaostot, YK, vaikuttajaverkostot, globaalit yritykset ja sijoittajat sekä kaupungit. Lisäksi teimme yhteistyötä oppimiskeskus Nordic Circular HotSpotin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen organisaation Nordic Innovation kanssa. 

Kotimaassa toimimme ohjausryhmässä muun muassa seuraavissa projekteissa:

 • Ympäristöministeriön hiilineutraali kiertotalousstrategia
 • Työ- ja elinkeinoministeriön kansallinen biotalousstrategia
 • Korkeakoulujen kiertotalouden yhteishanke CICAT2025
 • Ympäristöministeriön puurakentaminen-hanke
 • Ympäristöministeriön jätealan yhteistyöryhmä
 • Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Miten mukaan?

Bio & Circular -ohjelman tavoitteena on kasvattaa eri sektoreiden bio- ja kiertotalousratkaisujen vientiä. Ohjelmaan halutaan mukaan suomalaisia yrityksiä, jotka ovat kasvuhaluisia ja -kykyisiä ja jotka pyrkivät kansainvälistymään voimakkaasti. Ohjelman palvelut ovat innovatiivisten bio- ja kiertotalousyritysten käytettävissä. Palvelut löytyvät tapahtumalistauksesta alempaa tältä sivulta. Lisätietoja vastuualueiltaan antavat ohjelman henkilöt, joiden yhteystiedot löytyvät alta. Voit myös tilata Business Finlandin englanninkielisen Biotalous ja cleantech -uutiskirjeen.

Tilaa Biotalous ja cleantech -uutiskirje

Lisäksi haluamme jatkuvasti uusia kyvykkäitä osallistujia rakentamiimme yhteistarjoomiin. Näiden tarjoomien tarkoituksena on viedä Suomi-kuvaa ja Suomen osaamista maailmalle, ja ne ovat keskeinen väline Business Finlandin kansainvälisten asiantuntijoiden työssä heidän hakiessaan liiketoimintamahdollisuuksia kohdemarkkinoilla. Tällä hetkellä muodostamme tarjoomamateriaaleja muovinkierrätykseen ja kestäviin pakkauksiin liittyen. Päivitämme myös tarvittaessa valmiita materiaaleja, jotka löytyvät ohjelman materiaalipankista. Mikäli haluat osallistua johonkin näistä materiaaleista, olethan meihin yhteydessä.

Yritykset voivat myös hakea rahoitusta. Rahoitushakemukset lähetetään Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun. Yritykset voivat ilmaista halukkuutensa hyödyntää ohjelman palveluita rahoitushakemuksen yhteydessä, jolloin voimme tukea yrityksen kehitystä jo ennen kansainvälistymistä. 

Ota yhteyttä

Head of Bio and Circular Finland

Outi Suomi

+358 50 572 7530
Uusien ekosysteemien sparraus (metsä, bio, muovi, vesi)

Tuomas Lehtinen

+358 50 5577 695
Uusien ekosysteemien sparraus (metalli- ja kaivosteollisuus)

Maarit Kokko

+358 40 7619 555
Uusien ekosysteemien sparraus (muovi, ruoka, vesi, puurakentaminen)

Ilmari Absetz

+358 50 5577 837
Program Coordinator

Anna Nikkilä

+358 50 346 9597
Program Coordinator

Venni Metsäranta

+358 50 407 0305